Jarné cvičenie v prírode

Opäť je tu jar, všetko vôkol sa zazelenalo a rozkvitlo, a tak sme si zorganizovali jarné cvičenie. Slniečko nám  prialo a hrialo nás teplými lúčmi. Úlohou cvičenia bolo, povedať a vyskúšať si poskytnutie 1. pomoci. Deti si vyskúšali aj orientáciu v priestore. Tento deň nebol … Pokračovať v čítaní

Stavanie mája

Ako je to už zvykom, ani tento rok nechýbala pri stavaní mája dobrá nálada a spev ľudových piesní. Na harmonike nám zahrala pani riaditeľka a všetci sme si spevom pripomenuli túto peknú tradíciu. Dievčatá máj ozdobili pestrofarebnými stužkami. Chlapci pomohli silným … Pokračovať v čítaní

Slávik Slovenska

 „ Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku….“ Ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speve Slávik Slovenska. Žiaci veľmi pekne zaspievali piesne a boli za to svojimi kamarátmi odmenení veľkým potleskom. Tí najlepší speváci boli odmenení diplomom … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 … Pokračovať v čítaní

Zápis do prvého ročníka

V pondelok 9. apríla sa otvorili brány našej školy pre predškolákov. Po prvýkrát zasadli do školských lavíc a vyskúšali si na vlastnej koži, aké je to byť ,,skoro prvákom”. Okrem toho nám predviedli svoje schopnosti aj pri zdolávaní prekážkovej dráhy … Pokračovať v čítaní

Plavecký výcvik

Hurá, je tu voda! Tento pokrik si mohli zakričať deti každé ráno počas celého plaveckého výcviku. Ráno povinná rozcvička, trénovanie v bazéne, zaslúžená desiata a vytúžené ,,vyvádzanie” v bazéne ako odmena za usilovný tréning. Plavci si vychutnávali hlbokú vodu a neplavci … Pokračovať v čítaní

Hviezdoslavov Kubín

Na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa predstavilo 17 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov. Zástupcovia tried súťažili v prednese poézie aj prózy. Konkurencia bola naozaj veľká. Po zasadnutí poroty zaznelo rozhodnutie. V kategórii poézia sa na treťom mieste umiestnil Mário Krajčí … Pokračovať v čítaní

Očová, Očová…

1. marca sa žiaci školy zúčastnili výchovného koncertu pod názvom Očová, Očová. Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje ako sú: fujara, píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, Panova flauta, citara, heligónka, krumhorna predviedol vynikajúci hudobník, spolupracovník STV, rozhlasu a zberateľ ľudových … Pokračovať v čítaní