Rozlúčka so štvrtákmi

Pred štyrmi rokmi zverili rodičia svoje deti do rúk pani učiteľky, aby ich naučila čítať, písať, počítať. Učila ich osamostatňovať sa, prekonávať prekážky, nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi. Všetci v škole sme sa snažili deťom vytvoriť rodinné prostredie, aby do školy chodili s radosťou. Aj keď nebolo vždy všetko jednoduché, pri ďakovnej reči žiakov vypadla nejedna slzička … učiteľom preto, lebo zažili s deťmi veľa krásnych chvíľ … deťom preto, lebo si uvedomujú, že opúšťajú našu školu a začnú novú časť svojho vzdelávania. Preto im všetci želáme, aby v septembri vykročili tou správnou nohou a pri všetkých nových povinnostiach, nezabudli na našu školu.

« 1 z 2 »