Návrat do školy 22.2.2021

Vážení rodičia, od 22. 02. 2021 (pondelok)  žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. RÚVZ Žilina povolil otvorenie škôl po jarných prázdninách v okrese Bytča za dodržania podmienok uvedených v III. stupni varovania (bordová farba) COVID AUTOMATU. Podmienkou vstupu žiaka do školy bude podpísané čestné vyhlásenie, že má rodič … Pokračovať v čítaní

Pokyny k návratu do škôl 8.2.

Návrat do škôl od 8. 2. 2021 Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci, od pondelka 8. februára 2021 dochádza k obnoveniu povinnej prezenčnej formy výučby žiakov  1. – 4. ročníka ZŠ. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny antigénový alebo PCR … Pokračovať v čítaní

Prerušenie vyučovania

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že školské vyučovanie sa prerušuje od 25.11.2020 do 30.11.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva- R_ZŠ Petrovice_COVID-19. Žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov.  

Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020

Po dvojmesačnom oddychu sme opäť otvorili školskú bránu našej školy a začal sa nový školský rok. Pani riaditeľka Mária Levková všetkých privítala, najmä našich najmladších – prváčikov, ktorí sa do školy najviac tešili. Pani riaditeľka prváčikov pasovala „školskou pastelkou“ za riadnych … Pokračovať v čítaní

Na ľudovú nôtu

Dňa 21.6. sme sa so žiakmi vybrali do Sobášneho paláca v Bytči. V zámku nás čakali  folklóristi zo Štiavnika. Predstavili nám kroje, ktoré si obliekali naši predkovia. Deti sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o ľudových krojoch, tradíciách, vypočuli sme si aj krásny spev tzv. … Pokračovať v čítaní