Jesenné účelové cvičenie

Teplé slnečné lúče a krásne počasie sme na našej škole využili na jesenné účelové cvičenie, ktoré sa konalo v piatok 10.9. Bolo zamerané na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, na výchovu k bezpečnému správaniu pri rôznych činnostiach. Na neustále poznávanie a na … Pokračovať v čítaní

Upozornenie

Vážení rodičia, v súvislosti s vašimi otázkami a v nadväznosti na informácie z ministerstva školstva vo veci samotestovania vás Okresný úrad Žilina odbor školstva v zmysle prílohy „Odovzdávací a preberací protokol antigénových testov na domáce použitie a návod na použitie“ upozorňuje, že sterilná odberová tyčinka dlhá na nosohltanový … Pokračovať v čítaní

Začiatok šk. roka 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ Petrovice pozýva deti, žiakov a rodičov dňa 2. 9.2021 (t.j. vo štvrtok) na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 v MŠ začína prevádzka od 6,15 hod. – 16,00 hod. a všetky informácie rodičom budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke a tiež … Pokračovať v čítaní

Organizácia nového školského roka

Milí rodičia, milí žiaci, onedlho sa začína nový školský rok. Na stránke http://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ už sú aktuálne informácie k začiatku školského roka i o tom, ako by mali školy počas roka fungovať. Z obsiahleho dokumentu „Školský semafor“ Vám teda vyberáme dôležité organizačné pokyny, no treba počítať … Pokračovať v čítaní

Antigénové samotesty pre žiakov

Antigénové samotesty pre žiakov (25 ks) Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť … Pokračovať v čítaní

Koniec šk. roka 2020/2021

Dnes odzvonilo školskému roku 2020/2021, ktorý bol náročný pre všetkých. Všetci sme sa s ním statočne popasovali a úspešne ukončili. Najťažšiu úlohu mali asi prváci, ktorí ale vďaka svojej pani učiteľke a vychovávateľke, urobili kus práce a veľký krok vpred. … Pokračovať v čítaní

Rozlúčka so štvrtákmi

Pred štyrmi rokmi zverili rodičia svoje deti do rúk pani učiteľky, aby ich naučila čítať, písať, počítať. Učila ich osamostatňovať sa, prekonávať prekážky, nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi. Všetci v škole sme sa snažili deťom vytvoriť rodinné prostredie, aby … Pokračovať v čítaní