Domáce úlohy

Šk.rok 2020/2021

Piatok 27.11. 

Čít – 42 – čítať Zákaz stavania snehuliakov

Sj – uč.35/ vybrané slová po V – napíš si VS do zošita. – Naučiť sa ich vymenovať.

36/2a – píš do malého zošita slová s predponami

_________________________________________________________________________

Štvrtok 26.11.

Mat – Pz 33

Sj – uč.34/ A,C – písomne do malého zošita   Pz 19/7

Pda – Opakovať jednoduché stroje zo zošita – Uč. str.46 – napíš čo ťa najviac zaujalo, čo si sa dozvedel + nakresli obrázky (úloha je aj na pondelok môžeš si ju rozdeliť). str.47 – detektívna encyklopédia – prečítaj si zaujímavosti o jednoduchých strojoch.

____________________________________________________________________

Streda 25.11.

Mat – Pz 32/celá

Sj – uč. 34/ diktát – prepíš diktát do malého zošita, farebne podčiarkni vybrané slová a príbuzné slová po S.  Pz 19/6a,b

________________________________________________________________________

Utorok 24.11.

Čít – prečítať si doma ľudovú rozprávku (priniesť do školy knihu)

Mat : Streda – Pz 32         Št: Pz 33   Po: Pz 34  35/1

Oznam : Od dnešného dňa je naša škola v karanténe, vidíme sa v utorok, t.j. 1.12.2020. Každý rodič dostal pokyny, sledujte si prosím triednu stránku, kde každý deň pridám úlohy na opakovanie. V prípade potreby ma kontaktujte.

______________________________________________________________________

Pondelok 23.11.

Mat – Pz 31/4 (1 dokončiť)

Anj – Opakovať L1-L4 (vo štvrtok previerka)

Sj – Zajtra písomná práca

Čít – str.39,40

Pda – Vedieť poznámky zo zošita + dokončiť PL

______________________________________________________________________

Štvrtok 19.11.

Mat – Pz 31/2

Anj – Pz 10/2 11/3 + uč.21/celá

Pda – Kladka – vedieť poznámky zo zošita

Čít – Pz  23/2,3

Oznam: 

Dobrý deň, chceli by sme Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do projektu “ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Jedná sa o 3.ročník projektu, kde ľudia odovzdávajú krabice naplnené s láskou pre naše babičky a deduškov. Chceme Vás pekne poprosiť o výpomoc, vyrobenie  drobných ručných prác, darčekov (obrúsky, keramika, čaj, keksíky, krížovky a pod.), ktoré potom do balíčkov priložíme. Samozrejme, budeme vyrábať výrobky aj v škole, na hodinách výtvarnej výchovy. Chceme pokryť všetky zariadenia v Bytči aj celom okrese a pomôcť našim starkým v tejto neľahkej dobe. ♥♥♥  Zber krabičiek končí 6.12.2020. Vopred ďakujeme    tr.uč. Plšková

 

____________________________________________________________________-

Streda 18.11. 

Anj – uč.19

Sj – Opakovať VS po S + na zajtra si priniesť aj čítanie

___________________________________________________________________

Pondelok 16.11.

Mat – PZ 28/4,5

Anj – opakovať predložky uč.20/2,3 + čítať (18)

Čít – čítať 34-36

Sj – Dokončiť PL

Pda – Vedieť učivo naklonená rovina – nakresli alebo nalep do zošita 2 príklady naklonenej roviny

Vla – 45/7 – dobrovoľná úloha

____________________________________________________________________

Piatok 13.11.

Čít – str.30 – 31   Pz 21

Sj – Dokončiť pracovný list      V pondelok píšeme kontrolný diktát po P,R. Dnes sme písali cvičný diktát, poprosím podpísať, známka je len informatívna, nezapisuje sa.

Vla – 42/6 – dobrovoľná úloha    16.11.(pondelok) a 18.11.(streda) bude VLA – priniesť si učebnice

_________________________________________________________________

Štvrtok 12.11.

Mat – Pz 27/3,4

Anj – uč.18 – čítať + preklad (CD) + str.64 – L5 prvý stĺpec

Sj – uč. 31/14

Pda – vedieť učivo Páka

Čít – pripomínam – 1 bájku vedieť prerozprávať vlastnými slovami, priniesť si bájku

_________________________________________________________________

Streda 11.11.

Mat – PZ 26/3,4

Anj – napísať 3 zvieratá a priradiť im vlastnosti (3-4)

Sj – uč.31/13

____________________________________________________________________

Štvrtok 5.11. 

