Plavecký výcvik

Hurá, je tu voda! Tento pokrik si mohli zakričať deti každé ráno počas celého plaveckého výcviku. Ráno povinná rozcvička, trénovanie v bazéne, zaslúžená desiata a vytúžené ,,vyvádzanie” v bazéne ako odmena za usilovný tréning. Plavci si vychutnávali hlbokú vodu a neplavci … Pokračovať v čítaní

Hviezdoslavov Kubín

Na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa predstavilo 17 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov. Zástupcovia tried súťažili v prednese poézie aj prózy. Konkurencia bola naozaj veľká. Po zasadnutí poroty zaznelo rozhodnutie. V kategórii poézia sa na treťom mieste umiestnil Mário Krajčí … Pokračovať v čítaní

Očová, Očová…

1. marca sa žiaci školy zúčastnili výchovného koncertu pod názvom Očová, Očová. Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje ako sú: fujara, píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, Panova flauta, citara, heligónka, krumhorna predviedol vynikajúci hudobník, spolupracovník STV, rozhlasu a zberateľ ľudových … Pokračovať v čítaní

Karneval

Rok sa opäť stretol s rokom a prišiel deň s veľkým K. Deň KARNEVALU. Pre deti tak dlho očakávaný. Tie prišli dokonale zamaskované. Až tak, že ich ani vlastná pani učiteľka nespoznala. Teda iba dovtety, pokiaľ neotvorili ústa. Vtedy boli úspešne odhalené… Kostýmy … Pokračovať v čítaní

Vianočná besiedka

Na vianočnej besiedke vystúpili prevažne žiaci, ktorí navštevujú ŠKD. Predstavili sa nám vianočnými vinšami, básňami, piesňami, tancami s vlastnou choreografiou, hrou na akordeóne a husliach. Za doprovodu pani Holíncovej sme si zaspievali nielen koledy, ale aj zmes rôznych vianočných piesní. Na … Pokračovať v čítaní

Vianočné dielne spojené s kapustnicou

Tradične pred Vianocami si pripomíname aj vianočné tradície. Spievame koledy, rozprávame si zvyky pri štedrej večeri, aj po nej… V škole máme jeden deň, kedy si žiaci vyrábajú vianočné pozdravy, ozdobia medovníčky. V tento deň maminy uvarili výborný detský punč, na … Pokračovať v čítaní

Vianočná burza

Tento rok sme po minuloročnom úspechu Vianočnej burzy, ktorá sa konala v škole, uskutočnili burzu pre verejnosť v KD. Po príhovore pani riaditeľky nám deti zo ZUŠ spríjemnili vianočné obdobie krásnym koncertom. Po koncerte nasledovala, hlavne pre deti, najzaujímavejšia časť – samotná … Pokračovať v čítaní