Začiatok šk. roka 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ Petrovice pozýva deti, žiakov a rodičov dňa 2. 9.2021 (t.j. vo štvrtok) na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

 • v MŠ začína prevádzka od 6,15 hod. – 16,00 hod. a všetky informácie rodičom budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke a tiež aj na dverách MŠ,
 • v ZŠ sú pokyny nasledovné :
 • pred začiatkom otvorenia šk.roka bude svätá omša od 7,45 – 8,30 hod.
 • otvorenie školského roka bude ( pokiaľ je to možné hlavne u starších žiakov ) bez účasti rodičov – výnimkou sú rodičia žiakov 1. ročníka
 • o 8,30 hod. bude slávnostné otvorenie školského roka pred budovou školy
 • prosíme rodičov prvákov, aby si deti priniesli so sebou aktovky a prezuvky
 • pri prvom nástupe do školy musí žiak priniesť zákonným zástupcom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • počas vyučovania (aj v prvý deň) musí mať žiak prekryté horné dýchacie cesty
 • ŠKD funguje v normálnom režime od piatka 3.9.2021
 • obedy budú vydávané od piatka 3.9.2021 tým, ktorí sa vo štvrtok na obedy nahlásia triednym učiteľom
 • na webovej stránke školy nájdete potrebné informácie, tlačivá, aktuálne vyhlášky, výnimky z karantény, školský semafor a pod.
 • všetky ostatné pokyny dostanú žiaci od triednych učiteľov v piatok 3.09. 2021

Ďakujeme a teší sa na vás kolektív ZŠ s MŠ Petrovice