Deň Zeme

22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Je to Deň Zeme a patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Aj u nás na škole sme si tento sviatok našej planéty pripomenuli. Pani učiteľky na úvod deťom prostredníctvom prezentácie priblížili tento deň, jeho význam a dôležitosť ochrany našej planéty. Potom rôznymi aktivitami si s deťmi osvojovali teoretické poznatky v praktickej časti pracovnými listami s témou recyklácie odpadu, vyfarbovali omaľovánky, tvorili planéty, či knihy s témou Zem, či vytvorili zdravú/nezdravú časť prírody. Veríme, že aj takýmito malými krokmi deťom vštepujeme úctu a rešpekt pre ochranu prírody a našej Zeme.

« 1 z 2 »