Domáce úlohy

Šk.rok 2021/2022

Streda 8.12.2021

MAT: /PZ 46/4, PZ 47/2

SJL: UČ 44/B (10 slov)

ANJ: PL/ vypracovať

PDA:  bez úlohy

__________________________________________________

Streda 8.12.2021

MAT: /PZ 44/3, PZ 45/5

ANJ: PL/ vypracovať

_________________________________________________

Utorok 7.12.2021

GEOM: /PZ 12 / 3

Touto cestou by som sa chcela veľmi poďakovať rodičom, ktorí sa zapojili a doniesli krabičky plné lásky. Verím, že potešia i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zohreje pri srdci Vás aj ich! Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

________________________________________________

Pondelok 6.12.2021

Bez úloh, dnes sme mali tematický deň na Mikuláša.

______________________________________________

Piatok 3..12.2021

MAT: PZ 41/ 3,4,5

ČTN: PZ 30/ čítať o Murovi + do zošita 30/1

PDA: Kladkostroj

Do pondelka, t.j.6.12. doniesť krabičku plnú lásky 

________________________________________________________

Štvrtok 2..12.2021

MAT: PZ – Mapová hra (chýb. ž. PZ 40/ celá)

SJL: bez úlohy  (chýb. ž. Spodobovanie- UČ 42/ napíš do malého zošita rozdelenie spoluhlások podľa znelosti)

ANJ:  slovíčka wocabee

PDA: Kladky

_____________________________________________

Streda 1..12.2021

MAT: bez úlohy (chýb. ž. PZ 38, 39/ celá)

SJL: bez úlohy  (chýb. ž. PZ 23, 24/ celá)

ANJ:  UČ  19/ Other jobs- sovíčka

__________________________________________________

Pondelok 29.11.2021

SLOH: Napísať text koledy

VLA:  63/7(dobrovoľná), 6

ČTN::  PZ 29/ čítať  (chýb. ž. -PZ 28/ dokončiť celú stranu)

ANJ: UČ 18/ čítať (chýb .ž. PZ 12/3)

___________________________________________________

Piatok 26.11.2021

MAT: PZ 37/ dokončiť celú stranu (chýb. ž. PZ 35/dokončiť celú stranu + PZ 37/1,2)

SJL: PZ 22/ 1,2 + domáci diktát (chýb. ž. -PZ 21/ celá + PL PL vybrané slová Z)

_________________________________________________________

Štvrtok 25.11.2021

MAT: PZ 35/3 (chýb. ž. PZ 35/ 1,2,4,5 + PZ 36/1)

SJL: bez úlohy (chýb. ž. -vypracovali sme PL na opakovanie vybraných slov po v)

PDA:  Kladka – poznámky (chýb. ž. PU 40/ 1 + napíš poznámky do zošita Kladka

Na PVC, t.j. v utorok, doniesť látku, ihlu a nitku!!!!!!

____________________________________________________

Streda 24.11.2021

MAT: bez úlohy (písali sme štvrťročnú písomnú prácu)

SJL: UČ 37/ 9 (UČ 37/8 – prepíš do malého zošita)

ČTN:  str. 42-44 Zákaz stavania snehuliakov – čítať

ANJ: wocabee – precvičiť slovíčka

Zajtra píšeme štvrťročnú písomnú prácu z ANJ!!!!

_______________________________________________________

Utorok 23.11.2021

GEOM: PZ 11/ 4 (chýb. ž. PZ 11/ 3)

VLA: PU 60/ 7 – dobrovoľná

SJL:  Keďže štvrťročný diktát dopadol zle, žiaci dostali malé zošity na domáce diktáty, do ktorých budú každý deň cvičiť. Nácvičné diktáty posielam Domáce, nácvičné diktáty – „Vybrané slová po V“

Zajtra píšeme štvrťročnú písomnú prácu z MAT.

