Upozornenie

Vážení rodičia, v súvislosti s vašimi otázkami a v nadväznosti na informácie z ministerstva školstva vo veci samotestovania vás Okresný úrad Žilina odbor školstva v zmysle prílohy „Odovzdávací a preberací protokol antigénových testov na domáce použitie a návod na použitie“ upozorňuje, že sterilná odberová tyčinka dlhá na nosohltanový … Pokračovať v čítaní

Začiatok šk. roka 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ Petrovice pozýva deti, žiakov a rodičov dňa 2. 9.2021 (t.j. vo štvrtok) na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 v MŠ začína prevádzka od 6,15 hod. – 16,00 hod. a všetky informácie rodičom budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke a tiež … Pokračovať v čítaní

Organizácia nového školského roka

Milí rodičia, milí žiaci, onedlho sa začína nový školský rok. Na stránke http://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ už sú aktuálne informácie k začiatku školského roka i o tom, ako by mali školy počas roka fungovať. Z obsiahleho dokumentu „Školský semafor“ Vám teda vyberáme dôležité organizačné pokyny, no treba počítať … Pokračovať v čítaní

Antigénové samotesty pre žiakov

Antigénové samotesty pre žiakov (25 ks) Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť … Pokračovať v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Všetky potrebné informácie nájdete v týchto dokumentoch: Žiadosť o prijatie do 1.ročníka Pokyny k zápisu Školská zrelosť Obec Petrovice Usmernenie z ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/?fbclid=IwAR32iu-Zfmv-xZCI87PJOuwcmXbjWvyzwQGqCWl-ZJJMcjkqqgHgkRZZrtE Informácie k zápisu do 1

Vyučovanie od 8.3.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a posúdenia epidemiologickej situácie v obci, zriaďovateľ rozhodol, že od 8.3.2021 pokračujú všetci žiaci v prezenčnej výučbe, s dodržaním všetkých nastavených hygienicko-epidemiologických pravidiel žiakov a zamestnancov školy. Naďalej zostáva v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej … Pokračovať v čítaní

Poďakovanie za ochranné pomôcky

V tejto situácii, kedy sa celé Slovensko snaží bojovať s novým neviditeľným nepriateľom – vírusom COVID – 19 sa nájdu ľudia, ktorí sa dokážu podeliť a hlavne pomôcť. Veľká vďaka patrí spoločnosti IZMAEL.EU – firme ETERNITY & SPARK, s.r.o. Ing. Romanovi Personovi za … Pokračovať v čítaní

Návrat do školy 22.2.2021

Vážení rodičia, od 22. 02. 2021 (pondelok)  žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. RÚVZ Žilina povolil otvorenie škôl po jarných prázdninách v okrese Bytča za dodržania podmienok uvedených v III. stupni varovania (bordová farba) COVID AUTOMATU. Podmienkou vstupu žiaka do školy bude podpísané čestné vyhlásenie, že má rodič … Pokračovať v čítaní