Domáce úlohy

16.3. G PZ dokončiť s. 10

SJL naučiť sa pády a pádové otázky

Č čítať knihu z knižnice

ANJ zopakovať dni v týždni + PL

_______________________

15.3. SJ PZ 39/3

G PZ 9/1

Č 93-95

________________________

/14.3. G PZ 7/1

ANJ PL druhá strana

VLA PZ 29/4

______________________

13.3. SJL PZ 38/2

G do zošita narysovať 20 ľubovoľných kružníc

————————————————–

12.3. SJ PZ 36/1, 37/1

Na G kružidlo – tuhu a ihlu prosím zarovnať na jednu výšku, nosiť aj náhradnú tuhu.

_______________________

9.3. G PZ 5/2,4

SJ PZ 35/pero

__________________________

8.3. G PZ 3/4

_________________________

7.3.G PZ 2/4

SJL naučiť sa vymenovať ohybné a neohybné slovné druhy

Zajtra namiesto TEV je VLA.

V utorok RZ 6.30-7.30 hod, 14.30 – 15.30 hod v 4. A

_______________________

6.3. G PZ 2/3

SJL napíš z čítanky 5 viet s priamou rečou a uvádzacou vetou

___________________

5.3. PDA 67/10,11

SJL PZ 33/6

Č PZ 50

__________________

2.3.  ANJ čítať článok

MAT PZ 30/ sobota, nedeľa

______________________

1.3. MAT PZ 29/ streda, štvrtok

___________________

28.2. VLA PZ 22/3b

ANJ opakovať L 9

__________________________________

27.2. SJL na zadnú stranu PL nakresli 4 obrázky príbehu a do bublín zapíš priamu reč postáv

MAT PZ dokonči s. 25

ANJ slovíčka + učiť sa na previerku

tento týždeň diktát – spodobovanie

_______________________________

1. 2. Aj pre chýbajúcich

SJL opakovať spodobovanie spoluhlások + PZ 28/1,2

MAT PZ všetko po s.18 vrátene

PDA Rast a vývin

_________________________

31. 1. Aj pre chýbajúcich

Mat PZ všetko až po 17/2

SJL výslovnosť spoluhlásky v ako u  uč 55/5

VLA lesníctvo

ANJ slovíčka s 27

_________________________

30.1. Aj pre chýbajúcich

MAT Počítaj na  kalkulačke 14/4, 15/1,3,4, 16/1,4, 17/1, 18/5

SJL Výslovnosť spoluhlásky v ako f 54/3 a

ANJ kúpiť slovníček + naučiť sa naspamäť mesiace aj písať, čítať príbeh 30 a 31

__________________________

29.1. SJL napíš 10 slov, v ktorých sa hláska v vyslovuje ako v

MAT priniesť kalkulačku

___________________

25.1. SJL PZ 27/pero

MAT PZ 13/3,5

__________________________

24.1. SJL uč 53/5

Zajtra priniesť rozčítanú knihu.

Zajtra namiesto TEV je SJL.

Čít 75/2

____________________

21.1. Č 67-69

MAT PZ 10/4 do zošita

Zajtra 4. a 5. hodina sánkovačka na vleku. Vhodný odev, obuv, náhradné oblečenie, sánky, lopár…

_________________________________________-

19.1 MAT PZ 10/1,2,3 + chýbajúci dokončiť strany 8, 9

SJL uč 51/7a

____________________________

18.1. Vybrať ukážku na Hviezdoslavov Kubín- aspoň 7 strof. Triedne kolo 14.2.

Priniesť vypísanú prihlášku na plavecký výcvik – najneskôr v pondelok

PDA priniesť svoju fotografiu /dieťa a súčasnosť/

Klokan

__________________

15.1. SJL PZ 25/1,2

MAT PZ 7/4,5

____________________________________

12.1. MAT PZ 7/1,2,3

___________________ ________________

11.1. Budúci týždeň polročné previerky  PL sú na stránke

SJL Uč 49/ diktát

MAT PZ 4/5 a 5/2

Písanie 25/4 na stredu

_________________________

10.1. Na stránke sú PL z MAT a SJL na polročné opakovanie

_______________________

9.1. SJ Uč 48/10

MAT PZ 3/3 + nosiť aj geometriu

ANJ PZ 16/1+ diktát

____________________________

8.1. MAT PZ 1/2