Domáce úlohy

Oznamy:

(od 7,45 – 11,25 hod)

25.06. – odovzdávanie učebníc. Učebnice doniesť vyčistené a zalepené.

26.06. – upratovanie tried. Doniesť si hubku, handričku, nejaký čistiaci prostriedok na čistenie lavíc.

27.06. – dopravné ihrisko ZA (prísť športovo oblečený, zobrať si so sebou desiatu, vodu, poprípade kinedryl)– ŠKD bude do 15,00 hod

28.06. – koniec školského roka , ktorý začína svätou omšou o 7,45 hod a končí 9,25 hod. Obedy a družina už nebudú.