Dopravná výchova sovičky

Priblížiť žiakom dopravnú výchovu možno najlepšie prostredníctvom zážitkového vyučovania, formou hier, zábavných činností a aktivít či pesničiek. Tretiaci sa v 26.4. na posledných dvoch hodinách oboznámili so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári, cyklisti, korčuliari, … Pokračovať v čítaní

Návšteva pani učiteliek- dochodkýň

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka, a to je úcta. V októbri je to úcta k starším.      … Pokračovať v čítaní