Domáce úlohy

Školský rok 2021/2022

Štvrtok 21.10.

GEOM: PZ 6/ dokončiť celú stranu

SJL- PZ str. 17/5,6

ČÍT- UČ str.21-23 -čítať + odpovedať na otázky

PDA: nakresliť š veci, ktoré obsahujú vzduch

______________________________________________________

Utorok 19.10.

MAT- PZ str. 25/2

SJL- PZ str. 16/4

ČÍT- PZ str.12/2

Pondelok 18.10.

MAT- PZ str. 23/5- dokončiť

ANJ- Učeb. str. 11/celá strana (CD)

SJL- PZ str16/2 + naučiť sa naspamäť vybrané slová po B do 22.10.

Oznamy:

 • v stredu 20.10. sa žiaci učia prvé dve vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po druhej vyučovacej hodine pôjdeme púšťať šarkany. Primerane tejto aktivite sa obliecť, obuť a nezabudnúť doniesť si šarkany.
 • na triednych stránkach bol nedávno zverejnený oznam o fotení. Žiaci dnes dostali domov prihlasovací lístok na toto fotenie, prosíme vypísať a poslať do školy.
 • Milí rodičia, na vaše mailové adresy (ktoré ste uviedli v žiackej knižke svojich detí) vám prišli prihlasovacie údaje na edupage. Je dôležité prihlásiť sa do systému, pretože od novembra sa budú úlohy a všetky potrebné oznamy zverejňovať len na edupage a nie na týchto triednych stránkach. Kto sa prihlási, prosíme o zaslanie informovaných súhlasov cez edupage. Ak máte problém s prihlásením, kontaktujte triednu učiteľku. Ďakujeme.

Piatok 15.10.

SJL- PZ str. 14/2, 3

MAT- učeb. str. 14/1

VLA- PZ str. 7/2 + nakresliť dopravné prostriedky na papier- ktorý dostali a nalepiť ho do zošita

Oznam:

 • Pripomínam, že žiaci si môžu doniesť sedáky na stoličku.
 • Pripomínam, že žiak po prečítaní knihy z čitateľského binga donesie knihu do školy, kde o nej robí záznam. Doniesť si aj papier čitateľské bingo, aby sme zaznačili prečítanú knihu.

Štvrtok 14.10.

GEO- učeb. str. 82/6

SJL- PZ str.13/7. Žiaci dostali domov diktátové zošity, prosím podpísať diktát a poslať späť do školy.

ČÍT- PZ str.11/3, čítať čitateľské bingo

Na utorok (19.10.) na pracovne vyučovanie, si žiaci donesú ihlu, nitku, látku cca 40x40cm- najlepšie bavlnenú, aby sa im nešmýkala, nenaťahovala. Budeme sa učiť šiť- základné stehy.

Streda 13.10.

MAT- učeb. str. 13/2

SJL- PZ str. 12/1

ANJ- PZ str. 6/1

ČÍT- str. 18- čítať

TEV- žiaci dostali domov oprať úbory. Nezabudnúť v pondelok doniesť.

Utorok 12.10.

MAT- učeb. str. 11/2

SJL- zajtra kontrolný diktát zameraný na slabikotvorné spoluhlásky

Oznam:

 • žiaci dostali domov papiere, ktoré je potrebné vypísať a jeden vrátiť späť do školy

Piatok 8.10.

MAT- PZ str. 17/3, 4

SJL- PZ str. 11/10

VLA- zistiť a napísať do zošita meno pána starostu. Naučiť sa poznámky.

Oznam:

 • žiaci dostali ponuku krúžkov, prosím v pondelok doniesť do školy

Štvrtok 7.10.

GEO- PZ str. 5/2

SJL- PZ str. 10/8. Zo slovenského jazyka dostali deti vstupnú písomku domov. Poprosím podpísať ju a poslať späť do školy. Ďakujem.

ČÍT- PZ str. 10/6 + do malého zošita z čítania nakresliť svoju obľúbenú literárnu postavu.

Oznam:

 • V pondelok 25.10. bude vianočné fotografovanie detí (dobrovoľné). Viac info tu:

 • Vážení rodičia,
  z dôvodu efektívnejšej internetovej komunikácie postupne prechádzame na EduPage – školský informačný systém, ktorý Vám umožní prezerať aktuálne informácie, rozvrhy, dochádzku.  web stránka: http://zspetrovice.edupage.org
 • Na vaše e-mailové adresy vám boli rozposlané prihlasovacie údaje. Niektorí ich už máte (vďaka ZUŠ, starším súrodencom). Zároveň Vám uvádzame informačný link, v ktorom máte uvedené rôzne otázky a odpovede, týkajúce sa prihlásenia z pozície rodiča:https://help.edupage.org/?p=u38/u39&lang_id=2
 • Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne, po spustení jednotlivých funkcionalít.
 • Ak bude mať niekto problém s prihlásením, tak ma neváhajte kontaktovať.

Streda 6.10.

ANJ- PZ str. 3/4, 5/2, 3

MAT- PZ str. 17/1. Z matematiky dostali deti vstupnú písomku domov. Poprosím podpísať ju a poslať späť do školy. Ďakujem.

