Kompletná fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín
Očová, Očová...
Karneval
Športové súťaže-3
Vianočná besiedka
vianoce
Bábkové divadlo Žilina
Vianočná burza
Zdobenie medovníkov
Mikuláš...
zapálenie 1. adventnej sviece
Návšteva biskupa Tomáša
Návšteva p. učiteliek - dôchodkýň
Cvičenie v prírode
sferické kino
Začiatok školského roka-3
Slávnostné
Dopravné ihrisko
zapálenie 1. adventnej sviece
Trieda 2. ročník

Priestory pre vyučovanie druhého ročníka

Trieda 3. ročník

Priestory pre vyučovanie tretieho ročníka

Trieda 4. ročník

Priestory pre vyučovanie štvrtého ročníka

Trieda 1. ročník

Priestory pre vyučovanie prvého ročníka

Galéria priestorov ŠKD

Galéria priestorov ŠKD

Galéria ostatných priestorov

Galéria ostatných priesotorov školy