Zoznam žiakov

1. Bugalová Peťka
2. Caránková Veronika
3. Hanušová Nikolka
4. Kubicová Nelka
5. Putirková Peťka
6. Šípková Saška
7. Holínec Marek
8. Krajčí Miško
9. Leština Adamko
10. Pláňavský Martinko
11. Slesar Filipko
12. Stepič Dávidko
13. Šefrana Nikolasko
14. Šimún Janko

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Klandúchová