Školská jedáleň

Vážení rodičia,

ak bude vaše dieťa chýbať, stravu je potrebné odhlásiť v školskej jedálni u vedúcej ŠJ na telefónnom čísle:

041/5589051

Ďakujeme

 

vedúca školskej jedálne:

Dagmar Hulínová

 

kuchárky:

Alena Játyová

Mária Hrošová