_______________________________________________________

Pondelok 22.11.2021

SJL:  Písanie a slohové cvičenia 13/2a, 3

Zajtra píšeme štvrťročnú písomnú prácu zo SJL

__________________________________________________

Piatok 19.11.2021

MAT: PZ 34/ 2,3 (chýb. ž 34/1 + ZBÚ 34/ 2 )

SJL: PZ 20/ 3 (chýb. ž. PZ 20/ 1,2)

ČTN: UČ 39, 40/ čítať (chýb. ž. PZ 25/ /2,3)

PDA: Naklonená rovina

___________________________________________________

Štvrtok 18.11.2021

MAT: PZ 32/ celá strana – do pondelka (chýb.ž. PZ 33/celá)

ANJ:  PZ 10, 11/ dokončiť celé strany (chýb. ž. PZ 8,9/ celé + UČ 17/ 5,6,7)

SJL: 34/ A – do zošita + pozrieť DIKTÁT (chýb. ž. PZ 19/ 7 + UČ 33/ 5)

PDA: bez úlohy

Doniesť 6,30 € za WOCABEE

_______________________________________________________

Utorok 16.11.2021

GEOM: 77/6

ČTN:  PZ 19/ 4, 5

VLA: nová látka

_________________________________________________

Pondelok 15.11.2021

ANJ: UČ 16/ celá strana

ČTN:  UČ 37, 38/čítať (chýb. ž.- napíšte si do malého zošita. Autorské rozprávky

VLA: poznámky + 51/ 7 – dobrovoľná úloha

_____________________________________________

Piatok 12.11.2021

SJL: UČ 32/1

ČTN:  UČ 34-36/čítať

PDA: Zopakovať Jednoduché stroje + Páka

__________________________________________________________

Štvrtok 11.11.2021

SJL: PL/ vypracovať

ANJ: slovíčka – wocabee

Oznamy: wocabee + diplom

PDA: Páka

___________________________________________________

Streda 10.11.2021

MAT: ZBÚ 26/1

ANJ: slovíčka – wocabee

ČTN: do 15.11. -doniesť čitateľský denník

_____________________________________________

Piatok 5.11.2021

Pondelok 8.11.2021

SLOH: Zošit 11/ 3 a,b

ANJ: UČ 14/ čítať článok + Projekt – do 10.11.

ČTN: 33/ čítať + PZ 22/1

_____________________________________________

Piatok 5.11.2021

MAT: ZBÚ 33/ 3,5,6,8

SJL: UČ 31/12 a) do zošita

ČTN: Vyhľadať bájku + napísať do zošita ponaučenie

_____________________________________________

Štvrtok 4.11.2021

MAT: PZ 26/ 3,4

SJL: UČ 28/2 do zošita

ANJ: UČ 13/5

Doniesť 13 euro za fotky!!!

________________________________________

Streda 3.11.2021

MAT: ZBÚ 24/ 1,2,(4)

SJL: UČ 25/ 5 do zošita

ANJ:  zopakovať L3

_____________________________________________________-

Utorok 2.11.2021

GEOM PZ  9/2

Doniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti (alebo ho pošlite cez edupage) . Ďakujem

______________________________________________

Streda 27.10.2021

MAT: PZ 25/ dokončiť (chýb. ž, 24,25/ celá)

SJL: PL/ vypracovať

ČTN:  PZ 18, 19/ čítať (chýb. ž. PZ 16,17/ celá)

_______________________________________________

Utorok 26.10.2021

GEOM: UČ 75/ 5,6,7

SJL: naučiť vybrané slová po P

VLA : Slovensko dnes + zopakovať tematicky celok – v utorok píšeme previerku

__________________________________________

Pondelok 25.10.2021

VLA : poznámky

ČTN: 27 Rozprávka o tatových básňach

_________________________________________

Piatok 22.10.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. PZ 11,1°2/ celá)

MAT: bez úlohy (chýb. ž. PZ 22,23/ celá)

ČTN: 26/ Popletené príslovia + UČ 26/1 – do zošita

Pripomínam, v pondelok sa fotíme!

_________________________________________________

Štvrtok 21.10.2021

ANJ:: článok + slovíčka zo str.UČ 11

MAT: PZ 21/ dokončiť celú stranu (chýb. ž. PZ 20,21/ celá)

Zajtra doniesť podľa záujmu knihu alebo peniaze.

