Kompletná fotogaléria

MDD 2018
Čítajme si 2018
Deň matiek v KD
Ochranári v škole
Jarné cvičenie v prírode
Staviame máj
Slávik
Deň Zeme-2
Zápis do prvého ročníka
Plavecký výcvik
Hviezdoslavov Kubín
Očová, Očová...
Karneval
Športové súťaže-3
Vianočná besiedka
vianoce
Bábkové divadlo Žilina
Vianočná burza
Zdobenie medovníkov
Mikuláš...
zapálenie 1. adventnej sviece
Návšteva biskupa Tomáša
Návšteva p. učiteliek - dôchodkýň
Cvičenie v prírode
sferické kino
Začiatok školského roka-3
Slávnostné
Dopravné ihrisko
zapálenie 1. adventnej sviece
Trieda 2. ročník

Priestory pre vyučovanie druhého ročníka

« 1 z 2 »