Domáce úlohy

Ukončenie školského roka 2017/2018 /piatok/:                                                                                 7:45 hod. – svätá omša                                                                                                       8:30 hod. – slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 v škole

 

Harmonogram nasledujúcich dní:
STREDA 20.6.
Návšteva sobášneho paláca v Bytči – výstava “Ľudová kultúra”. Ráno zraz v škole, návrat 13:45hod. Autobus hradený z prostriedkov vyzbieraných na Vianočných trhoch.
ŠTVRTOK 21.6.
Školský výlet na Čachtický hrad a podzemie. Zraz 7:20, návrat cca 16:30hod.
PIATOK 22.6.
Odovzdávanie, preberanie učebníc, čistenie lavíc (priniesť hubku, saponát). Končíme 11:25hod.
PONDELOK 25.6.
Návšteva záchranárskych psíkov v Strečne. Zraz 7:45hod. Návrat cca 11:25hod. Autobus opäť hradený.

 

ŠTVRTOK
SJL- Čítanka 124, 125/ čítať

 

STREDA
SJL- Uč.118/1,2,3n do zošita
MAT- Pripraviť sa na zajtrajšiu koncoročnú previerku zo zošita

OZNAM
Pozývame všetky deti a rodičov na “športový deň” dňa 16.6.2018 t.j.v sobotu o 14:00hod. na futbalovom ihrisku v Petroviciach. Na deti čaká skvelá zábava, súťaže, chutné občerstvenie, skákacie hrady a veľa smiechu. Doprovod rodičov je nutný!
Tešíme sa na Vás :)

 

UTOROK
ANJ- Opakovať na zajtrajšiu koncoročnú previerku

 

PONDELOK
MAT- Uč.s.67/1 do zošita
SJL- Pripraviť sa zo zošita na koncoročnú písomnú prácu.

 

ŠTVRTOK
MAT- PZ s.61/1,4
SJL- Uč.s.114/4 do zošita
ČÍT- Čítanka s.122, 123/ 2x čítať (do pondelka)

 

UTOROK 5.6.
SJL- Uč.s.11/6,7 do zošita
MAT- PZ s. 59/2,3
OZNAM
Milí rodičia,
v pondelok 11.6. bude koncoročné fotenie žiakov.
Cena triednej fotografie je 1 euro.
Cena každej ďalšej fotografie je 0,80centov.
Ďakujem, triedna učiteľka

 

PONDELOK 4.6.
ANJ- PZ 36/2 + význam slova “mice”
ČÍT- Čítanka s.120, 121 čítať

 

ŠTVRTOK 31.5.
MAT- PZ Test 6

OZNAM
Zraz zajtra t.j.1.6. 2018 o 8:00hod. pred budovou ZŠ.
Športové oblečenie, pokrývka hlavy, desiata a pitný režim zabezpečiť deťom so sebou.
Na guláš treba priniesť umelohmotnú misku, pohár na vodu a lyžicu.
Končíme o 13.20 (po 6.vyuč.hodine)
ŠKD nebude. Triedna učiteľka

 

UTOROK 29.5.
MAT- PZ TEST 5
OZNAM- V piatok 1.6.2018 sa koná každoročné varenie gulášu a aktivity k MDD na ihrisku. Prosíme poslať 1cibuľku a 2 zemiaky. Ďakujem, tr.uč.

 

PONDELOK 28.5.
SJL- Písanie2 s.23/3a)
SJL- Čítanka s.118, 119/ čítať text 2x

 

STREDA 23.5.
SJL- Čítanka s.116/ čítať 2x

 

UTOROK 22.5.
MAT- PZ 45/1,2
SJL- Uč.104/4 a,b
Zajtra miesto ANJ bude Čítanie
Prosím doniesť obratom podpísaný informovaný súhlas

 

 

PONDELOK 21.5.
MAT- TEST4 celá strana
SJL- Čítanka s.114, 115/ čítať

 

ŠTVRTOK 17.5.

Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka

udeľuje riaditeľské voľno  dňa 18.05.2018  (piatok) žiakom Základnej školy s materskou školou Petrovice  z prevádzkových dôvodov.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 21.05.2018  (pondelok). V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD a hudobná škola.

 

STREDA 16.5.
GEO- PZ 11/3,4
ANJ- PL dokončiť (založené v uč.)
PDA- do budúcej hodiny si pripraviť projekt na stranu A4 (+ obrázok alebo výlisok) o ľubovoľnej liečivej rastline (na čo pomáha, kde rastie, kedy sa zbiera a pod.)

 

UTOROK 15.5.
MAT- PZ s.40 TEST1
OZNAM
Vážení rodičia,
v piatok je riaditeľské voľno z dôvodu odstávky elektrickej energie.
Ďakujem, triedna učiteľka

PONDELOK 14.5.
ANJ- príprava na dramatizáciu (doučiť sa texty “Snow white”)

 

PIATOK 4.5.
ANJ- Uč.58 čítať + preklad
ČÍT- PL cv.5,6,7 dokončiť + Čítanka s.105, 10ž čítať

 

ŠTVRTOK 3.5.
MAT- Vyriešiť príklady v zošite
ČÍT- Čítanka s.104/ čítať
Zajtra priniesť PZ+zošit na PDA
V pondelok bude cvičenie v prírode – neučíme sa (ruksačik – svačina, voda, prezuvky)

 

PONDELOK 30.4.
SJL- Čítanka s.103
MAT- Uč.s.63/10, 11

 

ŠTVRTOK 26.4.
Čítanka s. 101, 102
Na pondelok doniesť stužky – staviame máj

 

STREDA 25.4.
ANJ- Uč.str.57/6
SJL- Pojmová mapa v zošite

OZNAM
Zajtra (štvrtok) sa na posledných dvoch vyuč.hodinách budeme venovať dopravnej výchove.
Deti môžu prísť/doniesť si do školy bicykel alebo kolobežku.
Ďakujem triedna učiteľka

