Jarné cvičenie v prírode

Opäť je tu jar, všetko vôkol sa zazelenalo a rozkvitlo, a tak sme si zorganizovali jarné cvičenie. Slniečko nám  prialo a hrialo nás teplými lúčmi. Úlohou cvičenia bolo, povedať a vyskúšať si poskytnutie 1. pomoci. Deti si vyskúšali aj orientáciu v priestore. Tento deň nebol … Pokračovať v čítaní

Stavanie mája

Ako je to už zvykom, ani tento rok nechýbala pri stavaní mája dobrá nálada a spev ľudových piesní. Na harmonike nám zahrala pani riaditeľka a všetci sme si spevom pripomenuli túto peknú tradíciu. Dievčatá máj ozdobili pestrofarebnými stužkami. Chlapci pomohli silným … Pokračovať v čítaní

Slávik Slovenska

 „ Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku….“ Ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speve Slávik Slovenska. Žiaci veľmi pekne zaspievali piesne a boli za to svojimi kamarátmi odmenení veľkým potleskom. Tí najlepší speváci boli odmenení diplomom … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 … Pokračovať v čítaní

Superhrdinovia

V každom z nás je niečo výnimočné. Na výtvarnej výchove žiaci v skupinkách vytvorili portréty vlastných Superhrdinov. Niektorí bili vymyslení a  niektorí skutoční. Výtvory sa na okamih premenili na našich štvrtákov. Foto tu