Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody, a to od roku 1992. Pripomenuli sme si ho aj my v škole. Prezentáciou o dôležitosti vody, rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody. Tematickými pracovnými … Pokračovať v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Všetky potrebné informácie nájdete v týchto dokumentoch: Žiadosť o prijatie do 1.ročníka Pokyny k zápisu Školská zrelosť Obec Petrovice Usmernenie z ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/?fbclid=IwAR32iu-Zfmv-xZCI87PJOuwcmXbjWvyzwQGqCWl-ZJJMcjkqqgHgkRZZrtE Informácie k zápisu do 1

Vyučovanie od 8.3.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a posúdenia epidemiologickej situácie v obci, zriaďovateľ rozhodol, že od 8.3.2021 pokračujú všetci žiaci v prezenčnej výučbe, s dodržaním všetkých nastavených hygienicko-epidemiologických pravidiel žiakov a zamestnancov školy. Naďalej zostáva v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej … Pokračovať v čítaní

Poďakovanie za ochranné pomôcky

V tejto situácii, kedy sa celé Slovensko snaží bojovať s novým neviditeľným nepriateľom – vírusom COVID – 19 sa nájdu ľudia, ktorí sa dokážu podeliť a hlavne pomôcť. Veľká vďaka patrí spoločnosti IZMAEL.EU – firme ETERNITY & SPARK, s.r.o. Ing. Romanovi Personovi za … Pokračovať v čítaní

Návrat do školy 22.2.2021

Vážení rodičia, od 22. 02. 2021 (pondelok)  žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. RÚVZ Žilina povolil otvorenie škôl po jarných prázdninách v okrese Bytča za dodržania podmienok uvedených v III. stupni varovania (bordová farba) COVID AUTOMATU. Podmienkou vstupu žiaka do školy bude podpísané čestné vyhlásenie, že má rodič … Pokračovať v čítaní