Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody, a to od roku 1992. Pripomenuli sme si ho aj my v škole. Prezentáciou o dôležitosti vody, rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody. Tematickými pracovnými listami sme sa venovali nielen vode, ale aj opakovaniu učiva. Vznikli nám dve krásne nástenky.