Domáce úlohy

Šk.rok 2020/2021

Utorok 13.4.2021

SJL: Šlabikár – 48/ šípky -čítať

Písanie: Písanka 6 str. 11/ 4 horné riadky+ dom.diktát

____________________________________________

Pondelok 12.4.2021

SJL: Šlabikár – Texty na precvičovanie techniky čítania str.7/Ť, ť -čítať

Písanie:  bez úlohy+ dom.diktát

MAT:   PZ 31/ dokončiť celú stranu  +učiť sa sčítavať a odčítavať spamäti v obore do 10

_________________________________________________

Piatok 9.4.2021

SJL: Šlabikár – 47/3 a,b)-čítať 5-krát

Písanie:  Písanka 6 str.7/ 3 dolné riadky + dom.diktáty

MAT:  učiť sa sčítavať a odčítavať v obore do 10 spamäti

________________________________________________________

Štvrtok 8.4.2021

SJL: Šlabikár – 46/šípky-čítať 5-krát

Písanie:  Písanka 6 str.7/ 4 horné riadky + dom.diktáty

MAT: PZ 29/ dokončiť celú stranu + učiť sa sčítavať a odčítavať v obore do 10 spamäti

__________________________________________________

Streda 7.4.2021

SJL: Šlabikár – 45/3-čítať 5-krát

Písanie:  Písanka 6 str.5/ 3 dolné riadky + dom.diktáty

_____________________________________________________

Streda 31.3.2021

SJL: Šlabikár – Texty na precvičovanie techniky čítania str.6/Š,š -čítať 5-krát

Písanie:  Písanka 6 str.4/ 3 dolné riadky + dom.diktáty

MAT: PZ 27/5

___________________________________________________