Rozvrh

Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35   12:20
Pondelok MAT ANJ SJL ČTN PDA TSV
Utorok MAT SJL ČTN NBV VLA
Streda MAT ANJ SJL VYV PVC
Štvrtok MAT ANJ SJL PDA IFV HUV
Piatok ČTN SJL TSV VLA

 

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk ČTN– čítanie, MAT – matematika, PDA – prírodoveda, NBV- náboženská výchova, IFV– informatická výchova, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TSV – telesná a športová výchova, PVC – pracovné vyučovanie, VLA – vlastiveda