Deň Zeme II.

Keďže nám dnes počasie prialo, využili sme ho na úpravu okolia školy a blízkej časti obce. Žiaci si vo vyvýšených záhonoch najskôr pripravili pôdu a následne zasadili rastlinky, upravili si kvetinové záhony, vyčistili školský dvor od smeti. Najviac sa však tešili, že môžu svojou šikovnosťou a aktivitou prispieť ku čistote obce. Spolu s pani učiteľkami sa vybrali do uličiek, kde pozberali nejaký ten odpad, ktorý sa kde tu, našiel na zemi. Obyvatelia našej obce sú zodpovední, pretože žiaci toho moc nenazbierali. Svedčí to o tom, že všetkým záleží na čistote našej obce.

« 1 z 2 »