Zoznam žiakov

1. Dižová  Lucia
2. Korman Marek
3. Kováčiková Sára
4. Kučák Martin
5. Marczinko Daniel
6. Snowball Nina Jean
7. Šebeňa Juraj
8. Žideková Ema

Triedna učiteľka: Mgr. Pavlína Plšková