Domáce úlohy

Piatok 13.12.2019

MAT: PZ 52/dokončiť celú stranu (chýb.ž. 51/1,2)

SJL: Písanie a slohové cvičenia 30/1 – dokončiť + 31/2,3 (chýb.ž.28/celá + 30/1)

PDA: Krv, cievy a krvný obeh – 1.časť

_______________________________________________________

Štvrtok 12.12.2019

ANJ: opakovať L6

MAT: bez úlohy (chýb.ž. PZ 50/celá + 52/1)

SJL: UČ 44/9 (chýb.ž. PZ 26/2-5)

VLA: Trnava s okolím

______________________________________________

Streda 11.12.2019

SJL: delenie hlások podľa znelosti – naučiť naspamäť

ČTN: pantomíma

_________________________________________________

Utorok 10.12.2019

VLA: Myjava s okolím

__________________________________________________________

Pondelok 9.12.2019

GEOM: PZ 13/2 a,b,c,d

ANJ: PZ 15/4,5 – dokončiť

ČTN: UČ 47,48 + PZ 30/celá

PDA: Tep