Úrazové poistenie „Školák“

Úrazové poistenie ŠKOLÁK, Generali poisťovňa a.s.   Poistené sú všetky deti. Rozsah poistenia Poistenie sa dojednáva pre prípad úrazu, ku ktorému dôjde v dobe trvania poistenia s trvalými následkami. Ďalej je možné v poistnej zmluve dojednať poistenie denného odškodného za … Pokračovať v čítaní

Oznam

Vážení rodičia !   AKTUALIZOVANÉ  október  2020 Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body: Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane … Pokračovať v čítaní

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch. Opatrenie  platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania. Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti … Pokračovať v čítaní

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, Ústredie 72, 013 53 Petrovice v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka ZŠ Petrovice a všetkým deťom Materskej školy Petrovice dňa … Pokračovať v čítaní

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, Ústredie 72, 013 53 Petrovice v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka ZŠ Petrovice a všetkým deťom Materskej školy Petrovice v dňoch  … Pokračovať v čítaní

Pokyny k nástupu do školy šk.rok 2020/2021

Klik na link : Pokyny  Zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča – prinesie žiak prvý deň nástupu do školy (musí ho mať vypísané a podpísané rodičom). Tlačivo nájdete tu:  klik : rodič – zdravotný dotazník a vyhlásenie    Klik tu : Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Ak … Pokračovať v čítaní

Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020

Hurá na prázdniny. Školský rok 2019/2020 je úspešne za nami. Po príhovore pani riaditeľky, pána starostu a pána farára sme odmenili našich štvrtákov  za aktivity počas štyroch rokov strávených v našej škole. Žiaci si v triedach prevzali svoje vysvedčenia, na záver si  najstarší, štvrtáci … Pokračovať v čítaní

Návšteva kina

V stredu dňa 24.6.2020 sme so žiakmi navštívili kino. Všetci sme sa tešili na rozprávku Snežný chlapec. Príbeh bol veľmi zaujímavý, plný vtipných situácií, dobrodružstiev a priateľstva. Deťom sa rozprávka a tiež milý chlpatý Yeti veľmi páčil. Po výbornom predstavení … Pokračovať v čítaní