Domáce úlohy

23.1. Štvrtok 

Mat – Pz 59/2,3

Sjl – Uč. 55/10 (do zošita)

Čít – napísať názvy všetkých kníh pre deti, ktoré máš doma a 1 knihu priniesť do školy. Uč. str.59 – 60

Vla – Pz 21/2

_____________________________________________________

22.1. Streda 

Mat – Pz 58/5

Sj – Pz 35/5 Vedieť vymenovať vybrané slová po S + domáce diktáty

____________________________________________________

21.1. Utorok 

Sj – malý pracovný list – dopĺňanie i,í,y,ý po R, Zajtra píšeme kontrolný diktát po R.

Domáce diktáty – už nepíšeme slová, ale po 4 vety.

_________________________________________________________

20.1. Pondelok 

Anj – Uč.34/1,2 CD  uč. 36/1

Mat – Geo do štvorcovej siete uč. 83/3

Čít  – str.56,57,58

Matematický klokan – zapojiť sa do súťaže môžu žiaci do 12.2. za poplatok 4 eura. 

______________________________________________________

17.1. Piatok

ANJ – uč. 32/2,3   33/4,5,6,7

GEO – uč. 82/7 v pondelok geo

SJ – PZ 33/1 v pondelok previerka + dokončiť PL

________________________________________________________

16.1. Štvrtok 

Mat – Zajtra geometria

Sj – Pz 33/12 + domáce diktáty

Vla – Projekt – Rodák z Petrovíc do budúcej hodiny

__________________________________________________________

15.1. Streda 

Anj – pracovný list

Čít – Maxík 5 str.8,9 (Priniesť semienka vtáčikom)

______________________________________________________

14.1. Utorok 

Sj – Pz 32/9 + domáce diktáty

Pda – Vylučovacia sústava

_________________________________________________

13.1. Pondelok

Anj – Uč. 30-31 (čítať + preklad na známku) + CD

Mat – Zb. 38/1,2,3

Čít – str. 57,58   PZ 29/2

Sj –  uč.49/14

___________________________________________________

Piatok 10.1. 

Anj – uč. 30 a 31 (čítať + preklad) Pz 18/3

Mat – Geo Pz 12(na piatok)

Sj – Pz 32/8 + domáce diktáty

_________________________________________________

Štvrtok 9.1.

Mat – Pz 52/5 a,b,c  52/6 a,b

Sjl – Pz 30/2b,3 + domáce diktáty 10 slov

Čít – str. 56

Vla – 19/3

_______________________________________________________

Streda 8.1.

Anj – 30/čít.+preklad+CD   65/8

Mat – 51/1c, 2a,b, 3a

_______________________________________________________

Streda 18.12. 

Anj – uč.30(CD) čítať + preklad,  uč.65 L8

Mat – Pz 47,48,49

Sj – uč. 44/ úloha 3prsty, 5 prstov,  Pz 29/celá + cvičné diktáty do 22.12.

Slohové cvičenia – str.18,19,20,21

Čít – Pz 27/celá dokončiť

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v Novom roku, nech Vás vedie v každom kroku.

Krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a šťastný Nový rok

                                                                                Vám praje tr.uč Plšková

_____________________________________________________________________

Utorok 17.12.

Sj – Pz 28/2 + domáce diktáty

Mat – Pz 46/4

Oznam : Vo štvrtok dňa 19.12. – vianočná kapustnica do 11:30. ŠKD bude do 16:00.

V piatok 20.12. – vianočná besiedka, vyučovanie do 9:30. ŠKD nebude.

V štvrtok aj v piatok sú obedy odhlásené.

_______________________________________________________

Pondelok 16.12

Sj – Kontrolný diktát po P -opakovať na zajtra

___________________________________________________

Piatok 13.12.

Anj – dokončiť výkres

Mat – PL 3,4

Sj – Pz 28/1 + domáce diktáty

___________________________________________________

Štvrtok 12.12.

Mat -Pz 45/5, 46/2

Sj – reklama – priniesť z časopisu + domáce diktáty 45/2 a)

Vla – uč.49/3 + vedieť vlastné poznámky z učebnice

_______________________________________________________

Streda 11.12.

Anj – Opakovať L7

Sj – Pz 26/10, 27/1 dokončiť tajničku

Čít – str.50, Pz 26/1

___________________________________________________

Utorok 10.12. 

Sj – domáci diktát

___________________________________________________

Pondelok 9.12.

Anj – uč. 27/39  29/4

Mat – pracovný list

Čít – str.48,49  Pz 25/2

Sj – pracovný list doplniť i,í,y,ý

________________________________________________________

Vianočné trhy sa na škole budú konať 6.12. Výťažok z trhov bude použitý pre deti na školských akciách.

Piatok 6.12.

Anj : Uč.28/2

Sj : Dokončiť PL + domáce diktáty

Geo : Pz 10/1

_____________________________________________________

Štvrtok 5.12.

Mat : Uč. 33/6

Čít : uč.51 -53

Sjl : Pz 25/7 + domáce diktáty, Vedieť vybrané slová po P

____________________________________________________

Streda 4.12.

Anj : uč. 26/35,37 (+ CD)  27,38   Pz 16/1

Mat : Pz 42/2

Sj : Opakovať vybrané slová po P

Čít : PZ 24/3

______________________________________________________

Utorok 3.12.

Sj : Pz 24/1,3 – dokončiť + vedieť vybrané slová po P, domáce diktáty

Mat : Pz 41/4,5

_____________________________________________________

Pondelok 2.12.

