Rozvrhy

Rozvrhy tried na školský rok 2019/2020

1.ročník

Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35 12:20
Pondelok SJL SJL MAT TEV
Utorok NBV MAT SJL VYV VYV
Streda SJL SJL MAT PVO TEV
Štvrtok SJL SJL MAT HUV
Piatok SJL SJL ANJ IIFV

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk (čítanie a písanie), MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, IFV– informatická výchova, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TEV – telesná výchova, THF – triednická hodina.


2.ročník

 

1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok                ANJ MAT SJL ČTN TSV
Utorok SJL NBV MAT PVO INF
Streda SJL MAT ČTN VYV VYV
Štvrtok MAT SJL PVO TSV
Piatok SJL MAT ČTN HUV    –

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, ČTN – čítanie, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, IFV- informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina

3.ročník

1. 2. 3  4.   5.    6.
Pondelok ANJ MAT ČTN SJL TSV
Utorok SJL MAT NBV PDA IFV
IFV
Streda ANJ MAT SJL ČTN VYV  PVC
Štvrtok MAT SJL ČTN TSV  VLA
Piatok ANJ MAT SJL HUV

Vysvetlivky : SJL- slovenský jazyk, ČTN -čítanie MAT – matematika, TSV –  telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, IFV- informatická výchova, PDA – prírodoveda, VLA – vlastiveda, PVC – pracovné vyučovanie, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, THF – triednická hodina, HUV hudobná výchova


4.ročník

  1.   2.   3.   4.

  5. 6.

Pondelok SJL MAT ANJ PDA TSV
Utorok SJL INF/ANJ ANJ/INF NBV VLA  HUV
Streda SJL MAT ČTN VYV PVC
Štvrtok ANJ MAT SJL ČTN VLA
Piatok MAT SJL PDA TSV   –

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, ČTN – čítanie, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PDA- prírodoveda, VLA- vlastiveda, IFV – informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina, PVC – pracovné vyučovanie