Domáce úlohy

Ukončenie školského roka 2017/2018 /piatok/:                                                                                 7:45 hod. – svätá omša                                                                                                       8:30 hod. – slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 v škole

 

8.6. ANJ uč 59/ asking the way – naučiť + koncoročná previerka 15.6.

Nezabudnúť v pondelok priniesť vyjadrenie rodiča k výletu

V pondelok sa fotíme.

__________________________.

6.6. Č dokončiť PZ

ANJ Uč 58/ čítať + 59 vedieť porozprávať, Projekt 136

SJL Opakovať priamu reč, znelé a neznelé spoluhlásky

MAT opakovať sčítanie a odčítanie pod seba a vedľa seba

_____________________

4.6. GEO PL 63/5

Budúci týždeň koncoročné previerky

Učiť sa na previerky

_________________

28.5. SJL Uč 123/3

________________________________

25.5. MAT opakovať násobilku a delilku

ANJ uč 62/ slovíčka – 2 stĺpce naučiť

______________________

24.5. Čítanie a slohové cvičenia 19/3,4

_________________

23.5. SJL dokončiť PL

MAT PZ 12/1

ANJ projekt o divých zvieratách do 30.5.

Vla na budúcu hodinu projekt Dunaj, Dunajec

______________________

22.5. Zajtra priniesť podpísaný informovaný súhlas / je v zošite GEO/

SJL PL

MAT Uč 86/3

ANJ Uč 54 čítať+ PZ 32/1

_________________________

21.5. MAT PL na štvrtok

_________________________

17.5. MAT Uč 67/7

SJL Uč 122/5

__________________________

16.5. SJL 122/11 napíš

MAT zajtra štvorčekový zošit + pravítko,  od pondelka geometria

__________________________

15.5. MAT PZ 59/2, 60/3

ANJ uč. 50 článok+ PZ 30/ celá strana

NBV PZ 31/1+31/2 dokončiť

_________________________-

14.5. SJL uč 119/13 + neohybné slovné druhy zo zošita

PDA 103/3

_______________________

10.5. MAT PZ dokončiť 55,56/1,2,4

SJL v zošite

PDA v pondelok previerka

_______________________

4.5. SJL PZ 54/4, 55/5

MAT Uč 62/4

_______________________________

3.5.

ZAJTRA 4.5. 2018 majú žiaci riadne vyučovanie.

V PONDELOK 7.5. 2018 v prípade priaznivého počasia cvičenie v prírode. Končíme 11.25 hod.

V PIATOK 18.5. udeľuje riaditeľka školy žiakom riaditeľské voľno z dôvodu odstávky elektrického prúdu.

SJL naučiť sa  zo zošita časy slovies

MAT uč 61/1

Č PZ 58/59

PDA 98/99

_________________________

30.4. MAT PZ 47/3 dokončiť

SJL PZ 52/3,4

_________________________

27.4. SLJ PZ 52/1,2

___________________________

26.4. MAT PZ 52/1,2,3,4

SJL trénovať pravopis čísloviek

Obaliť zošity a urobiť okraje!

_________________________

25.5. SJL PZ 51/ pero

ANJ Uč 66/L 12 prepísať do slovníčka

_________________________

24.4. ANJ 46/článok, 47/ slovíčka

MAT PZ 50/2,4

SJL PZ 51/8

_____________________

23.4. Č 97-99

M PZ 42/1

SJ PZ 50/4,6

PDA 87/4

_____________________

19.4. SJ Uč 100/4

MAT PZ 41/1,2,3

Zajtra Deň Zeme. Priniesť si desiatu, pitie, prezuvky, tašku, vrece, rukavice, šiltovku. Vhodne sa obliecť a obuť.

________________________-

18.4. Sj vyskloňuj zámeno vy a ona vo všetkých pádoch

______________________

17.4. SJ PZ 48/6

_________________________

16.4. PDA 83/6

_______________________

MAT opakovať na previerku zo zošita

________________________

SJL PZ 46/8

ANJ slovíčka prepísať + naučiť  + 18.4. 3/4 ročná previerka

Budúci týždeň 3/4 ročné previerky

Zajtra priniesť bicykel, kolobežku.

Budúci piatok Slávik Slovenska – naučiť sa 1 ľudovú pieseň

______________________

10.4. MAT PZ 39/1,2

ANJ PZ 25/4,5,6+ slovíčka

______________________________-

9.4. Na stránke sú PL na opakovanie zo SJL aj MAT

Č 96/2x

MAT PZ 36/1,2

________________________

6.4. MAT PZ 35/4   36/1

SJ Uč 82/1 v singulári

___________________________

5.4. SJ previerka pod. mená – všeobecné, vlastné, rod, číslo, pád + bud. týždeň diktát všeobecné a vlastné podstatné mená

