Domáce úlohy

PIATOK 22.2.                                                                                                     GEOM- PZ 1/1
———————————————————————————————————

ŠTVRTOK 21.2.
SJL– UČ 68 – opakovať s Hopkom Opkom                                                                MAT– chyby opraviť do malého zošita
ČIT – UČ 76,77/čítať
ANJ – UČ 40/1                                                                                                            VLA – UČ 23/ celá strana, okrem cv.3
———————————————————————————————————

Streda 20.2.
ANJ– opakovať L9                                                                                                       ___________________________________________________________

PONDELOK 18.2.
SJL– Naučiť sa spamäti vybrané slová po Z + pripraviť sa na diktát (streda)
MAT– PZ 1/3 – dokončiť
PDA – Prečítať palubný denník s.38
ANJ – UČ 36/2 – vypracovať ceruzkou                                                                                Pripomínam, doniesť podpísaný informovaný súhlas.
———————————————————————————————————

PIATOK 15.2.

GEO– PZ 11/ 1 + 10/4

__________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.2.

MAT– PZ 66/ 1
ANJ– PL/ oprava
VLA– napíš 1-2 vety do malého zošita o významných rodákoch z UČ str.20
_________________________________________________________________

STREDA 13.2.

MAT– PZ 65/ dokončiť
SJL– PZ 41/11 a,b
CTN– Čítanka s.68,69/ čítať
_________________________________________________________________

Utorok 12.02.2019

SJL: Písanie 5/5 a,b

MAT: PZ 64/3,4

____________________________________________________

PONDELOK 11.2.

SJL– PZ 40/7 + naučiť sa spamäti VS po „V“ a výnimky (zošit)
____________________________________________________________

Piatok 8.02.2019

GEOM: PZ 9/2,3

SJL: PZ 39/5,6

___________________________________________________________

STREDA 6.4.2019

MAT– Uč.43/3 dokončiť
CTN– Čítanka s.64, 65/ čítať
——————————————————————————————–

Utorok 5.02.2019

SJL: Písanie str.3/dokončiť

MAT: PZ 60/3,4

NBV: naučiť sa prvé tri Božie prikázania

__________________________________________________

Pondelok 4.02.2019

MAT: PZ 60/1,2

____________________________________________________

Štvrtok 31.1.2019

MAT– PZ 59/celá strana

SJL: PZ 34/ celá strana

ČIT: PZ 31/1,2,3 + UČ 61,62/ čítať

ANJ: Na pondelok je presunutá dramatizácia scénky Snow white

______________________________________________________________

STREDA 30.1.2019

OZNAM
Zajtra dňa 31.1.2019 bude skrátené vyučovanie z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí. Končíme štvrtou vyuč.hodinou t.j. o 11:25 hod. ŠKD funguje. Ďakujem, tr.uč.

MAT– PZ 58/5, 6
ANJ– Uč. 34/ slovíčka
——————————————————————————————————–

Utorok 29.1.2019
MAT– PZ 57/1,2 (chýb.ž. PZ 56/ celá)
NBV:  UČ 52 –  Božie prikázania – naučiť (chýb.ž. 20/celá)                                          ———————————————————————————————-

PONDELOK 28.1.2019
SJL– Naučiť sa spamäti vybrané slová po „S“ (zadná strana PZ)
MAT– PZ 55/5
PDA– V stredu na miesto PVC priniesť PDA (zošit + PZ)                                              ANJ- UČ  34/ čítaťč                                                                                                    —————————————————————————————————

Piatok 25.01.2019

SJL: PZ 32/2a

MAT: PZ (GEOM) 8/2b – dokončiť + 8/ 3

ČIT: PZ 30/1

_________________________________________________________________

Streda 23.01.2019

Štvrtok 24.01.2019

SJL: vymysli 5 viet a vybrané slová nakresli

MAT: PZ 54/1,2

ČIT: hľadať ukážka na HK (nájdi na internete, čo napísala Mária Ďuríčková)

_________________________________________________________________

Streda 23.01.2019

SJL: UČ 59/2 – ústne

ČIT: 59/60 – čítať 1-2 krát

___________________________________________________________

Utorok 22.01.2019

SJL: UČ 53/ Viac hláv…..- dokončiť

MAT: do zošita napísať 6 príkladov na písomné sčítanie

_______________________________________________________________

Pondelok 21.1.2019

MAT- Učebnica str.38/Zhrnutie cvič.1, 2 do zošita

————————————————————————————————-

Piatok 18.01.2019

SJL: UČ 52/3-prsty

_____________________________________________________________

Štvrtok 17.01.2019

SJL: UČ 52/32a)

MAT: PZ 46/4

ČIT: doniesť papierik + knihu ľudové rozprávky

VLA: na budúcu hodinu vypracuj projekt: Slávna osobnosť (Žilinský kraj)

________________________________________________________________

Streda 16.1.2019
MAT– PZ s.45/ dokončiť stranu
CTN– Čítanka s.57, 58/ dočiťať rozprávku

_________________________________________________________________

Utorok 15.01.2019

SJL: Vymysli reklamný slogan našej škole a svojej obľúbenej hračke. (na utorok, t.j.  22.01.2019 a dones si svoju obľúbenú hračku)

MAT: PZ 45/ 4,5

_________________________________________________________________

Pondelok 14.01.2019

SJL: Písanie1 str.32/ dokončiť + V stredu píšeme polročnú previerku a aj diktát!!!

MAT: PZ 45/1

PDA: naučiť sa poznámky zo zošita

ANJ: UČ 32,33/ celá + PZ 19/ dokončiť (chýb.ž. PZ 18, 19/ celá) + Vo štvrtok píšeme polročnú previerku!!!

______________________________________________________________________

Piatok 11.01.2019

GEOM:: PZ 6/ dokončiť + 7/2,3 + zastrúhaná ceruzka

SJL: PZ 31/ opakovanie s Opkom Hopkom

ČIT: 56,57 / čítať po značku (podčiarknuť slová ceruzkou, ktorým nerozumiem)+ PZ 28/ vypracovať

__________________________________________________________

Štvrtok 10.01.2019

SJL: PZ 30/b) 3 – dokončiť

MAT: PZ 42/5

ČIT: 54,55/ čítať+ 4 slová a ku každému rým

ANJ: UČ 30,31/ čítať

________________________________________________________________

Streda 9.01.2019

 GEOM: nosiť si pomôcky!
 MAT– PZ 42/3
 SJL- Naučiť sa spamäti vybrané slová po R do piatku                                         ANJ: UČ 30/ čítať + prepíš list do malého zošita

______________________________________________________

Pondelok 17.12.2018

ANJ: PZ 16/ celá + UČ 29/ 4,5

PDA: Telesná teplota + Rozpúšťanie látok vo vode – naučiť poznámky

_____________________________________________________

Piatok 14.12.2018

MAT: PZ 41/1

_____________________________________________________

Štvrtok 13.12.2018

SJL: PZ 25/ dokončiť

MAT: ZbÚ  35, 37/7

ČIT: UČ 48-49 + odpovedať na otázky 1 a 2

ANJ: slovíčka + PZ 17/ 3,4

VLA: projekt: nakresli plán obce od ihriska po kostol

______________________________________________________