Knižnica

Školská knižnica ZŠ Petrovice vyhlasuje celoročnú súťaž o najaktívnejšieho čitateľa našej školy.

Zapojiť sa môžu deti zo všetkých tried.

Podmienky:

-Prečítať vypožičanú knihu / môžu Ti pomôcť aj rodičia/

-Napísať na knižničný hárok názov knihy, autora a stručne napísať o čom kniha bola.

–  Nezabudni hárok odovzdať v knižnici.

– Najaktívnejší čitatelia budú vyhodnotený zvlášť za každú triedu a získajú aj malú odmenu.

– Vyhodnotenie súťaže bude v máji

Teším sa na Vás spolu s našimi knihami.

 

 

 

Vitajte na stránkach školskej knižnice KNIŽNICOVO…

Môžete tu nájsť zoznam kníh, ktoré sa nachádzajú v našej knižnici, upozornenia na akcie knižnice, informácie o otváracej dobe a podobne..

Ak máte doma nejakú zaujímavú knihu, ktorú už nepotrebujete, môžete ju darovať našej knižnici, príp. môžete knižnici venovať finančný dar na nákup nových kníh pre malých čitateľov.

ĎAKUJEME

Otváracie hodiny

STREDA:      11.25 – 11.35 (len po dohode)

12.20 – 13.20

Každý člen knižnice má vlastný výpožičný preukaz.