Anj – uč.26/36 (CD)

Mat – Pz 41/1

Č – str. 44,45

Sj – Zajtra diktát -opakovať vybrané slová po M

__________________________________________________

Piatok 29.11.

Anj : opakovať L6 (65) uč. 22/31 čítať

Geo : Pz 8/3

Sj : uč. 38/ tri prsty + v pondelok 10-minútovka – vybrané slová po B,M domáce diktáty

_______________________________________________________

Štvrtok 28.11.

Mat : 39/5

Čít : 39,40

Vla : uč. zozadu 8/1,2,3,4 do zošita odpovedz na otázky celou vetou.

_____________________________________________________

Streda 27.11

Anj – uč.22/31 čítať + preklad, 22/32 naspamäť do 6.12.

Mat – Pz prílohy 41 a 44, 42 a 45

Sj – pracovný list dokončiť

Čít – projekt – napísať ľubovoľnú povesť do pondelka 2.12.

___________________________________________________

Utorok 26.11.

Sj – Pz 23/10

Mat – reťazovky b

PDA – rozpúšťanie a topenie

________________________________________________________

Pondelok 25.11.

Anj – Pz 14/1, uč. 22 časti tela

Mat – reťazovka

Čít – str. 37

Sjl – Pz 22/8

OZNAM : Dňa 28.11.2019 (štvrtok) od 13:00 hod. sa uskutoční konzultačný deň v triede 2.A a 3.A. Tr. uč. Plšková

_______________________________________________________

Piatok 22.11.

Sj – Opakovať vybrané slová po M + domáce diktáty – v pondelok priniesť

Geo – Geometria bude každý piatok

Oznam : Prosím všetkých rodičov, starých rodičov…. aby aj tento rok zapojili svoju fantáziu a šikovné ruky a tak pomohli svojimi krásnymi výrobkami, ktoré sa budú predávať na Vianočnej burze. Dňa 6.12. 2019 o 15:00 hod. v priestoroch ZŠ. Ďakujem

__________________________________________________________________

Štvrtok 21.11.

Mat – Pz 37/5

Sj – Pz 21/5 vedieť vybrané slová po M + domáci diktát

Čít – uč.36  Pz 20/1,2

________________________________________________________

Streda 20.11.

Anj – Uč.22/30 pomenovať, 31- CD

Mat – Pz 36/5

Sj – PZ 20/2, vedieť vybrané slová po M + cvičný diktát 10 slov

______________________________________________________

Utorok 19.11.

Bez úlohy

___________________________________________________

Pondelok 18.11.

Anj – L1-L5 (opakovať v stredu test)

Mat- Pz 36/2,3

Čít – str.34 čítať, Pz 19/2,3

______________________________________________________

Piatok 15.11.

Anj – Pz 12/1,2,  uč.64/L5

Mat – Pz 35/2,5

Sj – PL + cvičný diktát, v pondelok píšeme previerku zo sj

___________________________________________________

Štvrtok 14.11.

Anj – Pz 10/2 dokončiť 10/3, uč. 19/28,29 čítať + preklad

Mat – Pz 35/3

Vla – uč. 47/3 žiaci, ktorí nemali pracovnú učebnicu celá strana 47

____________________________________________________

Streda 13.11.

Zajtra si priniesť ANJ namiesto SJ

SJ – PL dokončiť úlohu 3/ doplň i,í,ý,y. + domáci diktát. V piatok píšeme diktát na vybrané slová po B.

Čít – časopis Maxík 23/ medveď grizly – čítať + dorobiť výkres

_______________________________________________________

Utorok 12.11.

Sj – PL dokončiť, opakovať vybrané slová po B + domáci diktát (10 slov)

Mat – pracovný list

____________________________________________________

Pondelok 11.11.

ANJ – uč.18 (+CD), PL – napísať meno a priezvisko, uč. 19/28 – čítať a preklad

MAT – PZ 33/3

ČÍT – str. 31,32 – 2.obraz

SJ -uč.30/opakovanie s Hopkom

___________________________________________________

Piatok 8.11.

Anj – uč. 16/1, uč. 17/5 počúvať CD(24), 17//6

Mat – streda geo, naučiť sa násobilku 2 a 3.

Sj – Pz 18/9 opakovať vybrané slová po B

Priniesť peniaze za vianočné fotenie 12 €.

__________________________________________________

Štvrtok 7.11.

Geo – Pz 3/3

SJ – 29/18 + domáci diktát 10 slov

Čít – 29,30,31 (1.obraz) – čítať

VLA – str.17/ vedieť vlastné poznámky

_________________________________________________

Streda 6.11.

ANJ – uč. 14/21 (+CD),PZ 9/4,5

MAT – vo štvrtok je geometria. PL na pondelok

SJ – uč. 28/10, Pz 17/5 vedieť vymenovať vybrané slová po B

Č – str. – 27-28

PVC – 1 riadok predný steh + priniesť pomôcky

Žiaci dostali domov zošity- cvičné diktáty. Do týchto zošitov budete doma deťom diktovať desať slov. Slová budete diktovať každý deň okrem pondelka. V pondelok donesú zošit žiaci do školy na kontrolu.

___________________________________________________

Utorok 5.11.

SJ – Pz 16/2 a), Pz 16/4

_____________________________________________________

Pondelok 4.11.

Anj – uč.15(abeceda) 15/25 aj CD, Pz 8/1

Mat – Pz 31/2

Čít – str.26, Pz 15/2

Sj – Pz 15/10, Vedieť prvých 6 vybraných slov po B, Uč. 27/3

Priniesť si telesnú výchovu a uteráčik