Gratulujeme II.

Na našej škole sú v hre na hudobných nástrojoch šikovní nie len chlapci, ale aj dievčatá. Do online celoslovenskej súťaže ,,Modrý svet očami umenia“, sa zapojili aj ony.

Druháčka Sofia Holíncová v hre na husle, pod vedením pani učiteľky Barbory Škorvánkovej. Sofia získala strieborné pásmo.

Tretiačka Viktória Kube sa zúčastnila súťaže v hre na flaute. Pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Patrície Križanovej  a získala strieborné pásmo.

Gratulujeme dievčatá a želáme veľa ďalších úspechov!