Domáce úlohy

16.11. MAT PZ 52 celá

___________________________-

15.11. Budúci týždeň previerky SJL, MAT, ANJ

_____________________

14.11. GEO PL 8,9,10

SJL do zošita napísať vybrané slová po s

_____________________________

13.11. Zajtra NBV nebude- končíme 11.25 hod.

SJL – Uč 31/11a – iba slová s i,y

GEO – PL cvičenie č. 4, 5

PDA previerka Jednoduché stroje

___________________________

10.11. ANJ dokončiť projekt + uč 17/5

SJL rozdiely ri, ry- naučiť

G – trénovať premenu jednotiek dĺžky, násobilku, delilku

VLA- život v meste a na dedine, mestá na mape Slovenska

_____________________________________

9.11. SJL napísať po 2 vety na slovo rým a úryvok+  hraciu kocku a figúrku

G Uč 73/1

_________________________

8.11. G PZ 5/1, 2 do slovníka vypísať všetky úsečky

SJL vybrané slová po r

___________________________-

7.11. ANJ zopakovať si predložky a časti tela

Nosiť aj geometriu

____________________

3.11. MAT Uč 31/1

SJL Uč 26/9

______________________________

Na stránke sú PL SJL, MAT – opakovanie štrvťrok

3.11. SJL PZ 14/ pero

MAT PZ 46/1

ANJ 14/ čítať, PZ 8/1+ zopakovať predložky

______________________

2.11. MAT 45/4,5

_____________________________

27.10. SJL Uč 25/4 + PZ 14/4b dokončiť+ vo štvrtok diktát b, m

ANJ PZ 7/3,4

MAT PZ 44 celá

__________________

26.10. Č priniesť knihu bájok

MAT PZ 42/4,5

SJL naučiť sa rozdiely pi, py zo zošita

__________________

25.10. MAT PZ 39/1

Písanie 11/3

SJL Diktát s. 23

ANJ Zopakovať si slovíčka v malom zošite a naučiť sa nové

_______________________

24.10. ANJ projekt zvieratá na piatok, 8 solovíčiek

MAT PZ 38/3, 39/2 + násobilka č. 9

___________________

23.10. MAT PZ 37/3

_____________________

20.10. SJL  Uč 22/11

MAT PZ 36/4,5

ANJ PZ 6/1, Uč 10 čítať

_______________________

19.10. SJL naučiť sa rozdiely my, mi zo zošita

__________________

18.10. Č 22-24

MAT Uč 21/3

SJL PZ 11/2,3

ANJ PZ 5/6,7+ zopakovať L2

_______________________

17.10. MAT PZ dokončiť 34

SJL naučiť sa nové vybrané slová po m

_______________________

16.10. MAT PZ 33/2

__________________________–

13.10. MAT PZ 31/2 + násobilka č.7

ANJ vypracovať PL

SJL prepísať slová z PL do zošita

________________________

12.10. SJL zajtra diktát opakovanie 3. ročník

MAT PZ 30/5, 31/1

Budúci týždeň – Týždeň zdravia: V pondelok si priniesť liečivé bylinky na čaj, podľa možnosti prísť v žltom alebo hnedom

______________________

11.10. SJL PZ 10/6b

MAT PZ 28/2+ násobilka č. 6

ANJ opakovať

___________________

9.10. MAT PZ 25/4

SJL Uč 17/3 celé

____________________________

6.10. ANJ časovanie slovesa mať

MAT PZ 23/3,5 + násobilka číslom 5

SJL PZ 9/1 + zopakovať vybrané slová po b

____________________

5.10. SLOH napíš vtip

MAT násoblika a delilka č. 2,3,4,5,

_______________________

4.10. ANJ slovíčka naučiť

MAT Uč 14/5, 15/7

Č PZ 6, 7 + odpoveď

_____________________

3.10. MAT PZ 21/4b, 5

ANJ Uč 6/čítať

____________________

2.10. Zošit písanie 6/2

SJ uč 9/3

_____________________

28.9. MAT PZ 21/1+ 20 dokončiť /kto nestihol/

____________________

27.9. GEO PZ 2/1, 5

SJL PZ 8/2 a,b

____________________

26.9. ANJ 3/7,8

NBV vlastnosti kamaráta, kamarátky

GEO PZ 1/1, 4

SJL trénovať diktáty

__________________

25.9. MAT 18 dokončiť

SJL napíš 5 najmeniej 4- slabičných slov

PDA projekt planéty 9.10. prezentujeme

ANJ streda previerka

_______________________

22.9. MAT uč 7/6 celé

SJL opakovať na previerku

______________________

21.9. SJL PZ Doplň poučky s.3-7

M Uč 7/3 b,c

Vyplniť krúžky a podpísať!

_____________________________

20.9. Budúci týždeň nosiť  aj geometriu.

ANJ otázky a odpovede – naučiť , uč 2/ čítať

Č PZ dokončiť

___________________________

19.9. Nezabudnúť zajtra priniesť vzdelávací poukaz / kto nepriniesol/

Budúci týždeň previerky SJL, MAT, ANJ

SJL PZ 5/2 celé

MAT uč 7/1 c, 7/3 a

_____________________

18.9. SJL PZ 5/1,3

MAT Uč 7/1 a, b, iba jeden príklad na riadok

_____________________________

14.9. PDA 11/4

Č PZ s.5 dokončiť

MAT uč. 12/7 celé

SJL Uč. 5/8

___________________________

12.9. MAT PZ 9/3,4

SJL do zošita vety na každú tvrdú spoluhlásku

____________________________

11.9. Č 3,4,5 +Priniesť na pondelok starú/novú knihu

SJL PZ 3/2 dokončiť

________________

8.9. SJL PZ 3/1

MAT PZ 7/1

_________________________

7.9. Sloh v zošite dokončiť

Mat PZ 4/2

PDA 4/2c