UTOROK 24.4.
SJL- Vedieť vymenovať zámená
Uč.96/8 do zošita
NBV- PZ s.26/tajnička

 

PONDEOK
MAT- PZ a.33/1 a,b
SJL- Písanie2 str.14/3 dokončiť
14/4 a
Čítanka s.100/ čítať báseň

 

STREDA
GEO- PZ 9/4 + priniesť meter
ANJ- PZ 31/4

 

PONDELOK
ANJ- Uč.55/71
SJL- Pripraviť sa zo zošita na písomnú prácu (opakovanie)

OZNAM
Vážení rodičia, vyberáme 5,70 eura na autobus (plavecký výcvik). Zvyšok za deti hradí ZRŠ. Ďakujem, triedna učiteľka

 

PIATOK 13.4.
ANJ- Uč.54/70 dni v týždni (CD)
MAT- Pripraviť sa zo zošita na písomnú prácu (opakovanie)

 

ŠTVRTOK
MAT- PZ s.25/1a)
SJL- Čítanka s.93/čítať celú stranu

 

STREDA
ANJ- PZ 31/4 + opakovať predložky
GEO- premeniť jednotky dĺžok v malom zošite.
PZ 8/2,3

 

UTOROK
MAT- PZ s.24/2b
SJL- Uč.91/22a,b (do zošita)

 

PONDELOK
ANJ-Uč.51/67 (názvy+hra), PZ 31/3
SJL- Čítanka s.92/čítať
MAT- PZ s.23/2

 

PIATOK
ANJ- PZ 30/2 + Uč.52/dokončiť č.3
ČÍT- Jeleňvízor
SJL- PZ s.57/4a,b

 

ŠTVRTOK
MAT – PZ s. 22/1
SJL- Zopakovať vybrané slová na zajtrajší diktát

 

STREDA
GEO- PZ 6/1,3
ANJ. Uč.50/66 + opakovať slovíčka
SJL- Naučiť sa vlastnými slovami poučku o prídavných menách (uč.s.88)

 

27.3. UTOROK
MAT- PZ s.19/2
SJL- Uč.s.85/jeden palec (prepis textu do zošita)

 

26.3. PONDELOK
ANJ-Uč.s.50/L65,66
MAT-Naučiť sa spamäti násobilku, delilku č.8
Uč.53/2 do zošita

 

23.3. PIATOK
ANJ- Opakovať L12+slovíčka
SJL- Čítanka s.86, 87/čítať 2x

 

15.3. ŠTVRTOK
SJL- PZ s.52/4,5
ČÍT- Čítanka s.84/1x čítať
OZNAM
Žiaci, ktorí sa nezúčastnia plaveckého výcviku vypracujú pracovné listy (v kolónke domáce úlohy/prac.listy) z opakovania učiva. Triedna učiteľka

 

13.3. UTOROK
MAT- PZ s.16/1
SJL- Uč.s. 79/ 4 a,b (do zošita)
V piatok cez 4.vyuč.hodinu bude školské kolo HK.

 

12.3. PONDELOK
MAT- PZ s.14/1 a 15/1
SJL- Písanie2 s.6/1,2,3,4a

OZNAM
Vo štvrtok budú prebiehať konzultačné hodiny v čase od 7:30-8:30 a 14:30-15:30.

 

9.3. ANJ- opakovať lekciu 11
SJL- Uč.76/7 (do zošita)

 

7.3. GEO- PZ 2/1
ANJ- Uč.43/56 báseň naspamäť do stredy
43/57 vedieť zvieratá + mláďatá (opak.s.43/58,59)
SJL- Vedieť poučku o Podstatných menách

 

6.3. UTOROK
MAT- PZ s.8/3 dokončiť
SJL- Vymyslieť po tri slovné druhy (len ohybné) do zošita.

 

5.3. PONDELOK
ANJ- Uč.42/55 a 43/59
SJL- Naučiť sa spamäti vymenovať slovné druhy. (Len názvy).

 

2.3. PIATOK
MAT- PZ str.7/2

 

1.3. ŠTVRTOK
MAT- Uč.str.45/1
SJL- Pripraviť sa na zajtrajšie triedne kolo HK
Pripraviť sa na zajtrajší diktát – vybrané slová

 

28.2.STREDA
GEO- Uč.s.85/8
ANJ- Uč.42/54 čítať + preklad,PZ 24/1
SJL- Prac.list cv.8,9,10 doplň i/y

 

27.2.UTOROK
SJL- Písanie2 s.4/4

 

26.2. PONDELOK
ANJ- opakovať L10 (všetko) + vypočuť nahrávku 54/42
MAT- Uč.s.51/11 (do zošita)
SJL- V piatok sa koná triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína, pripraviť si ukážku podľa vlastného výberu (poézia alebo próza).
OZNAM
Vo štvrtok 1.3.2018 sa bude konať kultúrne predstavenie (ľudové hudob.nástroje), na ktoré vyberáme 1euro. (Predstavenie bude o 8:00 v MŠ). Ďakujem, tr.uč.

