Prerušenie vyučovania

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že školské vyučovanie sa prerušuje od 25.11.2020 do 30.11.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva- R_ZŠ Petrovice_COVID-19. Žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov.  

Koľko lásky a zmestí do krabice od topánok ?

Zapojte sa spolu s nami do predvianočnej zbierky a potešme osamelých seniorov v domovoch dôchodcov na Slovensku vianočnými darčekmi.  Naplnené krabičky (alebo ak nie celú krabičku, tak aspoň jednu vec) môžete nosiť vždy v pracovné dni 23.11. – 4.12.2020 v čase od 7:00 … Pokračovať v čítaní

Úrazové poistenie „Školák“

Úrazové poistenie ŠKOLÁK, Generali poisťovňa a.s.   Poistené sú všetky deti. Rozsah poistenia Poistenie sa dojednáva pre prípad úrazu, ku ktorému dôjde v dobe trvania poistenia s trvalými následkami. Ďalej je možné v poistnej zmluve dojednať poistenie denného odškodného za … Pokračovať v čítaní

Oznam

Vážení rodičia !   AKTUALIZOVANÉ  október  2020 Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body: Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane … Pokračovať v čítaní

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch. Opatrenie  platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania. Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti … Pokračovať v čítaní