Dôležitý oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Petroviciach oznamuje rodičom, ktorí prejavili záujem o sadu 25 ks antigénových testov na domáce testovanie žiakov, že preberanie týchto testov bude dnes, t.j. v pondelok 30.08.2021 v čase od 15,30 – 17,30 hod. vo vstupnej chodbe ZŠ Petrovice.