Začiatok školského roka 2017/2018

Prázdniny ubehli ako voda a my sme sa opäť stretli pred bránami školy. Pani riaditeľka s pánom starostom pasovali prváčikov do cechu školáckeho a ostatné deti sa po prázdninách znova zvítali so svojimi pani učiteľkami. Po voľných letných dňoch sme … Pokračovať v čítaní

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

Ani sme sa nenazdali a ďalší rok ubehol ako mávnutím čarovného prútika. Štvrtáci sa rozlúčili s našou školičou, všetky deti dostali vysvedčenia – odmenu za celoročnú prácu. Všetkým žiakom, ale aj ich rodičom želáme, aby si cez leto oddýchli, načerpali nové sily … Pokračovať v čítaní

Sobášny palác – tvorivé dielne

Napriek úmornému teplu sme sa odhodlali na pešiu cestu do Bytče a navštívili sme Sobášny palác v Bytči. Vypočuli sme si prednášku o drotároch z nášho regiónu a  vlastnoručne sme si vyrobili drobnosti z drôtu. Sladkou bodkou bola návšteva zmrzliny, … Pokračovať v čítaní

Dopravné ihrisko

Na posledný školský týždeň sme si nechali návštevu Dopravného ihriska v Žiline. Po úvodnej inštruktáži deti dostali bicykle, kolobežky, prilby a zaradili sa do cestnej premávky na ihrisku. Ostatné deti ,,robili” chodcov. Všetci sme sa cítili príjemne a návštevu sme … Pokračovať v čítaní

Školský výlet do Kremnice

V pondelok sme sa spolu so slnečnými lúčmi vybrali plní očakávaní na školský výlet. Ani nepríjemná obchádzka tesne pred Kremnicou nám nedokázala pokaziť náladu. Navštívili sme mincovňu, ktorá je v prevádzke už takmer 800 rokov. Prezreli sme si súčasnú prevádzku, staré … Pokračovať v čítaní

MDD

Dlho očakávaný deň nastal v piatok, kedy sme spoločne oslávili MDD. Deti boli vyzbrojené očakávaním a  dobrou náladou. Rodičia varili výborný guláš, záchranári priblížili svoju prácu so záchranárskymi psíkmi, hasiči zas predviedli svoju šikovnosť. Deti sa nevedeli nabažiť psíkov, ani … Pokračovať v čítaní

Športový deň v Kolároviciach

Na sviatok všetkých detí sa tretiaci a štvrtáci už tradične zúčastnili športových aktivít v Kolároviciach. Počasie nám prialo, a tak sme sa vybrali s batohmi cez kopec, až sme prišli do školy v Kolároviciach. Žiaci si zasúťažili, zahrali vybíjanú aj … Pokračovať v čítaní