Domáce úlohy

Šk.rok 2020/2021

Pokyny k návratu do škôl 8.2 – doplnené!

Nástup do školy 8.2. – Doplnené informácie

Pokyny k návratu do škôl 8.2.!

Návrat do škôl od 8.2.

Cestne_prehlasenie_1

25.2. Štvrtok 

Mat – Pz 7/1,2

Sj – pracovný list cvičenie 5

_________________________________________________________________

24.2. Streda 

Anj – Uč.32/ vedieť mesiace a ročné obdobia, Pz 19/4,5,6,7

_____________________________________________________________________

23.2. Utorok 

Sj – uč. 66/2 písomne do zošita

Čít – str.75   Pz 45/1,3

Slohové písanie : 3/4

______________________________________________________________________

22.2. Pondelok

Mat –  chýbajúci žiaci 6/1,2,3

Sj – uč.65/3  Chýbajúci žiaci  Pz 39/1,2

Čít – str.71 – čítať

Pda – chýbajúci žiaci uč. str. 77/2

_____________________________________________________________________

12.2. Piatok

Oznam – od pondelka 15.2.2021 – do 19.2. 2021 jarné prázdniny. Nástup do školy v pondelok 22.2.2021. Je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (deti ho dnes dostali v škole). 

Sj – uč. 63/2 a) píš do malého zošita

______________________________________________________________________

11.2. Štvrtok

Pda – vybrať si jedného živočícha z lesného spoločenstva – do pondelka 22.2. projekt

_____________________________________________________________________

10.2. Streda

Sj – dokončiť pracovný list

________________________________________________________________

9.2. Utorok

Geo – PZ časť 1   str.15/4b,c + 16 celá

Sj – uč. 61/3

Čít – Pz 43/1 dokončiť

_______________________________________________________________

8.2. Pondelok 

Mat – zajtra geometria priniesť PZ č.1 + rysovacie pomôcky

Čít – str. 56,57

Pda – opakovať str. 65 až 72 + poznámky zo zošita

_______________________________________________________________

5.2. Piatok

Čít – dokončiť PL + nakresliť čím by si chcel byť na karnevale (karnevalovú masku)

Sj – dokončiť Pz 35/2

Vla- prejdite si prezentáciu Bratislava. Napíšte si poznámky: Bratislava – poznámky. Nezabudnite sa poznámky učiť. Na bezkriedy máte test. Dnes ho vypracujte!

4.2. Štvrtok 

Sj – Pz 34/3

Mat  – Pz str.3/celá   PZ 4/1,2

Pda – uč. 69/3 a,b,c   + poznámky  Lesné spoločenstvo

______________________________________________________________________

3.2. Streda 

Sj – Pz 33/dokončiť celú stranu

Mat – Pz 2.časť – PZ 1/celá   Pz 2/2,3,5                                                                          Vypracuj si test na Bezkriedy – termín dnes do 15:00

Anj – Uč.28 – cv.3 – vypočuť si CD opakovať, cv.4 – vypočuť si CD opakovať a zakrúžkovať správnu odpoveď, cv.5 napísať odpoveď a číslo napísať slovom + opakovať nový balíček na wocabee

_______________________________________________________________

2.2. Utorok 

Oznam : Milí rodičia na stránke www.bezkriedy. sk si môžete pozrieť polročné hodnotenie svojho dieťaťa z jednotlivých predmetov. Výpis z vysvedčenia žiaci dostanú po návrate do školy. Tr. učiteľka

Sj – uč. 53/4

Čít – str. 64/ Vranka Danka …..

Anj – na wocabee si precvičiť nový balík slovíčok

Mat – Uč.str.31/8,10,12 – vypracovať do zošita  a cvičenia 1,2,4,5,9 a 11 – vypracovať ceruzkou do učebnice

Vla- prejdite si prezentáciu Malé Karpaty , na mape si vyhľadajte dôležité údaje- pohoria, nížiny, mestá. Napíšte si poznámky: Malé Karpaty – poznámky. Nezabudnite sa poznámky učiť. PZ str. 81/4, 5.

_____________________________________________________________________

1.2. Pondelok

Sj – Opakovať poznámky zo zošita – Spodobovanie   Pz 32/2a,3

Mat – Pz 62,63

Pda – Opakovať prírodné spoločenstvá   uč. 66/4a,b Príklad: jašterica múrová – na skalách

_______________________________________________________________

29.1. piatok

Oznam : Vážení rodičia, budúci týždeň sa do školy nenastupuje. Budeme pokračovať v online výučbe. Tr.učiteľka 

Čít – slohové čítanie str. 32

Sj – Pz 32/1   Naučiť sa poznámky zo zošita z dnešnej hodiny.

Vla- prejdite si prezetáciu Záhorie, na mape si vyhľadajte dôležité údaje- pohoria, nížiny, mestá. Napíšte si poznámky: Záhorie – poznámky. Nezabudnite sa poznámky učiť.

