Domáce úlohy

Utorok 15.10.

Sj – Pz 11/10 -bodovka, dokončiť

Mat – uč.11/4

PDA – voda plávajúce a neplávajúce predmety

Súťaž Všetkovedko – kto má záujem prihlásiť sa môže do 18.10.2019 poplatok 4€.

_________________________________________________________

Pondelok 14.10.

Mat – Zb.11/1

Čít – uč. 19 čítať, Pz 11/dokončiť celú

SJ – Zajtra diktát zameraný na r,ŕ,l,ĺ

Oznam : Milí rodičia, chceme Vás poprosiť o pomoc pri dokončení ihriska. Môžete prísť v utorok dňa 15.10.2019 v čase medzi 10.00 – 16.30. Ďakujeme

_______________________________________________

Piatok 11.10.

Sj – Opakovať slabikotvorné r,ŕ,l,ĺ (do zošita 10 slov)

Mat – Pz 17/5

Na pondelok priniesť podpísaný pohárik na čaj.

____________________________________________

Štvrtok 10.10.

Mat – Pz 16/5  Pz 17/1

Sj – pracovný list

Čít – str.18

Vla – Vedieť poznámky zo zošita

Oznam : 

Na našej škole prebehne tento týždeň (14.10. – 21.10.2019 )v takejto organizácií : 

Pondelok –  14.10. Bylinkový deň – ochutnávka bylinkových čajov, prines si na desiatu bylinkový čaj, bylinky z ktorých si budeme variť čajík. Obleč si niečo žltej alebo hnedej farby.

Utorok – 15.10. Červený deň – červené ovocie alebo zelenina. Prines si dve jabĺčka (jedno zjedz a jedno podaruj kamarátovi). Obleč si niečo červenej farby.

Streda -16.10. Mliečny deň – na desiatu si prines jogurt alebo mliečny nápoj prípadne mliečny výrobok. Obleč si niečo bielej farby.

Štvrtok – 17.10. Deň bez sladkostí a sladkých nápojov

V tento deň sa budeme snažiť vyhnúť sladkostiam. Obleč si niečo modrej farby.

Piatok – 18.10. Deň boja proti stresu – Jablkové hody – doma vo štvrtok s mamičkou, babičkou upečieš jablkový koláč alebo iné dobroty, ktoré prinesieš do školy, spoločne sa v triede ponúknete jablkovými dobrotami. Nezabudnite sa za upečený koláč mamičke poďakovať! Obleč si niečo zelenej farby a maj dobrú náladu.

Týmto týždňom chceme podporiť zdravý životný štýl a bojovať proti obezite u detí.

_________________________________________________________

Streda 9.10. 

Sj – dokončiť pracovný list – dokresliť obrázky

Čít – Pz 10/ celá – dokončiť

_____________________________________________________

Utorok 8.10. 

Sj – dokončiť pracovný list

Mat – Pz 16/1

PDA – kolobeh vody – NAUČIŤ !!!

____________________________________________________

Pondelok 7.10.

Anj – uč. 10/14,15 čítať + CD    uč. 64/ L3 čítať

Mat – PZ 15/1

Sj – PZ 11/10

__________________________________________________

Piatok 4.10

Anj – opakovať L1,L2

Mat – Zb.10/3,4

Sjl – uč. 19/ ruka 1 prst

Výtvarný krúžok – štvrtok 6. hodina

Šikovníček – pondelok 6. hodina

Tanečný krúžok – piatok 6. hodina

______________________________________________________

Štvrtok 3.10

Mat – Pz 14/1,2 dokončiť

Sj – Pz 9/5 dokončiť, 9/6

Vla – uč. zozadu učebnice 12/4, Vedieť znaky jesene

_____________________________________________________

Streda 2.10. 

Anj – Priniesť jednu hračku, opakovať L2

Geo – Pz 2/4

Čít – str.15  Pz 8/3 dokončiť

____________________________________________________

Utorok 1.10.

Sj – vypracovať pracovný list, opakovať slová s r,ŕ/l,ĺ

Mat – Pz 13/4 dokončiť  Pz 13/5

NBV – uč.13 – Verím v Boha

PDA – Ako vzniká dážď a hmla

_______________________________________________

Pondelok 30.9.

ANJ – uč.7 (celá strana), PZ 5/6

Mat – Zb. 8/1

SJL – uč. 17/7a

Prosím rodičov, aby skontrolovali vlasy svojich deti z dôvodu výskytu vší. Ďakujem.

