Výbor RZ

Predseda:    Kučák Martin

Pokladník:   Dižová Božena

Členovia:     Kalmanová Lucia

                     Hrtánková Soňa

                     Bubliaková Renáta

                     Šimúnová Zuzana

                     Magalová Eva

                     Ometáková Katarína

                                           Kube Viktória

Labajová Helena