Domáce úlohy

Utorok 31.03.2020

SJL zahraj sa a zopakuj si na vieme po slovensky.sk

https://moj.kozmix.sk/obsah/p/pad-podstatnych-mien-1-cast/sjdrill4_29

ANJ- UČ 45/7

VLA-Východoslovenská nížina

Pozri si prezentáciu

Východoslovenská nížina

Prečítaj si na str.56, potom si vypracuj úlohu č.2, potom 57/3,5,6, 58/ pozvanie na výlet + prečítaj si povesť o Michalovciach. Nezabudni pracovať s mapou. Keď budeš so všetkým hotový/á napíš si poznámky do zošita

VLA – poznámky

Oznamy:

  • Naša škola škola sa zaregistrovala na WocaBee

Čo je WocaBee? Jedná sa o inovatívnu aplikáciu, ktorá výrazne pomáha študentom s učením sa slovíčok akéhokoľvek cudzieho jazyka. Funguje online a na každom zariadení: počítač, tablet, mobil (netreba ju inštalovať).

Tip: Registráciu odporúčame mladším žiakom vykonávať za účasti rodičov. Ako na to?

1.) Zaregistrujte sa (ak ešte nie ste) na www.wocabee.app >> „Otvoriť aplikáciu“ >> „Zaregistrovať sa“

2.) Prihláste sa, kliknite na: Nastavenia >> Priradiť triedu

3.) Zadajte 6 miestny kód: (Kódy Vám prepošlem v priebehu dňa)

To je všetko! Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie!

  • na učenie hrou odporúčam:vieme to.org

_____________________________________________________________

Pondelok 30.03.2020

GEOM: PZ 8/2,3

SJL: Pozri si prezentáciu a pracuj podľa nej (klikni a prezentácia sa otvorí)

Pády podstatných mien – A

ANJ:PZ 25/4,5,7

ČTN: 89 – 91/ Mama, urob iné ticho – prečítaj

PDA::Najskôr si zopakuj. Otvor si prezentáciu Páli ti to.

Páli ti to – spoločenstvo lesa, lúk a polí

Pozri si prezentáciu – Vodné spoločenstvo, potom si prečítaj str.92 a urob si krátke poznámky do zošita.

Vodné spoločenstvo – úvod 

 

Oznamy:

  • Môžete sa zaregistrovať do Digitálnej učebnice na www.bezkriedy.sk. Kód pre našu triedu je: wFTVbci
  • RTVS vysiela od stredy 18. 3. 2020 každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 interaktívny vzdelávací program pre deti na 1. stupni ZŠ, v ktorom deti zábavnou formou učia vždy dvaja učitelia. Relácia vzniká v spolupráci RTVS a niekoľkých mimovládnych organizácií.
  • Od tohto dňa by som Vás chcela požiadať, aby ste mi vypracované domáce úlohy, ktoré žiaci dostávajú posielali každý deň mailom  jankadvorakova@gmail.com, sms, prípadne na viber, aby som mala spätnú väzbu od Vás ako doma deti pracujú.

______________________________________________________________________

Piatok 27.03.2020

SJL: Písanie a slohové cvičenia – dokončite si po str.13, máte na to celý týždeň

MAT: PZ 27/celá + nezabúdajte na precvičovanie násobilky a delilky

PDA: Vypracuj si projekt na tému: Spoločenstvo polí

ČTN: čítaj svoju obľúbenú knihu

Domáce úlohy, otázky, pripomienky, návrhy mi môžete zasielať formou SMS, Viber alebo mailom: jankadvorakova@gmail.com

_________________________________________________

Štvrtok 26.03.2020

SJL: UČ 79/2,3

ANJ: UČ 45/5 – odpíš si slovíčka do slovníčka a nauč sa ich

MAT: UČ 46/3,4

VLA: Košice s okolím 53-55- prečítaj, potom si urob 53/2, potom 55/Pozvanie na výlet, 54/ 4,5,7, prečítaj si povesť a nakoniec napíš poznámky do zošita

ČTN: Čítaj si z časopisu

__________________________________________

Streda 25.03.2020

SJL: PZ 46/1,2

MAT : UČ 45/5,9

ČTN: 89/ Stehlík a slávik -čítať +odpovedaj na otázky

______________________________________________

Utorok 24.03.2020

SJL: UČ 79/5a).

ANJ: urob si projekt na tému: My day (podobne ako Teddy – obrázky + krátky popis)

VLA : UČ 52/ Od Hornádu po Dunajec – prečítaj si, čo nás čaká v tejto kapitole. Pracuj s mapou

_________________________________________________

Pondelok 23.03.2020

ANJ: UČ 43/Teddy´s day in a space station – čítať + PZ 25/6

ČTN: UČ 88/ čítať + odpovedaj na otázky

PDA: zopakuj si a napíš vlastné poznámky do zošita

odporúčanie: www.pastelka.sk /interaktívne cvičenia

_____________________________________________________________

Piatok 20.03.2020

SJL: UČ 78/1

MAT: PZ 25/celá

PDA: UČ 90-91/Živočíchy spoločenstva polí

ČTN: čítaj svoju obľúbenú knižku

________________________________________

Štvrtok 19.03.2020

SJL: UČ 77/2

ANJ: PZ 24/1,2

MAT: PZ 24/celá

VLA: UČ 51/vyskúšaj sa

ČTN: UČ 87/čítať + odpovedaj na otázky

___________________________________________

Streda 18.03.2020

SJL: PZ 45/ Genitív 1

MAT : PZ 23/celá

ČTN: 87/čítať

_____________________________________________

Utorok 1703.2020

VLA : UČ 48 -50

ANJ : UČ .42/čítať

SJL: PZ 45/1,2 -Nominatív

____________________________________________

Pondelok 16.03.2020

ANJ: zopakovať L10

PDA: Poľné plodiny spoločenstva polí

ČTN: 86 /čítať Ozvena

___________________________________________________

Piatok 13.03.2020

MAT: bez úlohy (chýb.ž /PZ 21,22/celá)++

PDA: Spoločenstvo polí

____________________________________________________

Štvrtok 12.03.2020

ANJ: UČ 41/7 + PZ 23/5,6 + PL (chýb.ž. UČ 39 – TV programme +UČ 41/6 + PZ 23/3)

