Rozvrh

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
 

Pondelok

 

SJL

 

SJL

 

MAT

 

TSV

 

 

Utorok NBV SJL SJL HUV
Streda SJL SJL MAT PVO TSV
Štvrtok SJL SJL MAT VYV VYV
Piatok SJL MAT ANJ TSV

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova