Zoznam žiakov

1. Benjamin Bystriansky
2. Sofia Dunajová
3. Tobias Havrilla
4. Soňa Miháliková
5. Pavlína Ohrádková
6. Vanesa Plšková
7. Nela Schifferdecker
Triedna učiteľka : Mgr. Jana Dvoráková