Prerušenie vyučovania

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že školské vyučovanie sa prerušuje od 25.11.2020 do 30.11.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva- R_ZŠ Petrovice_COVID-19. Žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov.  

Abeceda

Dnes 25.6. sme sa už v škole neučili. Hravou formou si deti precvičovali písmená, skladali slabiky, slová, či vety. Precvičovali si jemnú motoriku a trpezlivosť. Abeceda, ktorá už ,,niečo pamätá“. Možno si na ňu spomenú aj podaktorí rodičia. Foto tu: https://photos.app.goo.gl/SrpiYPuAoNDSuNu99

Deň ZEME

Ani karanténa nám nezabránila v tom, aby sme si nepripomenuli, že naša planéta má sviatok a to 22.4.- Deň Zeme. Ako šikovní prváci sme sa popasovali s pracovnými listami, kresbami, či tvorivými aktivitami. Foto tu: https://photos.app.goo.gl/jyDuKbe1UvihGt778

Učíme sa doma

Nastala situácia, ktorá nám bráni chodiť do našej školy. Doma ale nezaháľame a usilovne sa učíme za pomoci našich rodičov, či starších súrodencov. Všetkým ďakujeme za pomoc. A ako sa učia moji kamaráti? Pozrite sa tu: https://photos.app.goo.gl/7jQf8JhjWL41XYWB9

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Riaditeľstvo ZŠ Petrovice oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu bude Základná škola Petrovice od pondelka 16.3.2020 zatvorená na 14 … Pokračovať v čítaní