Staviame my máje

S príchodom mája, prichádza ku nám zvyk stavania májov. Je to symbol jari, prebúdzajúcej sa prírody a lásky. U nás v škole sa tiež staval máj. Dievčatá zdobili stužkami, farebnými papiermi. Chlapci nadšene ozdobený máj vzali na plecia a za hudobného sprievodu Martina, odniesli máj pred školu, kde už čakali chlapi, ktorí ho postavili a pripevnili. Máj je postavený pre všetky dievčatá na škole, ktoré si pri stavaní mája aj zatancovali.

« 1 z 2 »