Upozornenie

Vážení rodičia,

v súvislosti s vašimi otázkami a v nadväznosti na informácie z ministerstva školstva vo veci samotestovania vás Okresný úrad Žilina odbor školstva v zmysle prílohy „Odovzdávací a preberací protokol antigénových testov na domáce použitie a návod na použitie“ upozorňuje, že sterilná odberová tyčinka dlhá na nosohltanový výter, ktorá je súčasťou sady 25 ks testov nie je určená na samotestovanie, prosímNEPOUŽÍVAŤ! v zmysle pokynu.

Pri testovaní je potrebné používať extra odberové tyčinky, ktoré ste prevzali samostatne, mimo testovacej sady.

Ďakujeme