SJL: PL / vypracovať (chýb.ž. precvičovali sme ústne ro a číslo pod.mien)

MAT: bez úlohy (chýb.ž. PZ 20/celá)

VLA: Rožňava s okolím

ČTN: PZ 53 /celá (chýb.ž. PZ 52/ celá, okrem cvič.1)

_____________________________________________

Streda 11.03.2020

SJL: 74/2 -urči rod a číslo pod.mien

_____________________________________________

Utorok 10.03.2020

VLA : vedieť poznámky zo zošita Rimavská Sobota

ANJ : uč. str. 41/5 (CD 42)

NBV : Obkresliť si ruku, napísať dobré skutky, Pz 23/4

Oznam : Z  dôvodu uzatvorenia plavárne v Púchove sa plavecký výcvik ruší. Náhradný termín včas oznámime.

______________________________________________________

Pondelok 9.03.2020

Oznam:

  • V škole sa vyskytli vši. Prosím , pozrieť hlavu!
  • Zajtra doniesť časopis MAXÍK!

_______________________________________________

Piatok 6.03.2020

MAT: bez úlohy (chýb.ž. PZ/ 18/celá)

SJL: bez úlohy, písali sme kontrolný diktát

PDA: Rastliny spoločenstva lúk

___________________________________________________________

Štvrtok 5.03.2020

ANJ: UČ 40/3

SJL: Zajtra píšeme kontrolný diktát z vlastných podstatných mien!

VLA: Lučenec  s okolím

Oznam:

  • Dňa 11.03.2020 – konzultačný deň: 6,30-7,30 hod,  14,30-15,30 hod.
  • Doniesť podpísaný informovaný súhlas. _________________________________________________________

Streda 4.03..2020

SJL: PL/vypracovať

________________________________________

Utorok 3.03..2020

VLA: Poľana

SJL: PL/vypracovať

ANJ: radové číslovky + PZ 22/2

__________________________________________

Pondelok 2.03.2020

GEOM: PZ 1/3,4

ANJ: UČ 38/čítať

ČTN: napíš do malého zošita 5 najobľúbenejších hudobných skladieb

PDA: Spoločenstvo lúk

________________________________________________________

Štvrtok 20.02.2020

ANJ: projekt/dorobiť + zopakovať L9

SJL: UČ 67/8 + dom.diktát (chýb.ž. PZ 40/2)

MAT: PZ 15/celá (chýb.ž.13/2,3 + 14/celá)

VLA: Banská Bystrica s okolím

PDA: živočíchy lesného spoločenstva (sova lesná, veverica stromová)

ČTN: UČ 80,81/čítať

_____________________________________________________________

Streda 19.02.2020

SJL: dom. diktát (chýb.ž. PZ 38/2, 39/1,2, 40/1)

MAT: bez úlohy (chýb.ž. PZ 12/celá ,13/1)

Zajtra si doneste Prírodovedu

OZNAM: Riaditeľka školy Mgr. Mária Levková udeľuje žiakom základnej školy a zároveň aj žiakom SZUŠ Yamaha na deň 21.02.2020 (piatok) riaditeľské voľno        z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení u detí ale aj pedagogických zamestnancov. V tento deň nebudú v prevádzke ani školské zariadenia (ŠJ, ŠKD).        v tento deň sú všetci automaticky odhlásení. Informovaný o riad. voľne bol aj zriaďovateľ školy. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu bude pokračovať v pondelok 2.03.2020 – po jarných prázdninách.

_____________________________________________________________

Utorok 18.02.2020

VLA: Zvolen s okolím

SJL: PZ 38/1 a,b

Pozor!!!! V škole sa vyskytli vši, prosím pozrieť hlavu.

___________________________________________________

Pondelok 17.02.2020

GEOM: PZ 6/2 + po prázdninách päťminútovka kruh, kružnica

ANJ: PZ 20/3, 21/4 + slovíčka

SJL: UČ 65/2

PDA: Živočíchy lesného spoločenstva- Medveď hnedý, Jeleň lesný

______________________________________________

Štvrtok 13.02.2020

ANJ: UČ 34/čítať + slovíčka + PZ 20/2 -opraviť

SJL: slovné druhy – naučiť + dom.diktát

VLA: Žiar nad Hronom s okolím

Zajtra sa neučíme, máme športovo – vedomostný deň. Doniesť peračník, desiatu. Krúžok nebude.

______________________________________________________________

Streda 12.02.2020

SJL:  UČ 61/7 +dom.diktát

ČTN: 78/čítať

Triedne kolo HK – 19.02.

____________________________________

Utorok 11.02.2020

ANJ: UČ 34/čítať + slovíčka

SJL: UČ 61/A + dom.diktát

VLA: Kremnické vrchy

____________________________________________

Pondelok 10.02.2020

GEOM: PZ 4/1,2 + Nezabudnite si kružidlo!

PDA: Rastliny lesného spoločenstva