Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice Mgr. Mária Levková, oznamuje, že podľa § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 … Pokračovať v čítaní

Športovo – vedomostný deň

V piatok 14.2. sa na našej škole uskutočnil športovo vedomostný kvíz, kde súťažili žiaci rozdelení do družstiev. Najskôr sme si v triedach vyrobili Valentínku pre kamaráta a pripomenuli si sviatok Sv. Valentína. V telocvični sme si Valentínky rozdali. Na štyroch stanovištiach si skupinky vyskúšali … Pokračovať v čítaní

Stretnutie so psíkmi

V pondelok 10.02.2020 za našimi žiakmi pricestovali psíčkovia so svojou cvičiteľkou. Tieto psíky pomáhajú ľudom. Canisterapia je vlastne terapia s asistenciou psíkov. Naši žiaci si vyskúšali zážitkový program, ktorým nás sprevádzali psíky Snežienka a Víla. Ukázali nám svoju poslušnosť, oddanosť, … Pokračovať v čítaní

Posedenie pri vianočnom stromčeku

Čarovné predvianočné obdobie v našej škole každý rok vrcholí milým vianočným posedením pri jedličke. Všetci sme sa 20.12.2019 stretli pri vianočnom stromčeku. Pani Holincová nám na klavíri zahrala rôzne vianočné piesne a koledy, ktoré sme si spolu s deťmi zaspievali. Zahrala … Pokračovať v čítaní

Vianočná kapustnica

Vo štvrtok dňa 19.12. sa v našej škole rozozvučili vianočné koledy. V príjemnej atmosfére sme si so žiakmi zaspomínali na vianočné zvyky a tradície, pán farár nám rozsvietil vianočný stromček, pri ktorom sme si zaspievali vianočné piesne. V triedach sme si zahrali spoločenské … Pokračovať v čítaní

Vianočná burza, svätý Mikuláš

Podobne ako každý rok aj tento rok sme sa všetci veľmi tešili na Vianočnú burzu a príchod Mikuláša. Vianočná burza prebiehala v budove školy, kde sme si mohli kúpiť krásne vianočné výrobky, ktoré vytvorili rodičia spolu s deťmi. Výber ozdôb, … Pokračovať v čítaní