Hviezdoslavov Kubín

Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína. Tento rok je síce zatienený koronou, no aj tak sa školské kolo konalo. Žiaci, ktorí z triednych kôl postúpili na školské, ukázali svoje recitátorské … Pokračovať v čítaní

Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody, a to od roku 1992. Pripomenuli sme si ho aj my v škole. Prezentáciou o dôležitosti vody, rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody. Tematickými pracovnými … Pokračovať v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Všetky potrebné informácie nájdete v týchto dokumentoch: Žiadosť o prijatie do 1.ročníka Pokyny k zápisu Školská zrelosť Obec Petrovice Usmernenie z ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/?fbclid=IwAR32iu-Zfmv-xZCI87PJOuwcmXbjWvyzwQGqCWl-ZJJMcjkqqgHgkRZZrtE Informácie k zápisu do 1

Vyučovanie od 8.3.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a posúdenia epidemiologickej situácie v obci, zriaďovateľ rozhodol, že od 8.3.2021 pokračujú všetci žiaci v prezenčnej výučbe, s dodržaním všetkých nastavených hygienicko-epidemiologických pravidiel žiakov a zamestnancov školy. Naďalej zostáva v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej … Pokračovať v čítaní

Poďakovanie za ochranné pomôcky

V tejto situácii, kedy sa celé Slovensko snaží bojovať s novým neviditeľným nepriateľom – vírusom COVID – 19 sa nájdu ľudia, ktorí sa dokážu podeliť a hlavne pomôcť. Veľká vďaka patrí spoločnosti IZMAEL.EU – firme ETERNITY & SPARK, s.r.o. Ing. Romanovi Personovi za … Pokračovať v čítaní

Návrat do školy 22.2.2021

Vážení rodičia, od 22. 02. 2021 (pondelok)  žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. RÚVZ Žilina povolil otvorenie škôl po jarných prázdninách v okrese Bytča za dodržania podmienok uvedených v III. stupni varovania (bordová farba) COVID AUTOMATU. Podmienkou vstupu žiaka do školy bude podpísané čestné vyhlásenie, že má rodič … Pokračovať v čítaní