Kompletná fotogaléria

Zapálenie1. adventnej sviečky
Mesiac úcty k starším
Týždeň zdravej výživy 2018
Vianočné fotenie
Cirkus 2018
Šarkaniáda a Beh o jabĺčko
jesenné cvičenie v prírode
Výsadba okrasných drevín
začiatok šk.roka
Koniec šk.roka 2018
Spanie v škole
Deň v Oškerde
Návšteva výstavy v Sobášnom paláci
Školský výlet - Čachtice
MDD 2018
Čítajme si 2018
Deň matiek v KD
Ochranári v škole
Staviame máj
Slávik
Deň Zeme-2
Zápis do prvého ročníka
Plavecký výcvik
Hviezdoslavov Kubín
Očová, Očová...
Karneval
Športové súťaže-3
Vianočná besiedka
vianoce
Bábkové divadlo Žilina
« 1 z 2 »