Domáce úlohy

Piatok 14.12.2018

MAT: PZ 41/1

_____________________________________________________

Štvrtok 13.12.2018

SJL: PZ 25/ dokončiť

MAT: ZbÚ  35, 37/7

ČIT: UČ 48-49 + odpovedať na otázky 1 a 2

ANJ: slovíčka + PZ 17/ 3,4

VLA: projekt: nakresli plán obce od ihriska po kostol

______________________________________________________

Streda 12.12.2018

MAT: ZbÚ  33/ 3,4

ANJ: napíš do zošita čísla od 1 – 30

_______________________________________________________

Utorok 11.12.2018

MAT: ZbÚ  41/1,2

______________________________________________________

Pondelok 10.12.2018

MAT: ZbÚ  38/1,5

SJL: UČ 43/19 + PZ 24/ dokončiť

ANJ: UČ 26/ čítať + slovíčka

__________________________________________________

Piatok 7.12.2018

MAT: PZ 38/3

SJL: zošit/ dokončiť príbeh 3 – 4 vety

ČIT: UČ 46,47 – čítať + PZ 25/ 1,2

___________________________________________________

Štvrtok 6.12.2018

ANJ: opakovanie L6

________________________________________________________

Streda 5.12.2018

ANJ: PZ 14,15/ celá

Zajtra je Mikulášske vystúpenie v KD Petrovice o 15,30 hod!

_______________________________________________________

Utorok 4.12.2018

MAT: PZ 37/3 – dokončiť + 37/4

_______________________________________________________

Pondelok 3.12.2018

SJL: PZ 23/6a

PDA: poznámky zo zošita

ANJ: UČ 24/1

Oznam: 

Mikuláš – 6.12.2018 o 15,30 v KD Petrovice

_____________________________________________________________

Piatok 30.11.2018

MAT: PZ 36/3,5

SJL: PZ 22/1 a,b

ČIT: UČ 44,45/ čítať + do piatka vytvoriť do malého zošita maľované čítanie (téma: Zima a Vianoce