Gratulujeme I.

Naši šikovní žiaci štvrtáci, Juraj Šebeňa a Martin Kučák, sa v uplynulých mesiacoch zapojili do online celoslovenskej súťaže ,,Modrý svet očami umenia“, pod vedením pána učiteľa Mgr. art. Peter Lalinský, PhD. Súťažilo sa v rôznych kategóriách a oboroch. Naši žiaci získali … Pokračovať v čítaní

Hviezdoslavov Kubín

Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína. Tento rok je síce zatienený koronou, no aj tak sa školské kolo konalo. Žiaci, ktorí z triednych kôl postúpili na školské, ukázali svoje recitátorské … Pokračovať v čítaní

Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody, a to od roku 1992. Pripomenuli sme si ho aj my v škole. Prezentáciou o dôležitosti vody, rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody. Tematickými pracovnými … Pokračovať v čítaní

Prerušenie vyučovania

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že školské vyučovanie sa prerušuje od 16.12.2020 do 18.12.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov.  Prerušenie školského vyučovania.