Jesenné účelové cvičenie

Teplé slnečné lúče a krásne počasie sme na našej škole využili na jesenné účelové cvičenie, ktoré sa konalo v piatok 10.9. Bolo zamerané na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, na výchovu k bezpečnému správaniu pri rôznych činnostiach. Na neustále poznávanie a na … Pokračovať v čítaní

Koniec šk. roka 2020/2021

Dnes odzvonilo školskému roku 2020/2021, ktorý bol náročný pre všetkých. Všetci sme sa s ním statočne popasovali a úspešne ukončili. Najťažšiu úlohu mali asi prváci, ktorí ale vďaka svojej pani učiteľke a vychovávateľke, urobili kus práce a veľký krok vpred. … Pokračovať v čítaní

Rozlúčka so štvrtákmi

Pred štyrmi rokmi zverili rodičia svoje deti do rúk pani učiteľky, aby ich naučila čítať, písať, počítať. Učila ich osamostatňovať sa, prekonávať prekážky, nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi. Všetci v škole sme sa snažili deťom vytvoriť rodinné prostredie, aby … Pokračovať v čítaní

Dopravná výchova

V pondelok 21.6. sme strávili deň dopravnými aktivitami. V triede sa žiaci oboznámili s pravidlami cestnej premávky, niektorí si to len zopakovali, hravými činnosťami si taktiež zopakovali najpoužívanejšie dopravné značky, boli policajtami, chodcami, vyhotovili si preukaz cyklistu. Po zvládnutí kvízu … Pokračovať v čítaní

Výtvarná výchova netradične

Na školskom dvore, konkrétne v altánku, vznikol výtvarný ateliér, kde sa žiaci realizovali a maľovali na netradičné plátno- potravinársku fóliu. Bolo to niečo nové, zaujímavé a netradičné, čo ich veľmi zaujalo a ich výtvarné práce teraz zdobia školský altánok a … Pokračovať v čítaní