Mat – Pz 24/celá, na utorok 25/1

Anj – Pz 9/celá

Sj – Opakovať vybrané slová po R, Pz 16/5,7

Pda – jednoduché stroje – vedieť poznámky zo zošita

Oznamy:

 • dňa 6.11. a 9.11.2020 – jesenné prázdniny
 • dňa 10.11.2020 mimoriadne prerušenie školského vyučovania so súhlasom zriaďovateľa (z prevádzkových dôvodov – prerušenie el. energie). Nástup do školy 11.11.2020, t.j. v stredu.
 • doniesť v stredu Súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďakujem.
 • Pri nástupe do školy v stredu 11.11. je potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť, bude tlačivo k dispozícii v stredu ráno v škole. V tom prípade jej ale potrebný doprovod dieťaťa do školy. Stiahnuť si ho môžete tu: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

__________________________________________________________________

Streda 4.11. 

Mat – Pz 22/4,5

Anj – uč.17/5   Pz 8/1,2

Sj – pracovný list úloha č.2

Pripomínam zajtra písomka z vlastivedy.

__________________________________________________________________

Utorok 3.11. 

Geo – PZ 8/4a, píšeme písomku z premieňania jednotiek

Sj – Pz 15/3 + vedieť vybrané slová po R

Čít – priniesť knihu s bájkami alebo jednu bájku. + prerozprávať ústne jednu bájku

Vla – vo štvrtok písomka z tematického celku

______________________________________________________________________

Štvrtok 29.10. 

Mat – Pz 20/dokončiť + 21/celá strana

Anj -opis zvieraťa (nie písať), uč.16/1,3

Sj – Pz 14/5,6

Pda – Žiaci dostali domov písomku – Vesmír. V utorok poprosím priniesť. Ďakujem.

Oznam: 

Pri nástupe do školy po jesenných prázdninách je potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (všetci žiaci ho dostali domov). V prípade potreby si ho stiahnete tu: Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu

Rozumieme, že nie všetci rodičia súhlasia s testovaním, prosíme Vás však, aby ste pristupovali ku tomu zodpovedne a ohľaduplne ku ostatným žiakom a učiteľom. Ďakujeme.

__________________________________________________________________

Streda 28.10.

Mat – (na prázdniny) str.18/1,2  str.19 – dokončiť

Anj – Uč.15 wild animals – dokončiť

______________________________________________________________________

Utorok 27.10. 

Geo – Pz 7/3 a,b

Sj – Pz 13/3  14/4

Nbv – nakresliť si koráb

Slohové písanie – str.6/celá   7/3

___________________________________________________________

Pondelok 26.10. 

Mat – Pz 17 – dokončiť

Anj – uč. 14/15 – čítať + preklad CD + dole zakrúžkovať predložky

Sj – uč.26/6

Čtn – Čitateľský denník (deti dostali nový zošit – urobiť si prvú stranu podľa pokynov, ktoré žiaci dostali na vyučovaní) – vybrať si ľubovoľnú knihu a začať čítať. Termín do 30.11.

Pda – Vo štvrtok písomka Vesmír

OznamZmena termínu jesenných prázdnin

Podľa najnovších informácií MO SR budú jesenné prázdniny v dňoch:  30.10.- 2.11.2020 (piatok a pondelok) a 6.11.- 9.11.2020 (piatok a pondelok). O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

____________________________________________________________

Piatok 23.10.

Čít – uč.26 – povedať právne príslovie + PZ 16/1

Sj – pracovný list úloha 2,3 + opakovať vybrané slová po P, žiaci dostali domov zošit s kontrolnými diktátmi – v pondelok priniesť do školy (chýb.žiaci uč.25/2 – ústne, 25/3 – písomne do zošita)

Vla – PZ – 27/6,  30/6 – dobrovoľná úloh DÚ, naučiť sa učivo

______________________________________________________________________

Štvrtok 22.10.

Mat – pracovný list

Sj – Pz 13/2 + vedieť vybrané slová po P uč. str.24  (chýb. žiaci: Uč.24/1 – ceruzkou do učebnice  Pz 13/1)

Pda – uč. 29/4-  vedieť na budúcu hodinu , 29/5  chýb.žiaci str.28,29

Oznam: Žiaci dostali domov vstupnú písomku zo sj – prosím pozrieť, podpísať a zajtra priniesť do školy. Ďakujem

__________________________________________________________________

Streda 21.10.

Sj – vo štvrtok píšeme kontrolný diktát zameraný na vybrané slová po M a B

_________________________________________________________________

Utorok 20.10.

Geo – 2 ceruzky ostrúhané !!!  Trojuholníkové pravítko !!! uč.75/1,2

Sj – Pl v malom zošite

Čít – str.25/čítať + napíš 3 príslovia

Vla – Pz 24/5 – dobrovoľná úloha

________________________________________________________________

Pondelok 19.10. 

Mat – v malom zošite príklady

Anj – opakovanie L3 (+ str. 64  slovná zásoba)

Čít – str.23,24

__________________________________________________________________

Piatok 16.10.