___________________________________________

Streda 20.10.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž.- písali sme cvičný diktát do malého zošita- UČ 23)

MAT: bez úlohy (chýb. ž. -do malého zošita sme počítali: 9 príkladov na sčítanie a 9 príkladov na odčítanie pod seba)

___________________________________________

Utorok 19.10.2021

SJL: UČ 23/ Diktát

VLA: PZ 30/6

GEOM: PZ 8/2

________________________________________

Pondelok 18.10.2021

VLA: PZ 27/6

ČTN: PZ 13,14/ čítať

ANJ: Our pets/ čítať

Oznamy:

  • zajtra 6.vyučovacia hodina nebude z dôvodu neprítomnosti p. uč., žiaci končia 5.vyuč. hodinou,
  • v stredu 20.10. sa žiaci učia prvé dve vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po druhej vyučovacej hodine pôjdeme púšťať šarkany. Primerane tejto aktivite sa obliecť, obuť a nezabudnúť doniesť si šarkany.
  • na triednych stránkach bol nedávno zverejnený oznam o fotení. Žiaci dnes dostali domov prihlasovací lístok na toto fotenie, prosíme vypísať a poslať do školy.
  • Milí rodičia, na vaše mailové adresy (ktoré ste uviedli v žiackej knižke svojich detí) vám prišli prihlasovacie údaje na edupage. Je dôležité prihlásiť sa do systému, pretože od novembra sa budú úlohy a všetky potrebné oznamy zverejňovať len na edupage a nie na týchto triednych stránkach. Kto sa prihlási, prosíme o zaslanie informovaných súhlasov cez edupage. Ak máte problém s prihlásením, kontaktujte triednu učiteľku. Ďakujeme. _______________________________________________________________

Štvrtok 14.10.2021

MAT: ZBÚ 5/ dokončiť celú stranu

SJL: UČ 22/ 13

PDA: Hviezdy a planéty

_____________________________________________________

Streda 13.10.2021

SJL: PL/ vypracovať+žiaci, ktorí mali veľa chýb v cvičnom diktáte- prepísať za DÚ !

ČTN: Z našej prírody – čítať

Žiaci si zobrali domov oprať úbory. Doniesť na ďalšiu hodinu TV, t.j. v pondelok.

_____________________________________________________

Utorok 12.10.2021

GEOM: PZ 6/ 3

SJL: PL – vypracovať

VLA: str.21/ 6- dobrovoľná

____________________________________________

Pondelok 11.10.2021

ČTN: Pochabené zhuby – čítať

ANJ: opakovať

PDA: Zem – poznámky

____________________________________________

Piatok 8.10.2021

MAT: PZ 16/ 4,5, 17/ 1

SJL: UČ 18/ 14 – prepíš krasopisne

ČTN: UČ 20/ čítať

PDA: Vesmír

V pondelok si doneste PDA. (v pondelok bude namiesto VLA- PDA  a v piatok zasa naopak, namiesto PDA – VLA)

_______________________________________________________________

Štvrtok 7.10.2021

MAT: PZ 15/ 3,4

SJL: PL/ dokončiť

PDA: Vesmír – naučiť poznámky

Oznam:

  • V pondelok 25.10. bude vianočné fotografovanie detí (dobrovoľné). Via c info tu:

  • Vážení rodičia,
    z dôvodu efektívnejšej internetovej komunikácie postupne prechádzame na EduPage – školský informačný systém, ktorý Vám umožní prezerať aktuálne informácie, rozvrhy, dochádzku.  web stránka: http://zspetrovice.edupage.org
  • Na vaše e-mailové adresy vám boli rozposlané prihlasovacie údaje. Niektorí ich už máte (vďaka ZUŠ, starším súrodencom). Zároveň Vám uvádzame informačný link, v ktorom máte uvedené rôzne otázky a odpovede, týkajúce sa prihlásenia z pozície rodiča:https://help.edupage.org/?p=u38/u39&lang_id=2
  • Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne, po spustení jednotlivých funkcionalít.

_______________________________________________________

Streda 6.10.2021

SJL: UČ 18/ 10 a,b – do zošita

ČTN: Čarovanie so slovami – čítať

ANJ: PZ 4/ dokončiť celú stranu + Zajtra píšeme vstupnú písomku

_______________________________________________________

Utorok 5.10.2021

GEOM: 5/ 2

VLA: poznámky + dobrovoľná úloha

________________________________________

Pondelok 4.09.2021

SLOH: Vytvoriť komiksový príbeh (4) na tému výlet.

ČTN: Stratený zverinec

ANJ: PZ 5/ 4,6

Zajtra píšeme vstupnú písomnú prácu zo SJL:

___________________________________________________

Piatok 1.10.2021

MAT: PZ 12/ 1,2,3

SJL: PZ 7/ dokončiť

ČTN: 14,15/ čítať

PDA: UČ 16/ 6,7 + 17/ 8 + poznámky