 

16.2. PIATOK
DÚ na prázdniny:
SJL- PZ s.44/5
s.45/1a
s.46/5a, 6a   (opakovanie- dopĺňať i,í/y,ý po obojakých spol.)
MAT- PZ2 str.1/3

 

15.2. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.65/1,2,3
SJL- Naučiť sa spmäti vybrané slová po “Z”

 

12.2. PONDELOK

MAT- naučiť sa násobilku č.7   str. 50/3

SJL – čítanka str. 78/ čítať

9.2. PIATOK

SJL- Písanie1 s.32/4
MAT- PZ s.62/3

 

8.2. ŠTVRTOK
SJL- PZ s.41/11 a,b
MAT- Uč.s.42/8

 

7.2. STREDA
SJL- PZ s.39/6
ANJ- PZ s.21/1 dokončiť

 

 

6.2. UTOROK
MAT- PZ Uč.s.49/3,7 do zošita
SJL- Naučiť sa spamäti vybrané slová po “V”

 

5.2. PONDELOK

MAT- PZ 57/3,5

SJL – čítanka str. 74 – 75 čítať

 

1.2. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.57/2
SJL- Čítanka s.73/ 1x čítať

 

30.1. UTOROK
Mat- PZ/príloha cv.48, 49

Milí rodičia,
výpis vysvedčenia deťom odovzdám vo štvrtok z dôvodu mojej neprítomnosti (vzdelávanie). Deti, ktoré sú PN dostanú výpis po návrate do školy. Ďakujem triedna učiteľka

29.1. PONDELOK
Čítanka s.72/ čítať 2x

 

 

25.1. ŠTVRTOK

MAT- Uč.s.49/8 do zošita
Čítanka s.68 až 71 čítať
Oznam
Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že dňa 26.1.2018 udeľuje z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí riaditeľské voľno. Nástup do školy je v pondelok 29.1.2018

 

24.1. STREDA
GEO PZ 11/4
ANJ Uč.65/L9 slovíčka,
Uč.37/4 + v piatok priniesť potraviny na výrobu šalátov a nátierok

 

23.1. UTOROK
MAT- PZ s.56/1,4
SJL- PZ s.35/7a)

 

22.1. PONDELOK
ANJ- Napísať do zošita menu + Uč.35 čítať + preklad
MAT- PZ s.55/1
SJL- Naučiť sa spamäti vybrané slová po “S”

OZNAM
Zajtra 23.1. sa koná triedna sánkovačka na posledných 3 vyuč.hodinách.
Primerané oblečenie, vlastný “dopravný prostriedok” a dobrá nálada sú povinné! :)
Tr.učiteľka

 

19.1. PIATOK
ANJ- Uč.34/41,42 (CD) + PZ 20/2
MAT- Pripraviť sa na polročnú previerku (viď PL)
ČÍT -Napísať názvy troch kníh + mená ich autorov (na papier)
Vymyslieť krátku zaujímavú rozprávku (slovne nie písomne)
18.1. ŠTVRTOK
MAT- PZ 51/3
SJL- Čítanka s.64, 65 / čítať 2x

 

15.1. PONDELOK
SJL- Pripraviť sa na zajtrajší diktát (vybrané slová po B,M,P,R)
MAT- Uč.s.44/1 do zošita

 

10.1. STREDA
GEO- PZ 10/3
ANJ Uč.32/1 + CD č.41, Uč.34
SJL- Naučiť sa spamäti druhú polovicu vybraných slov po R

 

9.1. UTOROK
MAT- PZ s.46/1,3
SJL- Prvá polovica vybraných slov po R

 

8.1. PONDELOK
MAT- PZ s.45/1
Vymyslieť text slovnej úlohy (ústne alebo do zošita) na vybraný príklad.
SJL- Čítanka s.56/ čítať

 

21.12. ŠTVRTOK
DÚ na prázdniny:
SJL- opakovať vybrané slová po B,M,P
MAT- opakovať násobenie, delenie do 6
ČíT- trénovať čítanie zo svojej knižky

Milí rodičia,
prajem Vám i deťom príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok!
Triedna učiteľka :)

 

18.12. PONDELOK
ANJ- Uč.30-31 (čítať+preklad), PZ 18/3,19 CELÁ
MAT- (DÚ na prázdniny) PZ s.43/1,2,3,4 + naučiť sa násobilku a delilku č.6
*Pripomínam, že zajtra sa neučíme – bábkové divadlo Žilina – zraz pred školou o 7:30hod.
Predpokladaný návrat 11:30hod. Obedy a ŠKD bude. So sebou si vziať len desiatu, pitie
a dobre sa obliecť! Triedna učiteľka

 

14.12. ŠTVRTOK
ČÍT- Čítanka s. 48, 49 / čítať + PZ s.26/1b dokončiť ilustráciu

 

13.12. STREDA
GEO- PZ 9/1,4
ANJ- opakovať 15/23
Uč.29/3,4,5

 

11.12. MAT- PZ príloha cv.36, 37 (príklady, ktoré sme sa ešte neučili preskočiť)
OZNAM
Vážení rodičia,
vo štvrtok v čase od 7:30 – 8:30 hod. a od 12:30 – 14:30 hod. budú prebiehať konzultačné hodiny. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí na štvrťroka Vám v tomto čase poskytnem podľa potreby aj telefonicky.
Ďakujem, triedna učiteľka

Harmonogram na nasledujúci týždeň:
18.12. Pondelok – vyučovanie + folkloristi vystupujú v penzióne.
19.12. Utorok- návšteva bábkového divadla v Žiline (od 7:30-11.30hod.)
20.12. Streda- vyučovanie
21.12. Štvrtok- varenie kapustnice (treba priniesť 1 zemiak) – neučíme sa
22.12. Piatok- Vianočná besiedka, končíme 9:30hod. – neučíme sa

 

 

8.12. MAT- Uč.s.35/1,4 do zošita

 

5.12. GEO- Úloha v malom zošite
SJL- PZ s.23/6

 

4.12. ANJ- Opakovať slovíčka L5/str.64, L6/str.65
Opakovať L6 22,23,24 (str.)
MAT- PZ s.38/2

 

1.12. PIATOK
ANJ- Uč.22 opakovať čítanie
Uč.23/33, CD pieseň,
Uč.2č/1,2 dokončiť
MAT- naučiť sa delilku č.4

 

30.11. ŠTVRTOK
Čítanka s.40, 41- čítať 1x
OZNAM
Milí rodičia,
dňa 19.12.2017 navštívime bábkové divadlo v Žiline (Vianočné predstavenie), na ktoré už priebežne vyberáme 2,50 eura. Ďakujem, triedna učiteľka.

