Domáce úlohy

15.1. SJL PZ 25/1,2

MAT PZ 7/4,5

____________________________________

12.1. MAT PZ 7/1,2,3

___________________ ________________

11.1. Budúci týždeň polročné previerky  PL sú na stránke

SJL Uč 49/ diktát

MAT PZ 4/5 a 5/2

Písanie 25/4 na stredu

_________________________

10.1. Na stránke sú PL z MAT a SJL na polročné opakovanie

_______________________

9.1. SJ Uč 48/10

MAT PZ 3/3 + nosiť aj geometriu

ANJ PZ 16/1+ diktát

____________________________

8.1. MAT PZ 1/2