Rozvrh

4. ročník

  1.   2.   3.   4.   5.   6.
Pondelok SJL MAT SJL PDA VYV PVC
Utorok ANJ MAT SJL NBV TEV
Streda SJL MAT ANJ SJL VLA
Štvrtok SJL MAT SJL PDA TEV
Piatok ANJ MAT SJL IFV HUV THF

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, CTN- čítanie, MAT- matematika, TEV- telesná výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PDA- prírodoveda, VLA- vlastiveda, IFV- informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina