Výlet 2019

  Hurá na výlet! Takýmto radostný pokrikom sme nastupovali do autobusu a tešili sa na deň plný zážitkov. V stredu dňa 19.6. sme sa tešili na vláčik a skanzen v prekrásnom prostredí vo Vychylovke. Jazda vláčikom sa páčila nejednému školákovi, pri prehliadke skanzenu sme … Pokračovať v čítaní

Divadielko “ Rozprávkový hrniec“

V utorok 4.júna 2019 bolo v našej telocvični veľa hudby, úsmevu a smiechu. Zavítalo k nám divadlo Portál s „Rozprávkovým hrncom.“ Herci nás potešili príbehmi z pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca. V hudobnej rozprávke sme spolu s hercami pátrali po troch … Pokračovať v čítaní

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice Mgr. Mária Levková, oznamuje, že podľa § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 … Pokračovať v čítaní

Slávik Slovenska

 „ Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku….“ Ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speve Slávik Slovenska. Žiaci veľmi pekne zaspievali piesne a boli za to svojimi kamarátmi odmenení veľkým potleskom. Tí najlepší speváci boli odmenení diplomom … Pokračovať v čítaní

Zápis do 1.ročníka

V pondelok 8. apríla 2019 prebiehal v našej škole zápis budúcich prváčikov. Tréma ich opustila hneď pri vstupe do školy, kde ich privítali rozprávkové postavičky, ktoré ich sprevádzali počas plnenia úloh  v škole. Srdečne ich privítala aj  pani riaditeľka s pani učiteľkami. … Pokračovať v čítaní

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín sa koná každý rok a aj tento rok sme si pripomenuli prednesom poézie a prózy tohto významného básnika.  Žiaci, ktorí zvíťazili v triednych kolách sa stretli, aby predviedli svoje umenie. Všetky triedy si vypočuli svojich kamarátov … Pokračovať v čítaní