Hviezdoslavov Kubín

Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína. Tento rok je síce zatienený koronou, no aj tak sa školské kolo konalo. Žiaci, ktorí z triednych kôl postúpili na školské, ukázali svoje recitátorské schopnosti vo štvrtok 29.4. Pani učiteľky si vypočuli pôsobivé prednesy a veľmi pekné ukážky. Mali ťažkú úlohu rozhodnúť a vybrať tých najlepších.

  1. miesto Šimúnová Nelka
  2. miesto Benjamín Bystriansky
  3. miesto Kristínka Kalmanová