Pokyny k návratu do škôl 8.2.

Návrat do škôl od 8. 2. 2021

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci,

od pondelka 8. februára 2021 dochádza k obnoveniu povinnej prezenčnej formy výučby žiakov  1. – 4. ročníka ZŠ.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny antigénový alebo PCR test 1 zákonného zástupcu (spoločná domácnosť), resp. 2 zákonných zástupcov (striedavá starostlivosť, oddelené domácnosti rodičov), ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy (nástup do školy však bude možný aj po 8. 2. 2021 pri splnení vyššie uvedenej podmienky).

Zákonný zástupca žiaka, resp. zamestnanec, ktorý prekonal ochorenie Covid 19, sa preukáže potvrdením nie starším ako 3 mesiace.

Žiaci do 10 rokov sa testovať nebudú, avšak zákonní zástupcovia budú musieť mať 7 dní platný negatívny test. Minimálne aspoň jeden z domácnosti.

 

Kontrola testov v školách nebude. Bude sa  podpisovať čestné prehlásenie o negativite.

Najnovšie čestné prehlásenie si môžete stiahnuť tu:Cestne_prehlasenie_1. Žiadame rodičov, aby si ho vytlačili, vypísali a žiak ho v pondelok pri vstupe  do školy odovzdá triednej učiteľke. Môžete ho poslať aj elektronicky na email školy skola.zspetrovice@gmail.com

Z uvedeného dôvodu odporúčame zákonným zástupcom žiakov a zamestnancom školy, aby si naplánovali testovanie, ktoré zabezpečil zriaďovateľ  na sobotu 06.02.2021 – v čase od 7.00 hod. do 19.00 hod. v kultúrnom dome Petrovice.

Rodičovi, ktorý sa nepreukáže negatívnym antigénovým testom alebo potvrdením o prekonaní COVID 19 nebude umožnené, aby sa jeho dieťa vzdelávalo prezenčne. Pre takýchto žiakov sa nebude z organizačných dôvodov poskytovať online vzdelávanie. Budú mu posielané iba úlohy na samoštúdium a precvičovanie.

Riad.školy Mária Levková