Oznam riaditeľky školy

Riaditeľka  ZŠ s MŠ v Petroviciach  upozorňuje žiakov a rodičov, že z dôvodu šírenia koronavírusu je základná a materská škola uzavretá do odvolania. Z tohto dôvodu je potrebné sledovať so žiakmi: 1) vyučovanie cez televíziu STV1, STV2 2) vyučovanie na stránke Ministerstva školstva SR www.ucimesanadialku.sk 3) … Pokračovať v čítaní

OZNAM

OZNAM! Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu   –  oznamuje zriaďovateľ školy Obec Petrovice  a riaditeľka  školy ZŠ s MŠ Petrovice , že vyučovanie : základnej školy je prerušené od 16.3.2020  do 27.03.2020 materskej školy je prerušené od 16.3.2020  do 27.03.2020.   Dôvodom … Pokračovať v čítaní

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Riaditeľstvo ZŠ Petrovice oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu bude Základná škola Petrovice od pondelka 16.3.2020 zatvorená na 14 … Pokračovať v čítaní

Usmernenie Ministerstva školstva

Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu 11.03.2020      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých … Pokračovať v čítaní

Oznam ohľadom plaveckého výcviku

Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Petrovice  oznamuje, že mestská krytá plaváreň v Púchove je z preventívnych príčin až do odvolania uzatvorená!   Z toho dôvodu plavecký výcvik našich žiakov ( od 16.03. – do 20.03.2020 ) … Pokračovať v čítaní

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice Mgr. Mária Levková, oznamuje, že podľa § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 … Pokračovať v čítaní