Vyučovanie od 8.3.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a posúdenia epidemiologickej situácie v obci, zriaďovateľ rozhodol, že od 8.3.2021 pokračujú všetci žiaci v prezenčnej výučbe, s dodržaním všetkých nastavených hygienicko-epidemiologických pravidiel žiakov a zamestnancov školy.

Naďalej zostáva v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti, musí mať negatívny  test, nie starší ako  7 dní.