Zamestnanci školy

Personálne obsadenie školy:  

Mgr. Mária Levková  – riaditeľka školy

Bc. Elena Krajčiová   – zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Zadelenie triednictva :             

I. A Mgr. Jana Dvoráková
II. A Mgr. Barbora Kvašňovská
III. A Mgr. Pavlína Plšková
IV. A Mgr. Pavlína Plšková

asistentka učiteľa – Bc. Petra Levková

ŠKD  –  p. Anna Bejšovcová

NBV –  Mgr. Štefan Gužík

Materská škola :                        

Trieda Lienky Bc. Monika Fupšová
Ivana Šikulová
Trieda Sovičky Bc. Elena Krajčiová
Jana Mitášová

Prevádzkoví zamestnanci:     

Dagmar Hulínová – vedúca školskej jedálne

Helena Palková – školníčka v ZŠ

Peter Bryndziar – sezónny kurič

Alena Játyová – hlavná kuchárka

Mária Hrošová – kuchárka

Jana Žideková – upratovačka v MŠ

Ing. Drahomír Múdry – správca počítačovej siete