Kompletná fotogaléria

Návšteva biskupa Tomáša
Návšteva p. učiteliek - dôchodkýň
Týždeň zdravia-3
Cvičenie v prírode
sferické kino
Začiatok školského roka-3
Spanie v škole-4
Slávnostné
Sobášny palác
Dopravné ihrisko
Školský výlet do Kremnice
MDD 2017
Športový deň Kolárocvice
Čítajme si 2017
švp
Deň matiek-2
Sokoliarske vystúpenie
Stavanie mája.
Zápis do prvého ročníka
Deň vody
Klokan
Hviezdovslavov Kubín - školské kolo
Plavecký výcvik
Posedenie pri jedličke
Deň otvorených dverí
Mikuláš
Projekcia ľudské telo v kultúrnom dome
Zapálenie prevej adventnej sviece
Šarkaniáda, Beh o jabĺčko
Návšteva pani učiteliek dôchodkýň
« 1 z 2 »