 

28.11. UTOROK
MAT- PZ s.36/4,5

 

27.11. PONDELOK
ANJ- Opakovať L5 (Uč. 18-21) + slovíčka s.64
MAT- PZ s.35/4,5
OZNAM
Budúci týždeň sa bude konať Mikulášska besiedka v utorok 5.12. o 15:30hod. v KD Petrovice a Vianočné trhy v piatok 8.12. od 15:00hod.

 

24.11. MAT- Naučiť sa spamäti násobilku 4.
Uč.s.28/6 do zošita
SJL- Premyslieť si, vyhľadať ľubovoľnú povesť, o ktorej budem písať projekt (do konca budúceho týždňa ho odovzdať).

 

23.11.  ŠTVRTOK
SJL- PZ s.21/9 a,b
ČÍT- Čítanka s.27/ čítať text 1x

 

21.11. UTOROK
MAT- Pripraviť sa na štvrtkovú previerku zo zošitka.

 

20:11. PONDELOK
ANJ-Uč.19/28 (CD) + čítať, 28 (CD) čítať + preklad
MAT- PZ s.34/3
SJL- Pripraviť sa zo zošita SJL na zajtrajšiu štvrťročnú previerku + diktát (vybrané slová po B)

 

16.11. ŠTVRTOK
ANJ- Uč.18-pieseň + Family tree
PZ 9
SJL- Naučiť sa spamäti vybrané slová po “M”

 

14.11. UTOROK
MAT- Učebnica 27/10 do zošita

 

13.11. PONDELOK
MAT– PZ s.33/1
Opakovať násobilku a delilku 3
ČÍT– Čítanka s.33/2x čítať
OZNAM– Zajtra odpadá hodina NBV, deti končia 5.vyučovacou hodinou t.j.12:20hod. Triedna učiteľka

 

10.11. PIATOK
ČÍT- Čítanka s.31, 31 (dočítať 2.obraz) 2x
MAT- Naučiť sa z karty násobilku a delilku troma.

 

9.11. ŠTVRTOK
MAT- Vypočítať príklady v zošite.
ČÍT- Čítanka str. 29, 30, 31 (po čiaru) 2x

 

8.11. STREDU
GEO- PZ s.7/3
SJL- Pripraviť sa na zajtrajší diktát (zameraný na slabikotvorné r,ŕ,l,ĺ)

 

7.11. UTOROK
MAT- Naučiť sa z karty delilku dvomi.
Učebnica s.24/4 do zošita

 

6.11. PONDELOK
MAT- Naučiť sa z karty násobilku dvomi.

 

2.11.ŠTVRTOK
MAT- PZ s-28/2
SJL- PZ s.16/7
OZNAM
Milí rodičia, pripomínam, že fotenie (vianočné) sa bude konať v pondelok 6.11.2017, triedna učiteľka.

 

27.10. PIATOK
ANJ- Abeceda uč.15+CD, PZ 8/1
SJL- PZ s.15/4
OZNAM
Na štvrtok 2.11. (po prázdninách) priniesť miesto HUV zošit z PDA.
Vážení rodičia, posielam po deťoch informovaný súhlas na vykonanie odbornej diagnostiky čítania s porozumením PPP Bytča spolu s letáčikom. Diagnostika čítania našich detí sa na škole vykonáva každý rok v 3.roč. a radi by sme zapojili i v tomto škol.roku. Budem Vám vďačná, ak sa všetky deti zúčastnia a donesú informovaný súhlas podpísaný rodičom.
Ďakujem, triedna učiteľka

 

 

26.10. ŠTVRTOK
SJL- Naučiť sa spamäti vybrané slová po B (zo zošita)
ČÍT- Čítanka s.24/ čítať báseň 2x

 

25.10. STREDA
GEO- PZ 6/3 a,b
ANJ- Uč.64/L3 + opakovať L1, L2
Uč. 10, 11 (opakovať L3)
PZ 6/2
SJL- Naučiť sa pomocnú vetu na obojaké spoluhlásky

 

24:10. UTOROK
MAT- PZ – príloha cv.11, 12

 

 

20.10. PIATOK
ANJ- Učebnica str.10-čítať, PZ 6/1
ČÍT- Čítanka s.20/ čítať 2x

 

 

28.9. ŠTVRTOK
OZNAM
Milí rodičia,
zajtra t.j piatok 29.9.2017 sa koná účelové cvičenie v prírode. Prosím, aby deti prišli vhodne obuté len s desiatou a pitím. Zraz o 8:00 hod., končíme štvrtou vyučovacou hodinou o 11.20hod. ŠKD funguje. V prípade nepriaznivého počasia bude vyučovanie podľa rozvrhu. Ďakujem, triedna učiteľka

SJL- v utorok 3.10.2017 píšeme  vstupnú previerku + diktát. Opakovali sme priebežne do zošitov.
ČÍT- Čítanka s.11/ čítať celú stranu
MAT- Uč.s.10/a – 1stĺpec, b – jeden stĺpec

 

 

11.9. PONDELOK

ANJ- napíš, čo vidíš vo svojej izbe
MAT- PZ s.2/ cv.1 a 5 do zošita
ČÍT- (dú na štvrtok) Čítanka s.6/čítať 1-2x

OZNAM
V pondelok 18.9. navštívime sférické kino, prosím doniesť 0,50cent do štvrtka 14.9. Ďakujem, triedna učiteľka

 

 

 

 

 

29.6. ŠTVRTOK
Deťom, ktoré boli na výlete boli vrátené po 3 eurá.

 

22.6. ŠTVRTOK
Zajtra odovzdávame učebnice (deti ich majú už v škole), nezabudnúť pribaliť gumu a lepiacu pásku. Pracovné zošity zostávajú deťom.
Učíme sa len 4 hodiny.

