Zmluvy a faktúry

Zmluvy a faktúry sú uverejňované v systéme webovej stránky obce Petrovice. Za konkrétne roky môžete zmluvy a faktúry Základnej a materskej školy Petrovice nájsť na nasledujúcich odkazoch (po kliknutí sa automaticky otvárajú v novej záložke):

2016

2017

2018

2019

2020