Rozvrhy

Rozvrhy tried na školský rok 2018/2019

1.ročník

Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35 12:20
Pondelok SJL SJL MAT TEV
Utorok NBV MAT SJL SJL
Streda ANJ MAT SJL SJL TEV
Štvrtok MAT SJL PVO VYV VYV
Piatok SJL SJL INF HUV

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk (čítanie a písanie), MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, INF– informatika, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TEV – telesná výchova, THF – triednická hodina.


2.ročník

 

1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok                 ANJ MAT SJL TEV
Utorok SJL NBV ČÍT MAT HUV
Streda SJL MAT ČIT INF TEV
Štvrtok MAT ČÍT PVO VYV VYV
Piatok SJL MAT ČIT PVO    –

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, ČÍT – čítanie, MAT- matematika, TEV- telesná výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, INF- informatika, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina

3.ročník

1. 2. 3  4.   5.    6.
Pondelok SJL MAT PDA ANJ

INF

INF

ANJ

TEV
Utorok SJL MAT NBV HUV
Streda MAT ANJ SJL ČIT VYV  PVC
Štvrtok SJL MAT ČÍT ANJ  VLA
Piatok MAT ČÍT SJL TEV

Vysvetlivky : SJL- slovenský jazyk, ČÍT -čítanie MAT – matematika, TEV –  telesná výchova, NBV- náboženská výchova, INF- informatika, PDA – prírodoveda, VLA – vlastiveda, PVC – pracovné vyučovanie, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, THF – triednická hodina, HUV hudobná výchova


4.ročník

  1.   2.   3.   4.

  5. 6.

Pondelok SJL MAT ANJ PDA VYV
Utorok MAT SJL ČÍT NBV HUV TEV
Streda ANJ MAT SJL INF PDA
Štvrtok MAT SJL ČÍT ANJ VLA TEV
Piatok SJL MAT VLA PVC   –

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, ČÍT – čítanie, MAT- matematika, TEV- telesná výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PDA- prírodoveda, VLA- vlastiveda, INF – informatika, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina, PVC – pracovné vyučovanie