Rozvrhy

Rozvrhy tried na školský rok 2020/2021

1.ročník

Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35 12:20
Pondelok SJL SJL MAT TEV
Utorok NBV SJL SJL HUV
Streda SJL SJL MAT PVO TEV
Štvrtok SJL SJL MAT VYV VYV
Piatok SJL SJL ANJ TEV

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk (čítanie a písanie), MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, IFV– informatická výchova, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TEV – telesná výchova, THF – triednická hodina.


2.ročník

 

1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok                        SJL MAT CTN TEV INF
Utorok SJL NBV MAT PVO
Streda SJL MAT CTN PVO HUV
Štvrtok MAT SJL CTN VYV VYV
Piatok SJL MAT ANJ TEV    –

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, CTN – čítanie, MAT- matematika, TEV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, IFV- informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina

3.ročník

1. 2. 3  4.   5.    6.
Pondelok MAT SJL CTN ANJ PDA TEV
Utorok SJL MAT NBV IFV HUV
Streda SJL MAT ANJ VYV PVC  –
Štvrtok MAT SJL CTN VLA  TEV
Piatok MAT ANJ TEV VLA

Vysvetlivky : SJL- slovenský jazyk, CTN -čítanie MAT – matematika, TEV –  telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, IFV- informatická výchova, PDA – prírodoveda, VLA – vlastiveda, PVC – pracovné vyučovanie, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, THF – triednická hodina, HUV hudobná výchova


4.ročník

  1.   2.   3.   4.

  5. 6.

Pondelok MAT ANJ SJL CTN PDA TEV
Utorok MAT SJL CTN NBV VLA
Streda MAT ANJ SJL VYV PVC
Štvrtok MAT ANJ SJL PDA IFV HUV
Piatok CTN SJL TEV VLA   –

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, CTN – čítanie, MAT- matematika, TEV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PDA- prírodoveda, VLA- vlastiveda, IFV – informatická výchova, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, THF- triednická hodina, PVC – pracovné vyučovanie