 

16.6. PIATOK
MAT- PZ s.64/5
Čítanka s.114/ čítať 1x
Na utorok prosím doniesť aj PZ z PVO
OZNAM
Deti, ktoré nejdú na výlet sa neučia, zostávajú doma.
Ostatní zraz 6.15 hod. pred školou, mikinu (do štôlne), pršiplášť alebo skladací dáždnik pribaliť. Teším sa na vás :)

 

15.6: ŠTVRTOK
GEO- PZ s.14/1,2
Čítanka s.112/ čítať 1x
Prosím poslať obratom naspäť podpísanú koncoročnú previerku.

 

14.6. STREDA
MAT- Pripraviť sa z priloženého papiera “opakovanie” (v ŽK) na koncoročnú previerku z matematiky.

 

13.6. UTOROK
SJL- Podpísať previerku  a doniesť naspäť do školy.
MAT- Učebnica s.76/4,5 (do zošita)

Vo štvrtok píšeme koncoročnú previerku z MAT.
Doma môžete už opakovať príklady na + – do 100 s prechodom cez základ 10, pod seba i vedľa seba.

 

 

12.6. PONDELOK
SJL- Pripraviť sa na zajtrajšiu koncoročnú previerku zo SJL. Všetko sme opakovali na papier, ktorý si deti založili do ŽK.
OZNAM
Milí rodičia, cvičné diktáty a príklady už deťom kontrolovať nebudem. Ich písanie v treťom ročníku je dobrovoľné, do školy ich už nosiť nebudeme. Ďakujem za Vašu trpezlivosť a usilovnú prácu s deťmi počas celého školského roka :) triedna učiteľka

 

9.6. PIATOK
SJL- Učebnica posledná strana – prečítať si dôkladne opakovanie!
MAT- Učebnica s.77/10 – do zošita

Milí rodičia,
posielam Vám informovaný súhlas s návratkou (založený ho má každý v ŽK)
ohľadom školského koncoročného výletu. Návratku treba podpísanú poslať naspäť
do školy. Ďakujem, triedna učiteľka

 

8.6. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.64/4
Čítanka s.109/ čítať “Farebný svet”

 

 

7.6. STREDA
MAT- PZ s.63/1

 

6.6. UTOROK
SJL- PZ s.61/15
MAT- PZ s.62/1

 

5.6. PONDELOK
ANJ- opakovať slovíčka, PZ 23 anjelik + zajačik (do pondelka)
Čítanka s.105 a 106 – čítať
OZNAM
Zajtra 6.6. sa fotíme. Spoločná fotka (triedna) 1euro, samostatná fotka (dvojice, trojice..) 0,80cent.

 

1.6. ŠTVRTOK
DÚ na víkend:
MAT- PZ s.61/1
Čítanka s.104/ čítať 1x “O červenom smreku”

Milí rodičia,
prosím nezabudnite deťom zajtra pribaliť šiltovky na ihrisko. Ďakujem, triedna učiteľka

 

31.5. STREDA
MAT- PZ s.60/2

OZNAM

V piatok 2.6.2017 – MDD. Žiaci prídu športovo oblečení, so sebou si donesú desiatu, pohárik, misku a lyžicu na guláš (misku a pohárik ideálne plastový). Zraz pred školou o 8,00 hod. Koniec školskej akcie o 13,30 hod. pred budovou školy. ŠKD nebude.

 

30.5. UTOROK
SJL- Prac.zošit str.60/ čítať text 2x + cvičenie 12

 

29.5. PONDELOK
ANJ- Uč.39/2,3
Čítať text z pracovného listu 1x (deti si ho založili do ŽK)

 

26.5. PIATOK
MAT- Učebnica str.76/1
(príklady na + počítať pod seba do štvorcovej siete v zošite s prac.listami)
Čítanka s.103/ “O lietajúcom papieri” číťať 1x

 

25.5. ŠTVRTOK
SJL- Učebnica s.109/14 (do zošita)
Čítanka s.102/čítať 2x báseň

 

24.5. STREDA
SJL- Učebnica s.107/ diktát (do zošita SJL)
ČÍT- Čítať 1x stranu 101

 

23.5. UTOROK
MAT- PZ s.59/2

OZNAM
Vážení rodičia,
aj v tomto roku máte možnosť aktivovať deťom prístup na portál www.strojnajednotky.sk v hodnote 8eur na školský rok 2017/2018.
Deti si zábavnou formou opakujú a upevňujú učivo jednotlivých predmetov.
V prípade záujmu Vás prosím poslať peniažky do 15.6.2017
Ďakujem, triedna učiteľka

Zároveň Vás stále prosím o priebežnú kontrolu hlávok deťom, nakoľko problém so všami na škole pretrváva. Ďakujem

 

22.5. PONDELOK
ANJ- Uč.36/opakovať
Uč.38/2,3 vety čítať + preklad
ČÍT- Čítanka / čítať 2x stranu 100

 

18.5. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.57/1

 

16.5. UTOROK
MAT- PZ s.54/1,3

 

15.5. PONDELOK
Čítanka s.95, 96 (po označenie ceruzkou) čítať 2x
OZNAM
Vážení rodičia,
nakoľko sa nám na škole objavili vši, prosím Vás o dôkladnú kontrolu vlasov deťom. Prípadný nález sa musí oznámiť a dieťa zostane mimo kolektív, keďže sa jedná o infekčné ochorenie. Ďakujem, triedna učiteľka

 

12.5. PIATOK
Čítanka s.94, 95 čítať text 2x iba po ilustráciu.
MAT- PZ s.53/2

 

11.5. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.52/2 a,b
ČÍT- PZ s.48/1

 

10.5. STREDA
SJL- Cvičiť na zajtrajší diktát

OZNAM
Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na vystúpenie ku dňu matiek, ktoré sa bude konať tento piatok 12.5. o 15:30hod. v Kultúrnom dome v Petroviciach.
Triedna učiteľka

 

