Domáce úlohy

Šk.rok 2021/2022

Pondelok 20.09.2021

SLOH: Písanie a slohové cvičenia 5/ 4

VLA: Grafická mierka mapy

ČTN: UČ 9,10 od značky

ANJ: PZ 2/ 4 + Diktát

_______________________________________________

Piatok 17.09.2021

MAT: UČ 5/ 2,5

SJL: UČ 6/ 7

ČTN: UČ 8,9 po značku + dorobiť prvú stranu v zošite

PDA: Magnetické pole

Chýbajúci žiaci si donesú na pondelok Písanie a slohové cvičenia.

Prosím rodičov, aby podpísali ŽK.

___________________________________________

Štvrtok 16.09.2021

ANJ: PZ 3/5,6

MAT: PZ 5/3,4

SJL: Písanie a slohové cvičenia str.2,3/ dokončiť celé stranz

PDA: Magnet/ naučiť poznámky zo zošita

_____________________________________________________

Utorok 14.09.2021

GEOM: PZ 2/3 + priniesť trojuholníkové pravítko + veľká podložka

SJL: PZ 4/7a,b + 8a

___________________________________________________

Pondelok 13.09.2021

VLA: poznámky z malého zošita

ČTN: UČ 6,7/ Prečo je kniha hranatá – čítať + PZ 4/1

ANJ: UČ 2/ čítať

_________________________________________________________

Štvrtok 9.09.2021

MAT: PZ 3/2a,b, 3

ANJ: vedieť odpovedať na otázky

SJL: vyhľadať na internete nejaký div Slovenska – následne vedieť o tom porozprávať

____________________________________________________________________

Streda 8.09.2021

SJL:  UČ 4/8

ČTN: PZ 2,3/1,2

ANJ: Tvary slovesa BYŤ – naučiť z malého zošita

Oznam:

  • Dňa 10.09, t.j. v piatok. – cvičenie v prírode. (Nezabudnite sa športovo obliecť + desiatu a pitie v ruksaku.) Akcia trvá do 11,25  hod.
  • Prosím rodičov dopísať do ŽK email.adresy. Ďakujem.

______________________________________________________________

Utorok 7.09.2021

SJL: PZ 2/3

VLA: poznámky zo zošita

Doniesť 2 €  – Busy Bee- UČ + PZ na ANJ

______________________________________________________________________

Piatok 3.09.2021

Oznam:

  • V pondelok sa učíme podľa rozvrhu, doneste si učebnice a pomôcky potrebné na vyučovanie.
  • Doniesť podpísané Vzdelávacie poukazy. Prosím podpíšte ich guľôčkovým perom, nie atramentovým  a ani pilotom.