28.1. Štvrtok 

Sj – Pz 31/6 – dokončiť  Pz 31/5

Mat – PZ 60, 61

Pda –  uč. 66/3     Prírodné spoločenstvá – napíš si poznámky do zošita a nezabudni sa ich naučiť

_____________________________________________________________________

27.1. Streda 

Sj – Uč.51/8       Dobrovoľná úloha : Opakuj si hravo: Spodob. vo vnútri slova 4.A opakovanie ku koncu

Mat – Pz 58,59

Anj – Na bezkriedy vypracuj test   Termín – dnes 27.1. do 13:00 hod. (Ak by ste zabudli prihlasovacie údaje na bezkriedy – kontaktujte ma)

______________________________________________________________________

26.1. Utorok

Sj – Pz 30/4

Čít – do budúcej hodiny dopísať obsah prečítanej knihy, ktorú mali deti prečítať. Niektorí už majú túto úlohu splnenú. 🙂

Vla- prejdite si prezentáciu 26.1.Trnava s okolím a napíšte si poznámky do zošita 26.1.Trnava s okolím – poznámky. Poznámky sa nezabúdajte učiť.

25.1. Pondelok

Sj – Pz 30/2a,b          Chýbajúci žiaci si dorobia : Uč. 50/1 – do učebnice ceruzkou,                                                                                        Uč.50/ 2  Prečítaj si     Pz 30/1

Mat – Pz 56 – 57

Pda – Poznámky prírodoveda        Chýbajúci žiaci – 57/ prečítať si zápisník detektívov                                                           57/4 B   58/7a,b

Anj – žiaci  uč.26/25 You must : preložiť do slovenčiny 11 výrazov (môžete priamo v učebnici) a poslať najneskôr v pondelok 25.1. poobede. Ďakujem

______________________________________________________________________

22.1. Piatok

Sj –  Opakovať si delenie hlások podľa znelosti (str.42/2) – vedieť  ich vymenovať.           uč.49/B -písomne do zošita  49/C – doplň ceruzkou do učebnice

Anj – žiaci do pondelka uč.26/25 You must : preložiť do slovenčiny 11 výrazov (môžete priamo v učebnici) a poslať najneskôr v pondelok poobede. Ďakujem

_____________________________________________________________________

21.1. Štvrtok 

Mat – Pz 52 – 53

Sj – uč.49/ A – píš do zošita    Pz 29/7, Vetný rozbor.

Pripomínam úlohu: 

Žiaci mali počas minulého týždňa prečítať obľúbenú knihu. Vašou úlohou bude do konca týždňa, do čitateľského denníka napísať názov prečítanej knihy, meno autora a aspoň dvadsiatimi vetami opísať o čom ste čítali. Môžete napísať, kto vystupoval v knihe, ako vyzeral, ako sa správal, či sa vám prečítaná kniha páčila …  Nakreslite aj ilustráciu. Táto práca bude ohodnotená známkou! Vety nemusíte napísať za jeden deň, môžete si ich rozložiť na celý týždeň.

_________________________________________________________________________

20.1. Streda

Mat – Pz str. 50/celá  str. 51/ vyber si jednu slovnú úlohu a vyrieš ju.

Sj – uč. 49/15 – ústne  49/16 -písomne do zošita

Vla- prejdite a prečítajte si prezentáciu. Na poslednom obrázku sú napísané poznámky. Prosím, prepíšte si ich do zošitov. Myjava s okolím

19.1. Utorok

Mat – Uč. 26 – ceruzkou dopíš výsledky z cvičenia 1 a 6. Pz 49/celá

Anj – Dnes si vypracuj test na wocabee, bude spustený od (10,00 – 14,00).

Sj – uč. 48/11,13  – písomne do zošita

Dobrovoľná úloha: Opakuj si hravo: Rozsvieť si semafor – spodobovanie na konci slov – klikni na oranžový link, vľavo dole sa stiahne súbor dvojklik, klik hore na lište prezentácia, úplne vľavo malá zelená šípka klik a opakuješ.

______________________________________________________________________

18.1. Pondelok 

Mat – Vypracuj si 2 testy na https://www.bezkriedy.sk/metodici.php

Sj – uč. 48/8 – písomne do zošita (dbaj na úpravu) Pz 29/5a,6

Anj – Opakovať na wocabee   V utorok 19.1. bude test na wocabee, ktorý bude spustený od (10,00 – 14,00).