9.5. UTOROK
SJL- Učebnica s.100/3 do zošita
MAT- Učebnica s.68/8 do zošita

 

5.5. PIATOK 5.5.
SJL – Písanie2 str.24/4 – prepis viet
MAT- PZ str.49/1

 

4.5. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.46/8,9

OZNAM:
Vážení rodičia v stredu budúci týždeň t.j.10.5.2017 Vás srdečne pozývam na individuálne rodičovské združenie ku trištvrte ročným výchovno-vzdelávacím výsledkom detí v čase od 10:30 do 15:00 hod. V prípade, že sa nemôžete dostaviť, môžete ma kontaktovať aj telefonicky.
Ďakujem, triedna učiteľka

 

3.5. STREDA
MAt- PZ s.46/ 5,6,7

 

2.5. UTOROK
SJL- Písanie2 str.23/4 prepis viet
MAT- PZ s.46/1,2,3,4

 

28.4. PIATOK
Čítanka s.92/ “Dobrú chuť” čítať text 2x
GEO- PZ s.3/3,5

 

27.4. ŠTVRTOK
MAT- Doniesť si na zajtra pomôcky na Geometriu (zastrúhaná ceruzka, guma, pravítko)
SJL- PZ s.51/5 a,b
Čítanka s. 92 a s.93/ prečítať si obe básničky

 

26.4. STREDA
MAT- PZ s.44/ 1,3

 

25.4. UTOROK
MAT- PZ s.42/2,3,4,5

 

24.4. PONDELOK
ANJ- Uč.35/3 čítať a 35/4 dokončiť 1.riadok
ČÍT- Čítanka s.91/ čítať 2x

 

21.4. PIATOK
MAT- PZ s. 40/4,5
HUV- Zopakovať si doma ľudovú pieseň podľa vlastného výberu na triedne kolo “Slávik Slovenska”.

 

20.4. ŠTVRTOK
SJL- Písanie2 str.21/6 prepis viet
MAT- Podpísať a obratom priniesť naspäť  previerku.

 

19.4. STREDA
MAT- Pripraviť sa na zajtrajšiu trištvrteročnú previerku z matematiky. Pracovný list (opakovanie) si deti založili do ŽK.

 

12.4. STREDA
DÚ na prázdniny:
MAT– Učebnica s.60/ vybrať si 3 ľubovolné cvičenia a vypočítať ich do zošita mat.
ČÍT– Čítanka s.88/ čitať 2x “O troch grošoch”
Cvičné zošitky (diktáty a príklady) stačí priniesť na kontrolu až v pondelok 24.4. pričom stačia do tej doby len tri tréningy.

Prajem Vám aj deťom príjemné veľkonočné sviatky :) triedna učiteľka

 

11.4. UTOROK
NBV- s.90-91 Dobro
s.139 čítať rozprávku

SJL- oprava+podpis diktátu. Podpis na previerku+doniesť ju naspäť!
MAT- PZ s.37/3,4,5

 

10.4.
ANJ- Uč.32/pomenovať časti domu
Uč.43/slovíčka- správne vyslovovať

SJL- Pripraviť sa na zajtrajšiu trištvrte ročnú previerku (opakovali sme na papier) + diktát  /rozlišovacie znamienka, určovanie hlások, doplň i/y, rozdeľ slová na slabiky/

 

7.4. PIATOK
SJL- Pracovný list (založený v žiackej knižke)

 

5.4. STREDA
MAT- PZ s.35/2

 

4.4. UTOROK
MAT- PZ s.33/3

 

3.4. PONDELOK
ANJ- PZ 17/4,5
Čítanka s.83/ čítať 2x

 

31.3. PIATOK
SJL- Pracovný list – opakujeme hlásky

 

30.3. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.31/1

 

29.3. STREDA
MAT- PZ s.29/1,2,3

 

28.3. UTOROK
SJL- Učebnica s.83/2 do zošita

 

27.3. PONDELOK
Čítanie- PZ str.40/1 odpis

 

24.3. PIATOK
Čítanka s.77/ čítať 2x celú stranu

 

23.3. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.25/1,2
Čítanka s.76/ čítať 1x (zelený krúžok)

 

21.3. UTOROK
SJL- Písanie2 str.16/1,2,3,4

OZNAM
Milí rodičia,
zajtra si pri príležitosti svetového dňa vody v našej triede urobíme tzv. projektové vyučovanie. Deti môžu prísť oblečené v modrom, priniesť si hračku na danú tému (rybka, morský koník, kniha s vodnými živočíchmi…). Nezabudnúť na peračník, ŽK a učebnice na ANJ.
Ďakujem, triedna učiteľka :)

 

20.3. PONDELOK
Čítanka str.75/ čítať 2x

OZNAM
Vážení rodičia,
dňa 19.4.2017 nás navštívia “sokoliari”. Za vstup na ich predstavenie vyberáme 1,50 eur. Ďakujem, triedna učiteľka

 

17.3. PIATOK
SJL- PZ s.44/1,2
Čítanka s.74/ čítať celú stranu

 

16.3. ŠTVRTOK
MAT- PZ s.23/1
SJL- PZ s.42/3

 

15.3. STREDA
Čítanka s.71/ čítať celú stranu 1x

 

14.3. UTOROK
SJL: PZ str.41/3,4
MAT- PZ s.21/1

 

13.3. PONDELOK
Čítanka s.70/ čítať celú stranu 1x

 

10:3. PIATOK
SJL- Písanie2 s.15/6
MAT- Učebnica s.54/3 a,b,c do zošita

 

9.3. ŠTVRTOK
SJL- Oprava+podpis diktátu
MAT- PZ s.19/2

 

8.3. STREDA
SJL- Pripraviť sa na zajtrajší diktát (zameraný na mäkké slabiky “de,te,ne,le,di,ti,ni,li”)

 

7.3. UTOROK
SJL- PZ s.39/ cv. 8,9
MAT- PZ s.17/1

 

6.3. PONDELOK
Čítanka s.66/ čítať polovicu textu

 

24.2. PIATOK
Počas prázdnin si opakovať do cvičných zošitov (diktáty + príklady 3x) a trénovať čítanie.
Prajem Vám príjemné prežitie jarných prázdnin, triedna učiteľka :)

 

23:2. ŠTVRTOK:
SJL- Pripraviť sa na zajtra pekne prednášať svoj vybraný text na triedne kolo Hviezdoslavov Kubín.

 

22.2. STREDA:
SJL- Písanie2 str.10/1,2,3,4
ANJ- Uč.24-25 (vedieť názvy jedla a nápojov), Uč.27/6

 

21.2. UTOROK:
SJL- PZ s.37/2 a, b, c

 

20.2. PONDELOK
ANJ- PZ 15/3
Čítanka s.63/ čítať 1x

Do piatku 24.2. sa naučiť ľubovoľnú krátku báseň alebo prózu podľa vlastného výberu na triedne kolo Hviezdoslavov Kubín. Triedna učiteľka

 

17.2. PIATOK
SJL- Písanie2 str. 9/6

 

16.2. ŠTVRTOK
MAT- Učebnica str.53/20 do zošita

Vážení rodičia,
na tombolu sa vyzbieralo celkom 240eur. Ďakujeme.

 

15.2. STREDA:
Čítať z čítanky na str.61/ oba texty 1x

 

14.2. UTOROK:
SJL- Písanie2 str.7/6
MAT- PZ str.7/1

 

13.2. PONDELOK:
ANJ- Uč.24/20 – čítať
Čítanka s.60/ čítať báseň ,,Sánkovačka” 1-2x

OZNAM
Zajtra 14.2.2017 nebude hodina NBV. Končíme štvrtou vyučovacou hodinou.

 

10.2. PIATOK:
SJL-Písanie2 str.6/1,2,3,4
MAT- PZ s.5/2,3

OZNAM
Vážení rodičia,
ZPŠ prepláca polovicu výdavkov na cestu počas plaveckého výcviku. Uhrádza sa suma 6,20eura za štyri dni. Ďakujem, triedna učiteľka

9.2.ŠTVRTOK:
MAT- PZ 2 str.3/3,4,5
SJL- PZ str.33/1,2

 

8.2. STREDA:
SJL- PZ s.32/14 – dokončiť
+ cvičiť na zajtrajší diktát

 

7.2. UTOROK:
SJL- Naučiť sa spamäti mäkké spoluhlásky (pomocná veta v zošite sjl)
Písanie2 s.4/1,2,3,4

 

6.2.2017 PONDELOK:
ANJ- Uč.21-oblečenie, Uč.23/4,5
ČÍT- Čítanka s.56/ čítať text “Medveď a líška”  (1-2x)

 

26.1. ŠTVRTOK
MAT- Učebnica str.50/2 do zošita
Na víkend: Čítanka s.55/ čítať oba texty

OZNAMY
Vážení rodičia,
z dôvodu havárijného stavu (odstávka vody, výmena čerpadla) sa bude zajtra 27.1.2017 vyučovať iba prvé dve hodiny t.j.do 9:30hod. Deti si prinesú iba SJL a na druhej hodine si budeme odovzdávať výpisy vysvedčení (+obal). Ďakujeme za pochopenie.

Milí rodičia,
deti, ktoré sa nezúčastnia plaveckého výcviku si tu na stránke nájdu pracovné listy na opakovanie učiva zo SJL a MAT počas týždňa voľna. Triedna učiteľka

MAT 2.roc. PL

Mat 2.roc.

PL 2.roc. SJL

Pracovné listy

25.1. STREDA
Čítanka s.54/ čítať obe básničky 2x

Oznam
Vážení rodičia,
v piatok 27.1.2017 sa odovzdáva na poslednej vyučovacej hodine výpis vysvedčenia. Pribaľte prosím deťom obal.
Od pondelka do štvrtka (30.1.-2.2.) je plavecký výcvik. Odchod ráno zo školy je o 7:30hod. Prosím aby deti prišli s predstihom aspoň päť minút. Predpokladaný návrat je o 13:00hod. Deti boli poučené o BOZP počas plaveckého výcviku. Ďakujem, triedna učiteľka

 

24.1. UTOROK: SJL- Písanie2 str.3/ cv.6 – prepis viet
MAT- Učebnica str.42/ cv.43, 45 do zošita

 

23.1. PONDELOK
ANJ- PZ str.13/3,4,5
Čítanie- prečítať si doma ľubovoľný text zo svojej knižky, časopisu…

 

20.1. Piatok: MAT-  PZ s.62/4,5,6

Milí rodičia,
prosím Vás podpíšte polročnú previerku deťom zo MAT a pošlite ju v pondelok naspäť. Ďakujem, triedna učiteľka

 

19.1. Štvrtok- MAT- Pripraviť sa na zajtrajšiu polročnú previerku (opäť máme všetko v zošitoch)

Milí rodičia,
prosím Vás podpíšte polročnú previerku deťom zo SJL a pošlite ju obratom naspäť do školy. Ďakujem, triedna učiteľka

 

18.1. Streda- MAT- V piatok budeme písať koncoročnú previerku z matematiky. Všetko opakujeme do zošitkov. (Doplň číselný rad, rozlož číslo na 10 a 1, Vypočítaj, Porovnaj, Usporiadaj, Slovná úloha, Geometria)

Čítanka s.53/ Hýle číťať 1x

 

17.1. Utorok: SJL- Pripraviť sa na zajtrajšiu polročnú previerku (všetko čo sme robili do zošita).

 

16.1. Pondelok: ANJ- Uč.s.21/názvy oblečenia + PZ s.12/2- dokončiť
ČÍT- Čítanka s.52/čítať 2x
SJL- V stredu píšeme polročnú pís.prácu. /doplniť do viet rozlišovacie znamienka, prepis viet, určiť počet Hlások a Písmen v slovách, doplň i,í/y,ý v slovách, vymenuj samohlásky, spoluhlásky/

