Rozlúčka so štvrtákmi

Pred štyrmi rokmi zverili rodičia svoje deti do rúk pani učiteľky, aby ich naučila čítať, písať, počítať. Učila ich osamostatňovať sa, prekonávať prekážky, nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi. Všetci v škole sme sa snažili deťom vytvoriť rodinné prostredie, aby … Pokračovať v čítaní

Dopravná výchova

V pondelok 21.6. sme strávili deň dopravnými aktivitami. V triede sa žiaci oboznámili s pravidlami cestnej premávky, niektorí si to len zopakovali, hravými činnosťami si taktiež zopakovali najpoužívanejšie dopravné značky, boli policajtami, chodcami, vyhotovili si preukaz cyklistu. Po zvládnutí kvízu … Pokračovať v čítaní

Sladká odmena

Druháci sa v apríli zapojili do eko súťaže- Upracme si prírodu. Vyhlásila ju pani cukrárka Tanušková Erika, ktorá za každé nazberané vrece odpadkov z prírody, zaradila skupinku do zlosovania o sladké odmeny. Druháci poslali fotku z čistenia prírody v okolí … Pokračovať v čítaní

Výtvarná výchova netradične

Na školskom dvore, konkrétne v altánku, vznikol výtvarný ateliér, kde sa žiaci realizovali a maľovali na netradičné plátno- potravinársku fóliu. Bolo to niečo nové, zaujímavé a netradičné, čo ich veľmi zaujalo a ich výtvarné práce teraz zdobia školský altánok a … Pokračovať v čítaní

Gratulujeme I.

Naši šikovní žiaci štvrtáci, Juraj Šebeňa a Martin Kučák, sa v uplynulých mesiacoch zapojili do online celoslovenskej súťaže ,,Modrý svet očami umenia“, pod vedením pána učiteľa Mgr. art. Peter Lalinský, PhD. Súťažilo sa v rôznych kategóriách a oboroch. Naši žiaci získali … Pokračovať v čítaní