Poďakovanie za ochranné pomôcky

V tejto situácii, kedy sa celé Slovensko snaží bojovať s novým neviditeľným
nepriateľom – vírusom COVID – 19 sa nájdu ľudia, ktorí sa dokážu podeliť
a hlavne pomôcť. Veľká vďaka patrí spoločnosti IZMAEL.EU – firme
ETERNITY & SPARK, s.r.o. Ing. Romanovi Personovi za respirátory
a ochranné rúška.
Ďakujeme v mene všetkých zamestnancov Základnej školy s materskou školou Petrovice !