Rozvrh

4. ročník

  1   2.   3.   4.   5. 6.
Pondelok MAT VLA ČTN ANJ TSV
Utorok MAT SJL VLA NBV VYV PVC
Streda MAT SJL ČTN ANJ TSV
Štvrtok MAT ANJ SJL PDA HUV IFV
Piatok MAT SJL ČTN PDA

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PDA –  prírodoveda, IFV- informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, ČTN – čítanie, VLA – vlastiveda, PVC- pracovné vyučovanie