Pda – uč. str.56 – prečítaj si zápisník detektívov (aj viackrát), uč.56/2,3 – vypracuj si úlohy     Napíš si poznámky do zošita a nauč sa ich – klik Krv, cievy a krvný obeh

Žiaci mali počas minulého týždňa prečítať obľúbenú knihu. Vašou úlohou bude do konca týždňa, do čitateľského denníka napísať názov prečítanej knihy, meno autora a aspoň dvadsiatimi vetami opísať o čom ste čítali. Môžete napísať, kto vystupoval v knihe, ako vyzeral, ako sa správal, či sa vám prečítaná kniha páčila …  Nakreslite aj ilustráciu. Táto práca bude ohodnotená známkou! Vety nemusíte napísať za jeden deň, môžete si ich rozložiť na celý týždeň.

______________________________________________________________________

15.1. Piatok

Sj –  PL 5 – Tvorenie slov s preponami, PL 7

Anj –  Počúvať CD č.25 a 28 (minimálne 3 -krát) – a sledovať text v učebnici.

Čítaj si knihu, ktorú si si vybral.

Pozri si :

_________________________________________________________________________

14.1. Štvrtok

Mat – Pz 48/3,4,5,6 + Pz 51/1,2

Sj – PL 6 – Čo už vieme (1,2,3,4,5)

Pda – PL 1,2 – Polročné opakovanie z prírodovedy

Čítaj si knihu, ktorú si si vybral.

______________________________________________________________

13.1. Streda 

Mat – Pz 47/3,4,5,6   Pz 48/1,2

Anj – Počúvať CD č.25 a 28 (minimálne 3 -krát) – a sledovať text v učebnici.

Sj – Pracovný list č.4 – Spodobovanie

Pozri si :

______________________________________________________________________

12.1. Utorok

Geo – Pz 13/2  14/celá

Sj – PL 2 – Polročné opakovanie, PL 3

Pda – Prírodoveda – kvíz

Čítaj si knihu, ktorú si si vybral.

__________________________________________________________________

11.1. Pondelok

Milí žiaci a rodičia v priebehu minulého týždňa Vám poštou prišla obálka s pracovnými listami. Tento týždeň budeme opakovať učivo za 1. polrok. Pracovné listy si žiaci vypracujú postupne. Prosím vypracované úlohy mi posielajte na kontrolu ako doteraz, vypracované pracovné listy si odkladajte a po návrate do školy mi ich žiaci odovzdajú. 🙂

Mat – Pz 46, 47/1,2

Sj – Pl č.1 – Rozprávanie o Vianociach.(Odpovedaj celými vetami, môžeš si pomôcť pomocnými otázkami v PL)

Tento týždeň si vyber 1 knihu z domácej knižnice a prečítaj si ju.

Anj -Počúvať CD č.25 a 28 (minimálne 3 -krát) – a sledovať text v učebnici.

Pozri si :

______________________________________________________________________

Oznam :

Milí rodičia, už ste iste postrehli informáciu z médií, že 11.1.2021 sa do škôl nenastupuje. Týka sa to všetkých škôl, teda aj nás- prvého stupňa.

Minister školstva B. Gröhling: ,,Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie“.

Viac info tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/?fbclid=IwAR3WIw92Wk2Fw7Dkz7hGE5AuaVj1oyDtAaE-IYA58Hmzw-5d5MpjWB1AuYU

Prosíme rodičov, aby od pondelka 11.1. sledovali triedne stránky, kde dostanú pokyny od triednych učiteliek. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že deti nestratia chuť do učenia. Rodičom prajeme veľa trpezlivosti.

Piatok 18.12.

Mat – Pz 43 + úlohy na prázdniny Pz 44,45

Anj – priebežne si opakuj  na wocabee

Sj –  Žiaci dostali na prázdniny pracovné listy (Vianočné domáce úlohy) – tie si vypracujú a po prázdninách prinesú do školy.

______________________________________________________________

Štvrtok 17.12.

Mat – Pz str.42/celá

Anj – opakovať si na wocabee

Sjl – uč.47/ 6 a,b – písomne do zošita (dbaj na úpravu písma v zošite)

Slohové písanie – str. 30-31

______________________________________________________________________

Streda 16.12.

Anj – pribežne pracovať na wocabee

Sj – Pz 28/2,3  Opakuj  si párové a nepárové spoluhlásky

_________________________________________________________

Utorok 15.12.

Geo – Pz 11/3,4  Pz 12/2,3

Sj – uč. 45/4,6

Sloh.písania : 21/4 (chýb.žiaci  20,21)

Čít – str.49

Oznam: od zajtra je naša škola v karanténe. Žiaci prechádzajú na dištančnú výučbu do piatku. Do piatku si sledujte úlohy na internete. Od 21.12.2020 do 10.1.2021 sú vianočné prázdniny. Do školy sa nastupuje 11.1.2021.

Žiaci dostali vianočné úlohy na prázdniny. Tie si zatiaľ nerobte, to je až na prázdniny.

____________________________________________________________________

Vážení rodičia, touto cestou Vám chcem poďakovať za krabičky, ktoré ste láskou naplnili a zapojili ste sa do tejto výzvy. Ďakujem tr.uč. Plšková