 

13.1. Piatok- SJL- Písanie1 s.31/4,5
Geometria- PZ s.13/1,2,3

 

12.1. Štvrtok- Urobiť opravu diktátu
Čítať 1x o Pipi dlhej pančuche z prefoteného papiera

OZNAM
Milí rodičia, zajtra počas poslednej hodiny TV sa pôjdeme s deťmi na chvíľu povoziť na kopec. Kto môže si prinesie lopár, boby či tanier, deti si medzi sebou aj požičajú. Prosím Vás najmä o primerané oblečenie a obuv. Ďakujem, triedna učiteľka

 

11.1. Streda: SJL- Pripraviť sa na zajtrajší diktát.

 

9.1. Pondelok: ANJ- Uč.20/ čítať, Uč.22/1 dokončiť
Čítanka s.50 – čítať 1x

OZNAM
Vážení rodičia,
na vianočných trhoch sa v našej triede vyzbieralo celkom 15,90 eur. Tieto peniaze budú použité na zaplatenie vstupov na podujatia v priebehu škol.roka (divadlá, predstavenia a pod.)
Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom :)

 

19.12. Pondelok: ANJ- úloha na prázdniny- čítať od str.2 po str.19 + opakovať slovíčka L1 – L6ú

SJL- podpis+oprava diktátu

Milí rodičia, počas zimných prázdnin Vás prosím len s deťmi opakovať do cvičných zošitkov, aby mal po prázdninách každý aspoň tých 6 “tréningov” za dva týždne spravených. Ďakujem, triedna učiteľka

16.12. Piatok: SJL- Písanie1 str.29/6
Milí rodičia, prosím Vás, nakoľko občas nejde internet, kontrolujte zadania DÚ deťom aj v slovníčkoch. Ďakujem, triedna učiteľka

 

15.12. Štvrtok: MAT- Uč.str.39/cv.11 do zošita

 

12.12. Pondelok: ANJ- priniesť vianočné obrázky, piesne na CD
SJL – Čítanka str.48/ čítať básničky 2x

 

9.12. Piatok: SJL- PZ s.25/ len prvý rámik

 

8.12. Štvrtok: SJL: Písanie1 s.26/1,2,3

 

7.12. Streda: SJL Písanie1 s.25/6

 

6.12.Utorok: SJL- Uč.s.50/ lienka s 1 bodkou – do zošita

 

5.12. Pondelok- ANJ Uč.s.17-  čítať, uč.17/1,3

Vážení rodičia, v stredu 7.12.2016 budú v poobedných hodinách od 12:00 do 16:00hod. prebiehať konzultačné hodiny. Triedna učiteľka

 

2.12. Piatok: SJL- Písanie1 s.23/6

 

1.12. Štvrtok- MAT Učebnica str.34/4 do zošita
SJL- Písanie1 str.22/1,2,3

 

30.11. Streda- Čítanka s.44/ prečítať obe básne

 

29.11. Utorok: MAT- PZ s.45/3,4,5
SJL- PZ s.21/2 a, b

OZNAM- Vážení rodičia, raz štvrťročne sa bude deťom hodnotiť úprava zošitov známkou (Ú:1,2…). Ide o motiváciu detí k svedomitejšiemu prístupu k úprave písma vo svojich zošitoch. Triedna učiteľka

 

28.11. Pondelok: ANJ- Uč.16- pieseň a čítať, PZ 10/1
OZNAM- Milí rodičia, v stredu 30.11.2016 sa počas tretej vyučovacej hodiny zúčastníme predstavenia v KD – Vo vnútri ľudského tela. Na vstup budú použité peniažky, ktoré sme vyberali na divadlo, ktoré sa pre nepriazeň počasia nekonalo. Ďakujem triedna učiteľka

 

25.11. Piatok: SJL – PZ str.22/3
MAT – Učebnica str.33/1 do zošita

 

24.11. SJL: Písanie1 s.19/6 prepis textu.
Podpísať a poslať obratom späť štvrťročnú previerku.

 

23.11. Čítanie str.42/ Ufák čítať po označenú čiaru 2x

 

22.11. Utorok: SJL- opakovať na štvrťročnú kontrolnú previerku z priloženého pracovného listu.

 

18.11. Piatok: SJL- Učebnica str.41/cv.2 do zošita

 

16.11. Streda: SJL- Naučiť sa vymenovať naspamäť samohlásky (učebnica 41/1)
Písanie1 s.18/1,2,3
MAT- Počtové operácie do 10 treba ovládať už spamäti, nie na prstoch! Od budúceho týždňa začíname s príkladmi v obore do 100.

 

15.11. Utorok: SJL- Podpísať a opraviť diktát
MAT- PZ príloha cv.18,19,20

 

14.11. Pondelok: ANJ- Uč.s.40,41 opakovať slovnú zásobu (L1,2,3,4)
PZ s.9/5,6
SJL- pocvičiť na kontrolný diktát

 

11.11. Piatok: SJL- Čítanka s.40/ čítať celú stranu

 

10.11. Štvrtok: SJL Písanie1 s.16/1,2,3

 

8.11. Utorok – SJL: Písanie1 s.15/6
NBV: PZ s.5/ celá
Diktát – podpis, oprava

 

7.11. Pondelok – ANJ: Uč.s.12/ školské pomôcky
PZ 7/5
Čitanie s.37

 

4.11. Piatok: SJL. PZ s.17/14
Čítanka s.36/ čítať

Prosím, aby deti, ktoré sa fotili doniesli v pondelok 10eur za fotky. Ďakujem, tr.uč.

 

3.11. Štvrtok- Matematika PZ s.34/1,2,3,4
SJL- Učebnica s.34/ lienka s jednou bodkou po a)
do zošita