Utorok 5.10.

SJL- učeb. str.17/6

ČÍT- PZ str.8/2

Pondelok 4.10.

MAT- PZ str. 16/1, Zajtra vstupná písomka!

ANJ- uč. str.7/12- čítať+preklad, uč. str.9/3

SJL- PZ str. 8/1 V stredu vstupná písomka!

Utorok 28.9.

MAT- PZ str. 14/5

SJL- zajtra päťminútovka z abecedy- zoraďovanie slov podľa abecedy

ČÍT- PZ str. 7/3, 5

Pondelok 27.9.

MAT- PZ str. 13/3,5

ANJ- učeb. str. 5/3- čítať, počúvať z CD (naspamäť)

SJL- PL cvič. 4

Nezabudnúť si zajtra (28.9.) doniesť učebnice, malé zošity na VLA a PDA. Ďakujem.

Štvrtok 23.9.2021

SJL- PZ str. 7/6

ČÍT- str. 11/čítať, Písanie a slohové cvičenia str. 4- dokončiť

PDA- naučiť sa poznámky.

Oznam: 

 • Budúci týždeň v utorok (28.9.) nebude VYV a PVC, ale žiaci si donesú učebnice na VLA a PDA. Ďakujem.

Streda 22.9.2021

ANJ- PZ str. 3/3, 5

MAT- PZ str.12/4, 5- dokončiť

Utorok 21.9.2021

MAT- PZ str. 11/3

SJL- učeb. str.11/8. Naučiť sa veľkú abecedu do pondelka 27.9.

Pondelok 20.9.2021

MAT- PZ str.10/1- dokončiť

ANJ- učeb. str. 3/3,4

Štvrtok 16.9.2021

GEO- PZ str. 2/3

SJL- PZ str.4/9

PDA- naučiť sa poznámky

ČÍT- čítať z čitateľského binga podľa svojho výberu

Utorok 14.9.2021

MAT- PZ str.8/1

SJL- PZ str.4/6

ČÍT- čítať z čitateľského binga podľa svojho výberu

Pondelok 13.9.2021

MAT- učeb. str.4/1a

SJL- učeb. str.6/4- prvé dva stĺpce

Oznam:

 • poplatok Busy Bee- anglický jazyk 4,3 € (učebnica + PZ z ANJ)

Štvrtok 9.9.2021

GEO- učeb. str. 78/6

SJL- PZ str. 3/3

ČÍT- str. str.5/čítať

PDA- naučiť sa poznámky.

Oznam 1 : V piatok dňa 10.9.2021 bude jesenné cvičenie v prírode. Zraz pred školou ráno 08:00 hod. Končíme o 11,25 hod. Žiaci športovo oblečení priniesť si ruksak, desiatu, dostatok tekutín.

Oznam 2 : Záujem o prihlásenie vášho dieťaťa na spev, flautu, keyboard, (bude sa uskutočňovať v našej škole) môžete kontaktovať p. M. Bulíkovú na tel.č. 0948 074 060, ktorá Vám poskytne viac informácií. Ďakujem

Utorok 7.9.2021

MAT- učeb. str.3/1a

SJL- PZ str. 2/1- dokončiť

ČÍT- str. 4/September- čítať, PZ str. 2/3

Oznam:

 • Učebnice z MAT a SJL si žiaci nemusia nosiť do školy. Z dôvodu dostatočného množstva, budeme mať v škole jednu a doma druhú.
 • Kto ešte nemá, prosím zakúpiť slovníček na značenie DÚ.
 • Čítanie- Žiaci dostali papier ,,Čitateľské bingo“ (ďalej len ČB). Ich úlohou je za polrok prečítať aspoň 5 kníh z tohoto ČB. Majú voľný výber knihy, či rozprávok. Dôležité je, aby čítali. Musia však spojiť 5 políčok v ČB tak, aby sa okienka akokoľvek dotýkali. Na smere ako políčka spoja nezáleží. Po prečítaní knihy z ČB mi ju donesú do školy ukázať + donesú svoje ČB. Ku každému políčku v ČB (ku každej knihe) urobia zápis do čitateľského denníka.

Pondelok 6.9.2021

VYV- pripomínam, že na zajtra si treba doniesť prázdnu krabičku z čaju

Piatok 3.9.2021

Oznam:

 • V pondelok sa učíme podľa rozvrhu, doneste si učebnice a pomôcky potrebné na vyučovanie.
 • Doniesť podpísané Vzdelávacie poukazy. Prosím podpíšte ich guľôčkovým perom, nie atramentovým  a ani pilotom.
 • V pondelok si doneste papier- Prázdninová výzva.
 • Žiaci si môžu doniesť sedáky na stoličku.
 • Doniesť si úbor na TEV- tričko, tepláky/legíny, mikinu, obuv, ponožky.
 • VYV- gumený obrus na stôl, pohár na vodu, štetec- hrubý aj tenký, handričku, staré tričko/zásteru na prezlečenie pri práci s vodovkami, lepidlo tyčinkové, lepidlo tekuté, nožnice.
 • Na utorok na VYV budeme potrebovať prázdnu krabičku z čaju.
 • V taške mať zabalené jedno náhradné rúško.