Zoznam žiakov

1. Adamík Patrik
2. Bubliaková Michaela
3. Bugalová Vanesa
4. Caránková Rebeka
5. Durnek Tobias
6. Gregušová Eliška
7. Hrtánková Tereza
8. Kalman Ľuboš
9. Kozelcová Tamara
10. Labajová Alexandra
11. Magala Michal
12. Ometáková Klára
13. Posluch Mário
14. Prostinák Timotej
15.Sakalová Soňa
16. Sečňová Mária
17. Šutaríková Sofia
18. Turoň Lukáš

Triedna učiteľka : Mgr. Jana Dvoráková