Domáce úlohy

22.9. MAT uč 7/6 celé

SJL opakovať na previerku

______________________

21.9. SJL PZ Doplň poučky s.3-7

M Uč 7/3 b,c

Vyplniť krúžky a podpísať!

_____________________________

20.9. Budúci týždeň nosiť  aj geometriu.

ANJ otázky a odpovede – naučiť , uč 2/ čítať

Č PZ dokončiť

___________________________

19.9. Nezabudnúť zajtra priniesť vzdelávací poukaz / kto nepriniesol/

Budúci týždeň previerky SJL, MAT, ANJ

SJL PZ 5/2 celé

MAT uč 7/1 c, 7/3 a

_____________________

18.9. SJL PZ 5/1,3

MAT Uč 7/1 a, b, iba jeden príklad na riadok

_____________________________

14.9. PDA 11/4

Č PZ s.5 dokončiť

MAT uč. 12/7 celé

SJL Uč. 5/8

___________________________

12.9. MAT PZ 9/3,4

SJL do zošita vety na každú tvrdú spoluhlásku

____________________________

11.9. Č 3,4,5 +Priniesť na pondelok starú/novú knihu

SJL PZ 3/2 dokončiť

________________

8.9. SJL PZ 3/1

MAT PZ 7/1

_________________________

7.9. Sloh v zošite dokončiť

Mat PZ 4/2

PDA 4/2c