Zamestnanci školy

Personálne obsadenie školy:   Mgr. Mária Levková – riaditeľka školy

Bc. Janka Mikulová – zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Zadelenie triednictva :              I. ročník = Mgr. Jana Dvoráková

II. ročník = Mgr. Martina Beláková

III. ročník = Mgr. Jana Klandúchová

IV. ročník = Mgr. Pavlína Plšková

ŠKD = p. Anna Bejšovcová, Miroslava Mikulová

NBV = Mgr. Štefan Gužík

 

Materská škola :                         Bc. Janka Mikulová – zástupkyňa riad.pre MŠ

Bc. Elena Krajčiova – učiteľka

Ivana Šikulová – učiteľka

Jana Mitášová – učiteľkaľ

Prevádzkoví zamestnanci:      Dagmar Hulínová – vedúca školskej jedálne

Jozefína Šípková – ekonomická pracovníčka

Helena Palková – školníčka v ZŠ

Peter Bryndziar – sezónny kurič

Alena Játyová – hlavná kuchárka

Mária Hrošová – kuchárka

Jana Žideková – upratovačka v MŠ

Ing. Drahomír Múdry – správca počítačovej siete