_____________________

28.3. M PZ 34/4,5

SJL PZ 43/9, pero

Č nezabudni priniesť prečítanú knihu

VLA skanzen + tematická previerka

______________________

27.3. SJL PZ 42/6,7

G opakovať kružnica, kruh, polomer, priemer, označenie

ANJ Uč 41/7 +zajtra píšeme L 10

____________________________________

26.3. SJL vyskloňuj slovo kvet a dvere v SG aj PL+ naučiť sa zo zošita

G zopakovať všetko o kružnici a kruhu

PDA 73/2,3

_________________________

23.3. G PL 5+bonus

ANJ zopakovať dni v týždni, hodiny, TV program

SJL pády + pádové otázky

____________________________

16.3. G PZ dokončiť s. 10

SJL naučiť sa pády a pádové otázky

Č čítať knihu z knižnice

ANJ zopakovať dni v týždni + PL

_______________________

15.3. SJ PZ 39/3

G PZ 9/1

Č 93-95

________________________

/14.3. G PZ 7/1

ANJ PL druhá strana

VLA PZ 29/4

______________________

13.3. SJL PZ 38/2

G do zošita narysovať 20 ľubovoľných kružníc

————————————————–

12.3. SJ PZ 36/1, 37/1

Na G kružidlo – tuhu a ihlu prosím zarovnať na jednu výšku, nosiť aj náhradnú tuhu.

_______________________

9.3. G PZ 5/2,4

SJ PZ 35/pero

__________________________

8.3. G PZ 3/4

_________________________

7.3.G PZ 2/4

SJL naučiť sa vymenovať ohybné a neohybné slovné druhy

Zajtra namiesto TEV je VLA.

V utorok RZ 6.30-7.30 hod, 14.30 – 15.30 hod v 4. A

_______________________

6.3. G PZ 2/3

SJL napíš z čítanky 5 viet s priamou rečou a uvádzacou vetou

___________________

5.3. PDA 67/10,11

SJL PZ 33/6

Č PZ 50

__________________

2.3.  ANJ čítať článok

MAT PZ 30/ sobota, nedeľa

______________________

1.3. MAT PZ 29/ streda, štvrtok

___________________

28.2. VLA PZ 22/3b

ANJ opakovať L 9

__________________________________

27.2. SJL na zadnú stranu PL nakresli 4 obrázky príbehu a do bublín zapíš priamu reč postáv

MAT PZ dokonči s. 25

ANJ slovíčka + učiť sa na previerku

tento týždeň diktát – spodobovanie

_______________________________

1. 2. Aj pre chýbajúcich

SJL opakovať spodobovanie spoluhlások + PZ 28/1,2

MAT PZ všetko po s.18 vrátene

PDA Rast a vývin

_________________________

31. 1. Aj pre chýbajúcich

Mat PZ všetko až po 17/2

SJL výslovnosť spoluhlásky v ako u  uč 55/5

VLA lesníctvo

ANJ slovíčka s 27

_________________________

30.1. Aj pre chýbajúcich

MAT Počítaj na  kalkulačke 14/4, 15/1,3,4, 16/1,4, 17/1, 18/5

SJL Výslovnosť spoluhlásky v ako f 54/3 a

ANJ kúpiť slovníček + naučiť sa naspamäť mesiace aj písať, čítať príbeh 30 a 31

__________________________

29.1. SJL napíš 10 slov, v ktorých sa hláska v vyslovuje ako v

MAT priniesť kalkulačku

___________________

25.1. SJL PZ 27/pero

MAT PZ 13/3,5

__________________________

24.1. SJL uč 53/5

Zajtra priniesť rozčítanú knihu.

Zajtra namiesto TEV je SJL.

Čít 75/2

____________________

21.1. Č 67-69

MAT PZ 10/4 do zošita

Zajtra 4. a 5. hodina sánkovačka na vleku. Vhodný odev, obuv, náhradné oblečenie, sánky, lopár…

_________________________________________-

19.1 MAT PZ 10/1,2,3 + chýbajúci dokončiť strany 8, 9

SJL uč 51/7a

____________________________

18.1. Vybrať ukážku na Hviezdoslavov Kubín- aspoň 7 strof. Triedne kolo 14.2.

Priniesť vypísanú prihlášku na plavecký výcvik – najneskôr v pondelok

PDA priniesť svoju fotografiu /dieťa a súčasnosť/

Klokan

__________________

15.1. SJL PZ 25/1,2

MAT PZ 7/4,5

____________________________________

12.1. MAT PZ 7/1,2,3

___________________ ________________

11.1. Budúci týždeň polročné previerky  PL sú na stránke

SJL Uč 49/ diktát

MAT PZ 4/5 a 5/2

Písanie 25/4 na stredu

_________________________

10.1. Na stránke sú PL z MAT a SJL na polročné opakovanie

_______________________

9.1. SJ Uč 48/10

MAT PZ 3/3 + nosiť aj geometriu

ANJ PZ 16/1+ diktát

____________________________

8.1. MAT PZ 1/2