Návšteva biskupa Tomáša Galisa

V utorok 14.11.2017 v rámci vizitácie farnosti Petrovice zavítal do našej obce Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Najskôr navštívil spolu so svojím tajomníkom a naším pánom farárom  Základnú školu, kde sa stretol a porozprával so žiakmi, ktorí ho privítali chlebom, soľou a hudbou. Žiaci mali … Pokračovať v čítaní

Návšteva pani učiteliek- dochodkýň

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka, a to je úcta. V októbri je to úcta k starším.      … Pokračovať v čítaní

Týždeň zdravia

Týmto týždňom sme chceli podporiť zdravý životný štýl a bojovať proti obezite u detí. Týždeň od 16. – 20. 10. sme na našej škole venovali zdraviu. V pondelok sme začali  úvodnou prezentáciou, zbieraním listov, z ktorých si žiaci robili výzdobu v triedach a chodbách … Pokračovať v čítaní

Spoločne za dobrú vec

Milí rodičia,  prosíme Vás o spoluprácu a zahlasovanie za projekt Záhadno- záhradný prekážkový beh a možnosť získať 1000€ aj pre Vaše deti. Ako na to? Do prehliadača zadajte: www.gestopremesto.sk Vyberte tlačidlo hlasovať, vyberte mesto Žilina a projekt Záhadno – záhradný … Pokračovať v čítaní

Začiatok školského roka 2017/2018

Prázdniny ubehli ako voda a my sme sa opäť stretli pred bránami školy. Pani riaditeľka s pánom starostom pasovali prváčikov do cechu školáckeho a ostatné deti sa po prázdninách znova zvítali so svojimi pani učiteľkami. Po voľných letných dňoch sme … Pokračovať v čítaní

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

Ani sme sa nenazdali a ďalší rok ubehol ako mávnutím čarovného prútika. Štvrtáci sa rozlúčili s našou školičou, všetky deti dostali vysvedčenia – odmenu za celoročnú prácu. Všetkým žiakom, ale aj ich rodičom želáme, aby si cez leto oddýchli, načerpali nové sily … Pokračovať v čítaní