Jesenné účelové cvičenie

Teplé slnečné lúče a krásne počasie sme na našej škole využili na jesenné účelové cvičenie, ktoré sa konalo v piatok 10.9. Bolo zamerané na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, na výchovu k bezpečnému správaniu pri rôznych činnostiach. Na neustále poznávanie a na vykonávanie niektorých úkonov pri mimoriadnych situáciách. Teoretickú časť žiaci absolvovali v škole s pani učiteľkami, praktickú v prírode. Na kaplnke sa športovalo, spoznávali svetové strany, lúčne kvety, či zberali plody prírody.