Rozvrhy

Rozvrhy tried na školský rok 2017/2018

1.ročník

Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35 12:20
Pondelok MAT SJL SJL TSV
Utorok NBV MAT SJL SJL HUV
Streda ANJ SJL INF TSV
Štvrtok MAT SJL SJL VYV VYV
Piatok MAT SJL SJL PVO

 

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk (čítanie a písanie), MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, INF– informatika, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TSV – telesná a športová výchova, THF – triednická hodina.


2.ročník

 

1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok ANJ 1

INF 2

INF 1

ANJ 2

MAT PVO TSV
Utorok MAT NBV SJL ČIT
Streda MAT SJL ČIT PVO TSV
Štvrtok SJL MAT ČIT HUV
Piatok GEOM SJL ČIT VYV VYV

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, IFV- informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina

3.ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok ANJ MAT SJL ČÍT VYV PVC
Utorok MAT SJL NBV VLA INF  TEV
Streda MAT ANJ SJL PDA
Štvrtok MAT SJL ČÍT HUV  THF
Piatok ANJ ČÍT SJL MAT  TEV

Vysvetlivky : SJL- slovenský jazyk, MAT – matematika, TSV –  telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, INF- informatika, PDA – prírodoveda, VLA – vlastiveda, PVC – pracovné vyučovanie, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, THF – triednická hodina, HUV hudobná výchova


4.ročník

  1.   2.   3.   4.

  5. 6.

Pondelok SJL MAT SJL PDA VYV PVC
Utorok ANJ MAT SJL NBV TEV
Streda SJL MAT ANJ SJL VLA
Štvrtok SJL MAT SJL PDA TEV
Piatok ANJ MAT SJL IFV HUV THF

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, CTN- čítanie, MAT- matematika, TEV- telesná výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PDA- prírodoveda, VLA- vlastiveda, IFV- informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina, PVC – pracovné vyučovanie