Čít – str.22

Sj – Dokončiť pracovný list,  V pondelok písomná práca

Vla – str.21/6 dobrovoľná úloha

_______________________________________________________________

Štvrtok 15.10. 

Mat – Pz str.14

Anj – opis zvieraťa uč.11,  uč.13  preložiť DO YOU KNOW

Sj – Uč.23/C

Žiaci dnes dostali fotky, kto ešte nezaplatil prosím priniesť peniaze. Ďakujem

______________________________________________________________

Streda 14.10.

Mat – Opakovať na písomku

Anj – Pz 7/5

______________________________________________________________

Pondelok 12.10.

Mat – Pz 13/3,4

Anj – uč.11/14(CD)+odpovede

Sj – uč.22/14

Pda – Vedieť poznámky, uč.23/5

Pripomínam zajtra 13.10. – riaditeľské voľno

Oznam: Je potrebné, aby každé dieťa malo vo svojej aktovke náhradné rúško. Vzhľadom k tomu, že ho musia mať stále nasadené, môže sa stať, že sa im zašpiní, či budú mať potrebu si ho vymeniť v priebehu vyučovania. Prosím dbajte o čistotu rúšok. Ďakujem.

______________________________________________________________

Piatok 9.10.

Prosím sledujte oznamy aj na http://zspetrovice.sk/

Čít – Vymyslieť príbeh na piatok a porozprávať ho     uč.18

Oznam : Úrazové poistenie 3,03 €.

Žiaci dostali tlačivo Súhlas dotknutej osoby, prosím vyplniť, v pondelok priniesť do školy. Ďakujem 

________________________________________________________________

Štvrtok 8.10. 

Anj – uč.12/1 čítať  12/2,3 – opakovať

Sj – pracovný list/ úloha 3,4

Pda – Vesmír – vedieť učivo zo zošita  uč.20/4

Oznam : V utorok dňa 13.10. – Riaditeľské voľno z dôvodu odstávky el.enegie.

_______________________________________________________________

Streda 7.10. 

Mat – Pz 11/1,2,3

Anj – Uč. 10/3 čítať (CD)

Utorok 6.10.

Geo: Pz 4/4,5

Sj : Opakovať vybrané slová po M, vo štvrtok diktát, dorobiť PL

_______________________________________________________________

Pondelok 5.10.

Mat – Pz 10/1b,2

Anj – opakovať L2

Sj – Vedieť vybrané slová po M, zajtra písomka po vybraných slovách po B

______________________________________________________________

Piatok 2.10. 

Sj -Pz 10/11    chýbajúci žiaci : Pz 10/8,10

Vla – 6.10. –  písomka  str.2-15 – opakovať  Žiaci dostali PL na opakovanie

Pripomínam v pondelok sa fotíme.

_____________________________________________________________

Štvrtok 1.10.

Mat – Pz 9/3,4   chýbajúci žiaci: str. Pz8/1,2,3   9/celá

Sj – uč.19/16      chýbajúci žiaci. uč.18/bydlo,bidlo – 18/12,14 ústne    Pz 9/4,5,7

Oznam: Deti dostali dva rovnaké papiere A4. Prosím prečítať informácie, jeden vypísať a poslať späť do školy. Druhý zostáva vám doma.

_____________________________________________________________

Streda 30.9. 

Sj – bez úlohy     chýbajúci žiaci : uč.17/slová dobiť,dobyť   uč.17/7 do malého zošita   Pz 9/6

_____________________________________________________________

Utorok 29.9.

Geo : Pz 2/5  Pz 3/celá

Sj: uč.16/ Vedieť vymenovať vybrané slová po B. Pz 8/3              chýbajúci žiaci: uč.16/1 – ceruzkou do učebnice, uč.17/4  Pz 8/1,2

Čít – str.16,17   Pz:10/1a,2

Oznam: Fotenie – V pondelok 5.10.

_____________________________________________________

Pondelok 28.9.

Mat – uč.6/9 a 7/8

Anj – zopakovať abecedu, uč.7/8(CD)+článok     Pz 4/2

Čít – str.14,15,  Priniesť obľúbenú knihu

Pda – Opakovať poznámky zo zošita

Oznam: FOTENIE: Deti dnes dostali papierik ohľadne vianočného fotenia. Ak máte záujem, tak ho vypíšte a pošlite späť do školy. Na foto nižšie nájdete rozmery foto a počet kusov.

