Návrat do školy 22.2.2021

Vážení rodičia,
od 22. 02. 2021 (pondelok)  žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní.

RÚVZ Žilina povolil otvorenie škôl po jarných prázdninách v okrese Bytča za dodržania podmienok uvedených v III. stupni varovania (bordová farba) COVID AUTOMATU.
Podmienkou vstupu žiaka do školy bude podpísané čestné vyhlásenie, že má rodič negatívny test na COVID 19. V prípade uvedenia nepravdivých skutočností a následných komplikácií spojených s ich uvedením nesie dôsledky svojho konania. Negatívny test nesmie byť starší ako 7 kalendárnych dní.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dostali všetci žiaci vytlačené pred jarnými prázdninami. V prípade potreby ho nájdete tu: Cestne_prehlasenie_1