________________________________________________________

Piatok 27.9.

ANJ – uč.7/12 (CD 12), PZ 4/1 Žiaci, ktorí nevedeli báseň doučiť do pondelka!

SJ – PZ 8/1 – dokončiť

____________________________________________________

Štvrtok 26.9.

MAT – Zb.7/4

VLA – 9/3, vlastné poznámky

Streda 25.9.

ANJ – uč. 6/8 opakovať + CD 9

GEO – Pz 1/3 dokončiť

SJ – zajtra previerka + diktát

ČÍT – str.13

______________________________________________________

Utorok 24.9.

SJ – uč. 13/18

MAT – PZ 10/2,3,4

PDA – Voda a jej skupenstvá

_________________________________________________________

Pondelok 23.9.

ČÍT – str.12

SJ – Opakovať abecedu

_________________________________________________________

Piatok 20.9.

ANJ – uč. 5/3 na piatok naspamäť

MAT – PZ príloha počítacie tabuľky 1,2

SJ – Pz 7/5,6 Vedieť abecedu

___________________________________________________________

Štvrtok 19.9.

MAT – PZ 8/3

SJL -PZ 6 – dokončiť

ČTN – uč.11, na štvrtok vymyslieť báseň (4 riadky)

VLA – str.7/vlastné poznámky – vedieť povedať vlastnými slovami

Poplatky: ZRŠ – 12€, Poistné 3,03€, časopis Maxík 9,50€, Triedny fond 5€,

Plavecký výcvik 35€.

________________________________________________________

Utorok 17.9.

SJ – uč.7/6

MAT – uč. 8/1a

NBV – uč. 5/3

____________________________________________________-

Pondelok 16.9.

ANJ – uč. 4/2 čítať + preklad, uč.3: CD 3a4

MAT – PZ 6/1,2

ČÍT – str.8,9

Zajtra 17.9.2019 plenárne a triedne RZ o 15:30 hod.

___________________________________________________

Štvrtok 12.9.

VLA – 5/2

OZNAM : Zajtra t.j. 13.9.2019 jesenné účelové cvičenie v prírode. Zraz v škole 7:30 hod., športovo oblečení, desiata, dostatok tekutín, peračník.

__________________________________________________________

Streda 11.9.

ANJ – Uč.2 opakovať, vypracovať PL

MAT – bez úlohy

SJ – uč. 5/3

ČÍT – str.7

PÍSANIE – str.3/ celá

_________________________________________________________

Utorok  10.9.

SJ – PZ 4/5

MAT – PZ 5/2,3

_______________________________________________________

Pondelok 9.9.

ANJ – uč. 2/1,2 (+ CD 1,2)

ČÍT – str.6, dokončiť obrázok v zošite

SJ – PZ 3/3

Žiaci dostali ponuku krúžkov, prosím vypísané  priniesť do konca týždňa.

___________________________________________________________

Piatok 6.9.

ANJ – PL dokončiť + čítať anglické slová

SJ – PZ 3/1

OZNAM : Plenárne a triedne RZ sa uskutoční dňa 17.9.2019 o 15:30.

___________________________________________________________

Štvrtok 5.9.

MAT – PZ 2/5

SJL – uč. 3/3

Č – uč. str.5 čítať , na štvrtok (12.9.) priniesť obľúbenú knihu.

VLA – priniesť obrázok budovy Petrovíc

_________________________________________________

Streda 4.9.

ANJ – Dokončiť pracovný list

MAT – PL – ceruzka a pravítko každý deň

SJ – PZ 2/1

Č – str.4

Oznam : Žiaci dostali vzdelávacie poukazy, prosím vyplnené a podpísané priniesť do 6.9.2019.

___________________________________________________________

Utorok 3.9. 

Zajtra dňa 4.9.2019 sa učíme podľa rozvrhu. Priniesť si zošity a učebnice podľa rozvrhu.

TEV – priniesť si úbor (tričko, tepláky, ponožky, tenisky) všetko podpísané.

VYV – krabica – nožnice, lepidlo, vodové farby, 2 štetce, pohárik, paleta, voskovky, zásterka alebo staršie tričko, gumový obrus, uterák – všetko podpísané a označené. Zakúpiť si slovníček na značenie domácich úloh.

Žiaci dostali žiacke knižky prosím vypísať prvú stranu.

Zošity a učebnice prosím obaliť.