Kompletná fotogaléria

Vianočná besiedka
vianoce
Bábkové divadlo Žilina
Vianočná burza
Zdobenie medovníkov
Mikuláš...
zapálenie 1. adventnej sviece
Návšteva biskupa Tomáša
Návšteva p. učiteliek - dôchodkýň
Cvičenie v prírode
sferické kino
Začiatok školského roka-3
Spanie v škole-4
Slávnostné
Sobášny palác
Dopravné ihrisko
Školský výlet do Kremnice
MDD 2017
Športový deň Kolárocvice
Čítajme si 2017
švp
Deň matiek-2
Sokoliarske vystúpenie
zapálenie 1. adventnej sviece
Stavanie mája.
Zápis do prvého ročníka
Deň vody
Klokan
Trieda 2. ročník

Priestory pre vyučovanie druhého ročníka

Trieda 3. ročník

Priestory pre vyučovanie tretieho ročníka

« 1 z 2 »