Vianočná besiedka

Na vianočnej besiedke vystúpili prevažne žiaci, ktorí navštevujú ŠKD. Predstavili sa nám vianočnými vinšami, básňami, piesňami, tancami s vlastnou choreografiou, hrou na akordeóne a husliach. Za doprovodu pani Holíncovej sme si zaspievali nielen koledy, ale aj zmes rôznych vianočných piesní. Na … Pokračovať v čítaní

Vianočné dielne spojené s kapustnicou

Tradične pred Vianocami si pripomíname aj vianočné tradície. Spievame koledy, rozprávame si zvyky pri štedrej večeri, aj po nej… V škole máme jeden deň, kedy si žiaci vyrábajú vianočné pozdravy, ozdobia medovníčky. V tento deň maminy uvarili výborný detský punč, na … Pokračovať v čítaní

Vianočná burza

Tento rok sme po minuloročnom úspechu Vianočnej burzy, ktorá sa konala v škole, uskutočnili burzu pre verejnosť v KD. Po príhovore pani riaditeľky nám deti zo ZUŠ spríjemnili vianočné obdobie krásnym koncertom. Po koncerte nasledovala, hlavne pre deti, najzaujímavejšia časť – samotná … Pokračovať v čítaní

Zdobenie medovníčkov

Ani tento rok sme nezabudli na vianočné tradície. Žiaci druhého ročníka za podpory pani Gregušovej zdobili tradičné vianočné medovníčky. Kým prácu dokončili, celá trieda nádherne rozvoniavala. Ani jeden medovníček nezostal bez cukrovej polevy. Niektoré kúsky vyzerali ako umelecké diela. Foto…

Pozvánka na Vianočnú burzu

Kolektív ZŠ Vás všetkých srdečne pozýva na Vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v piatok 8.12. o 15.00 hod v Kultúrnom dome v Petroviciach. Na úvod sa koncertom predstavia žiaci navštevujúci ZUŠ Yamaha a ZUŠ Stella. Po koncerte bude prebiehať samotná … Pokračovať v čítaní

Návšteva biskupa Tomáša Galisa

V utorok 14.11.2017 v rámci vizitácie farnosti Petrovice zavítal do našej obce Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Najskôr navštívil spolu so svojím tajomníkom a naším pánom farárom  Základnú školu, kde sa stretol a porozprával so žiakmi, ktorí ho privítali chlebom, soľou a hudbou. Žiaci mali … Pokračovať v čítaní

Návšteva pani učiteliek- dochodkýň

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka, a to je úcta. V októbri je to úcta k starším.      … Pokračovať v čítaní