Domáce úlohy

PONDELOK 26.11.

SJL – uč. 38/B a,b

ANJ – uč.21/6 – CD – 21

Dňa 29.11. 2018 vo štvrtok o 15:00, triedne rodičovské združenie.

______________________________________________________________________

UTOROK 27.11.

SJL – Uč. 38/ A

ČÍT – STR.42-43

_____________________________________________________________________

STREDA 28.11.

ČÍT – str. 42-43

SJL – opakovať vybrané slová po v,z. Päťminútovka po V

____________________________________________________________________

ŠTVRTOK 29.11.

ANJ – Napísať 3 smiešne vety (5 a viac slov)

Do stredy 5.12. do zošita nakresliť alebo nalepiť obrázok zvieratká, opísať zvieratko

VLA – PZ 51/3- do zošita, 51/7 – pracovnej učebnici

_____________________________________________________________________

PIATOK 30.11.

ČÍT – str.44-45

GEO -79/ 8a,b  Vedieť poznámky zo zošita trojuholník

VLA – uč. 54/7

____________________________________________________________________

PONDELOK 3.12.

SJL – Vedieť vymenovať vybrané slová po z. Uč. 40/4

Pozývame Vás stretnutie s Mikulášom vo štvrtok 6.12.2018 o 15:30.

ANJ – Uč. 24 čítať+ preklad  PZ 15/5

Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom vo štvrtok 6.12.2018 o 15:30.

____________________________________________________________________

Utorok 4.12.

SJL – uč. 40/B  vo štvrtok diktát vybrané slová po s,v,z

ČÍT – str.46 – čítať + 3 vianočné zvyky alebo tradície

______________________________________________________________________

STREDA 5.12.

SJL – Zajtra diktát – opakovať vybrané slová s,v,z

______________________________________________________________________

PIATOK 7.12.

ČÍT – str. 47-48 Napíš 3 názvy divadiel a 3 divadelné hry

GEO – PZ 12/3

____________________________________________________________________

PONDELOK 10.12.

MAT – uč. 26/5

ANJ – Napísať list Ježiškovi

______________________________________________________________________

UTOROK 11.12.

MAT – uč.32/10

SJL – str.43 / 4 Vedieť vymenovať spoluhlásky párové znalé, párové neznelé, nepárové znelé

ČÍT – str. 49-51  PZ 34/1

____________________________________________________________________

STREDA 12.12.

ANJ – úloha na pracovnom liste

SJ – uč.44/A

___________________________________________________________________

ŠTVRTOK 13.12.

SJ – Uč.44/ opakujme si

__________________________________________________________________

PIATOK 14.12.

ČÍT – čitateľský denník, vybrať ľubovoľnú knihu termín di 11.1.2019.

__________________________________________________________________