Rada školy

Predseda: Mgr. Mária Uričková – zástupca rodičov ZŠ

Členovia: Mgr. Jana Dvoráková – zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ

Bc. Monika Fupšová – zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

Martin Kučák – zástupca rodičov ZŠ

Juraj Šmárik – zástupca rodičov MŠ

Janka Žideková – zástupca za prevádzkových zamestnancov školy

Martin Hulín- za zriaďovateľa

Anna Mokryšová – za zriaďovateľa

Štefan Chlebina – za zriaďovateľa

Rada školy pri ZŠ s MŠ Petrovice je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Je ustanovená podľa § 7 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Zb. Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení v neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.