_________________________________________________________________

25.9. Piatok

Anj – pomenovať veci v peračníku,  uč.6/7 čítať + preklad (CD) + gramatika

Sj – uč. 11/ Opakujeme si (do malého zošita)

_____________________________________________________________________

24.9. Štvrtok 

Mat – Pz 6/4,5   chýbajúci žiaci: Pz 6/celá

Sj – chýbajúci žiaci: uč.10/7 – písomne do zošita

Pda – Vedieť poznámky zo zošita – kompas, (Priniesť v pondelok kompas – ak máte, nie je povinné)

Zajtra si priniesť namiesto čítania ANJ.

_________________________________________________________________________

21.9. Pondelok 

Mat – Pz 5/3,4     Chýbajúci žiaci: Pz 4/4,5   Pz 5/1,2

Sj – Pz 5/3         Chýbajúci žiaci: uč.9/5a,b – do malého zošita   Pz 5/2

Pda – Opakovať poznámky zo zošita magnet a magnetické pole

V dňoch 22.9.,23.9. riaditeľské voľno z dôvodu odstávky elektrickej energie.

________________________________________________________________

18.9. Piatok 

Čít – uč.11       Pz 5/1 (jednu zaujímavosť), 2,3

Sj – uč.9/3    chýbajúci žiaci – 9/2a   PZ 5/1

Vla – pracovať s mapou, orientácia

____________________________________________________

16.9. Streda 

Anj – uč.5/6 – opakovať abecedu

Sj – uč.6/7 do zošita

___________________________________________________

14.9. Pondelok 

Anj – uč.2/1 (čítať), uč.3/4    PZ 3/7

Pda – Vedieť poznámky zo zošita – magnetické pole

11.9. Piatok

Vla – Vedieť učivo zo zošita Znaky na mape – pracovať s mapou

__________________________________________________________

10.9. Štvrtok

Anj – uč.2(čítať+preklad),4/2 – odpovedať    PZ 3/1

Pda – Vedieť poznámky zo zošita – Magnet

_________________________________________________________

9.9 Streda

Sj – PZ 3/dokončiť celú stranu

Zajtra doniesť podpísaný Vzdelávací poukaz!

__________________________________________________________________

8.9. Utorok 

Čít – uč. str.6,7      Pz 4/1,2

______________________________________________________________________

7.9. Pondelok 

Oznam : Dňa 17.9.2020 – riaditeľské voľno z dôvodu odstávky elektrickej energie.

4.9. Piatok 

Oznam : Dobrý deň , milí rodičia. Dávame do pozornosti, že stále platí ponuka študovať hudobné nástroje v súkromnej škole Yamaha. V ponuke sú keyboard, flauta, klavír, akordeón, heligónka, spev.

V prípade záujmu kontaktujte tr. učiteľku alebo tel.číslo 0908 062 325.

 • žiaci dostali rozvrh hodín
 • v pondelok 7.9. sa učíme podľa rozvrhu, priniesť si učebnice a pracovné zošity – obalené a podpísané

Oznamy:

 • obedy (do konca kalendárneho roka sú zadarmo)
 • vo štvrtok (3.9.) a v piatok (4.9.) bude vyučovanie do 11.25., v tieto dva dni obedy nie sú, preto prosíme rodičov detí, ktoré pôjdu do družiny, aby pribalili deťom väčšiu desiatu,
 • niektorí žiaci dostali prihlášky do YAMAHY, prosím priniesť do školy
 • prosím vypísať žiacku knižku,
 • štyria žiaci zabudli doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím zajtra doniesť vypísané, majú ho pribalený v taške
 • zajtra (4.9.) si donesú tašku školskú, žiacku knižku, peračník, desiatu. Učebnice si ešte zajtra nemusia nosiť.

Pripravte si a čo najskôr prineste do školy :

Uteráčik na ruky, malý uteráčik na stôl na desiatu, plastový pohárik na pitie (ten budeme mať v triede)

Telesná výchovavrecúško na telesnú výchovu – tričko s krátkym rukávom, mikinu, tepláky, ponožky, tenisky s bielou podrážkou

Výtvarná výchova –  Škatuľu od topánok prípadne (vrecúško, krabicu, kufrík) – tam si budú  žiaci dávať pomôcky. Zásterku alebo tričko, igelitový obrus na stôl (rozmery približne 70X80 cm), umelohmotný pohárik na vodu, temperové farby, vodové farby, paletu na temperové farby, nožnice, 2 štetce, lepidlo (tekuté)

Aj tento rok bude fungovať školská Web stránka www.zspetrovice.sk – pod kolonkou Slniečka (4.ročník) a Lienky (3.ročník) – každý deň tam budú pridávané domáce úlohy, oznamy, fotografie zo školských akcií.

Všetky veci, ktoré bude mať dieťa vo vrecúškach, ktoré bude nosiť a používať, označte prosím menom.

Prosím zakúpiť slovníčky na zapisovanie domácich úloh. Všetky učebnice, pracovné zošity, zošity by mali byť obalené a popodpisované.

Vaša triedna učiteľka 🙂